اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

این مقاله علمی پژوهشی (isi)  به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M838

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Information Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۶۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

عنوان انگلیسی:

The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بسیاری از شرکت ها منابع قابل توجهی را به منظور توسعه قایلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار(BA) برای بهبود عملکرد خود،  سرمایه گذاری می کنند. تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند عملکرد را به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه توانایی های تجزیه و تحلیل کسب و کار بر چابکی شرکت ها از طریق کیفیت اطلاعات و قابلیت های  نوآوری تاثیر می گذارد. علاوه بر این، نقش تعدیل کننده ی آشفتگی های محیطی، هم ازمنظر تکنولوژیکی و هم از منظر بازار مورد مطالعه قرار گرفت. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های آماری از ۱۵۴ شرکت با دو پاسخ دهنده (مدیر عامل اجرایی و مدیر عامل فناوری اطلاعات) از هر شرکت آزمایش شد. داده ها با استفاده از مدل های معادلات ساختاری (SEM) /حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ما نشان می دهد که قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار به شدت بر چابکی شرکت از طریق افزایش کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآورانه تاثیر می گذارد ما همچنین درباره ی اثر تعدیلگر آشفتگی های تکنولوژیکی و بازار در رابطه ی بین  چابکی شرکت ها و عملکرد شرکت ها بحث می کنیم.

کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل کسب و کار، چابکی، کیفیت اطلاعات، قابلیت نوآوری، آشفتگی محیطی، حداقل مربعات جزئی

۱.مقدمه

تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA) مسیرهای شرکت برای تولید و استفاده از داده ها را بازبینی می کند (دوآن ،فیلپات و رامائودان ، و کائو ، ۲۰۱۷). تجزیه و تحلیل کسب و کار به دلیل پتانسیل بالای عملیاتی و استراتژیک خود در صنایع مختلف ، از جمله خدمات مالی ، بیمه ، خرده فروشی ، مراقبت های بهداشتی و تولید توجه روز افزون محققان و متخصصان را به خود جلب کرده است (دوبی ، گوناسکاران ، چایلد ، وامبا ، و پاپادوپولوس ، ۲۰۱۶ ؛ فوسو وامبا ، نگای ، ریگنز ، و اکتر ، ۲۰۱۷).

BA را می توان به عنوان یک رویکرد جامع برای مدیریت ، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها برای خلق بینش های کاربردی تعریف کرد ، (برگرفته  از آکتر،فوسو و وامبا ، ادواردز ، شوپن ، و گنانزو ، (۲۰۱۵ همچنین سازمان ها را قادر می سازد تغییرات را بر اساس نیاز بازار پیش بینی کرده و به سرعت به آنها پاسخ دهند (ایسیک، جونز، و سیدوروا، ۲۰۱۳). سیستم های BA شامل استفاده از قابلیت ها و فناوری ها برای جمع آوری ، تبدیل ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها برای پشتیبانی از تصمیم گیری می باشند (سانتیاگو ریورا و شانکس، ۲۰۱۵). BA به عنوان “عامل تمایز رقابتی” شناخته می شوند (جبل و همکاران ، ۲۰۱۸) ، و نشریات تخصصی و تحقیقات دانشگاهی همواره رابطه مثبت بین BA و عملکرد سازمانی را نشان می دهند (راماکریشنان، جونز، و سیدوروا، ۲۰۱۲؛ ویانه و ون دن باندر، ۲۰۱۱)…

۶.بحث ، پیامدها و تحقیقات آتی

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر قابلیت های BA بر چابکی و عملکرد شرکت است. نتایج تجربی نشان می دهد که قابلیت های BA موجب افزایش چابکی شرکت ها همسو با تغییرات بازار از طریق بهبود کیفیت اطلاعات می شود و شرکت ها را قادر می سازد با توسعه قابلیت نوآورانه به تغییرات بازار پاسخ دهند. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه بین چابکی و عملکرد ، با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر آشفتگی محیطی، می تواند متغیر باشد. یافته های ما در مورد تأثیرات قابلیت های BA ، کیفیت اطلاعات ، قابلیت های نوآوری و چابکی شرکت ها نه تنها همسو با مطالعات قبلی است ، بلکه رویکرد جدیدی از ارتباط بین همه این موارد در بهبود عملکرد شرکت ارائه می دهد…

Abstract

Many companies invest considerable resources in developing Business Analytics (BA) capabilities to improve their performance. BA can affect performance in many different ways. This paper analyses how BA capabilities affect firms’ agility through information quality and innovative capability. Furthermore, it studies the moderating role of environmental turbulence, both technological and in the market. The proposed model was tested using statistical data from 154 firms with two respondents (CEO and CIO) from each firm. The data were analysed using Partial Least Squares (PLS)/Structured Equation Modelling (SEM). Our results indicate that BA capabilities strongly impact a firm’s agility through an increase in information quality and innovative capability. We also discuss that both market and technological turbulence moderate the influence of firms’ agility on firms’ performance.

Keywords: Business analytics,Agility,Information quality,Innovative capability, Environmental turbulence,Partial least squares

Introduction

Business analytics (BA) are overhauling the way firms are generating and using data (Ramanathan, Philpott, Duan, & Cao, 2017). They attracted increasing attention from both academics and practitioners for their high operational and strategic potential across various industries, including financial services, insurance, retail, healthcare and manufacturing (Dubey, Gunasekaran, Childe, Wamba, & Papadopoulos, 2016; Fosso Wamba, Ngai, Riggins, & Akter, 2017).

BA can be defined as a holistic approach to manage, process and analyse data, not only to create actionable insights (adapted from Fosso Wamba, Akter, Edwards, Chopin, and Gnanzou, (2015)) but also to enable organisations to predict changes based on market requirements and respond to them quickly (Işık, Jones, & Sidorova, 2013). BA systems involve the use of capabilities and technologies to collect, transform, analyse and interpret data to support decision-making (Santiago Rivera & Shanks, 2015). BA are known as ‘competitive differentiators (Jeble et al., 2018),’ and both professional press and academic research consistently demonstrate a positive relationship between BA and organisational performance (Ramakrishnan, Jones, & Sidorova, 2012; Viaene & Van den Bunder, 2011)…

۶.Discussion, implications and future research

 The purpose of this study is to investigate the influence of BA capabilities on firm agility and performance. The empirical results demonstrate that BA capabilities increase firms’ agility to sense market changes by improving information quality, and enable firms to respond to market changes by developing innovative capability. The results also indicate that the relationship between agility and performance can vary by considering the moderating effect of environmental turbulence. Our findings on the effects of BA capabilities, information quality, innovative capability and firms’ agility are not only consistent with prior studies, but offer new insights into the association between all of these in improving firm performance…

 

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده چابکی سازمانی

مقالات ترجمه شده نوآوری سازمانی