اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه درک ویژگی های شغلی و سازمانی به عنوان سیگنال های آگهی های استخدام

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1140

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Indian Business Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۶۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  درک ویژگی های شغلی و سازمانی به عنوان سیگنال های آگهی های استخدام

عنوان کامل انگلیسی:

Understanding job and organizational attributes as signals from recruitment advertisement

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مطالعه درک تأثیرات سیگنالینگ دو محتوای اصلی آگهی های (ad) استخدامی – یعنی ویژگی های شغلی و ویژگی های سازمانی (OA) – بر ادراکات و قصد ارائه درخواست (AI) جویندگان بالقوه کار می باشد.

طراحی / روش / رویکرد – آگهی استخدام فرضی برای استخدام اعضای هیئت علمی بر اساس آگهی های واقعی موجود به عنوان محرک طراحی شده و واکنش ها نسبت به آگهی از ۲۷۰ جوینده کار در حوزه علمی در هند جمع آوری شده است. برای آزمون روابط فرضی از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.

یافته ها – با استفاده از مفهوم تئوری سیگنالینگ و چارچوب نماد- ابزار ، نتایج نشان داد که ویژگی های شغلی و OA ،سیگنال های قوی نشان می دهند که نتایج ادراکی زیر را در یک جوینده کار ایجاد می کنند – جذابیت سازمانی ، نگرش و تناسب سازمان- شخص. این پیامدهای ادراکی به طور موثری برای تحریک AI در یک جوینده کار میانجی گری می کند. سیگنال های دریافت شده از اطلاعات ویژگی های شغلی تأثیر معنادارتری بر روی جویندگان کار نسبت به سیگنال های دریافت شده از اطلاعات OA داشتند.

مفاهیم عملی – نتایج مطالعه دستورالعمل هایی را به محققان ، استخدام کنندگان نهادی و کاریابی ها در ارسال آگهی شغلی موثر ارائه می دهد.

ابتکار / ارزش –  این اولین مقاله ای است که در هند، استراتژی های متمایز آگهی شغلی را که در ارتباطات استخدامی موسسات دانشگاهی اجرا می شود ارائه می دهد.

کلمات کلیدی نگرش ، نظریه سیگنالینگ ، تناسب سازمان – شخص ، جذابیت سازمانی ، ویژگی های شغلی ، چارچوب نماد – ابزار ، ویژگی های سازمانی ، قصد ارائه درخواست

مقدمه

موفقیت و بقای یک سازمان تا حد زیادی به توانایی آن سازمان در جذب و حفظ کارکنان ماهر بستگی دارد. جذب یک متقاضی بالقوه به منظور ارائه درخواست شغل در سازمان برای افزایش تعداد متقاضیان، فرآیند مهمی است. ویلیامسون و همکاران (۲۰۱۰) بیان می کنند که جذب یک نیروی کار با کیفیت بالا حاصل آگهی استخدامی(ad) استراتژیک یک شرکت  است. محتوای آگهی های استخدامی (ad) بینشی از جو کاری سازمان را ارائه می دهد (ما و آلن ، ۲۰۰۹). بنابراین ، یک محتوای استخدامی خوب ، داوطلبان بالقوه را برای ارائه درخواست کار به سازمان تحریک می کند (هاکمن و اولدهام ، ۱۹۷۶). علاوه بر این ، یک آگهی استخدام پر محتوا نه تنها کارجویان را به ارائه درخواست شغل دعوت می کند ، بلکه دلایل قانع کننده ای را برای استخدام در این شرکت ارائه می دهد (رایان و همکاران ، ۲۰۰۰). بنابراین ، درج اطلاعات جامع در مورد شغل و سازمان در یک آگهی استخدام بسیار مهم است….

جمع بندی

مطالعه حاضر به طور منحصر به فرد در زمینه کارجویان هندی براساس تئوری سیگنالینگ اسپنس (۱۹۷۳) و چارچوب نماد-ابزار لیونس و هایهوس (۲۰۰۳) انجام شده است. مطالعه حاضر اهمیت طراحی موثر محتوای آگهی شغلی را از نظر ترکیب ویژگی های شغلی دقیق و OA نشان می دهد. اطلاعات ارائه شده در آگهی های شغلی سیگنال های مناسبی را به افراد جویای کار ارائه می دهد و بر روند تصمیم گیری آنها تأثیر می گذارد. این مطالعه می تواند برای موسسات دانشگاهی در قالب استراتژی های جذب و گزینش کارجویان با کیفیت مفید باشد.

به طور کلی ، موسسات دانشگاهی ، متخصصان منابع انسانی و آژانس های تبلیغاتی با درک اهمیت اثربخشی محتوا در آگهی های استخدامی برای جذب کارجویان مناسب ، از این مطالعه بهره مند می شوند.

Abstract

Purpose: The study aims to understand the signaling effects of two major recruitment advertisement (ad) contents – job attributes and organizational attributes (OA) – on the perceptions and application intentions (AIs) of potential job seekers.

Design/methodology/approach: A fictitious faculty job ad based on existing real ads was created as a stimulus and the responses to the ad were collected from 270 job seekers of the academic domain in India. The partial least square-structural equation modeling was used to test the hypothetical relationships.

Findings: Drawing from the concept of signaling theory and instrumental-symbolic framework, the results revealed that job attributes and OA exhibit strong signals that generate the following perceptual outcomes in a job seeker – organizational attractiveness, attitude and person-organization fit. These perceptual outcomes mediated effectively to induce an AI in a job seeker. Signals from information on job attributes had a more significant effect on the job seeker than signals from information on OA.

Practical implications: The outcome of the study provides preparatory guidelines to academicians, institutional recruiters and recruitment agencies in posting an effective job ad.

Originality/value: From an Indian context, this is the first paper to present distinctive job advertising strategies to be implemented in the academic institutional recruitment communication.

Keywords: Attitude, Signaling theory, Person-organization fit, Organizational attractiveness, Job attributes, Instrumental-symbolic framework, Organizational attributes, Application intention

Introduction

An organization’s success and survival depend greatly on its ability to attract and retain skilled employees. Attracting a potential applicant to apply for a job in the organization is a crucial process to increase the pool of applicants. Williamson et al. (2010) posited that a high-quality workforce is the outcome of a firm’s strategic recruitment advertisement (ad). The content of recruitment advertisements (ads) offers an insight of the organization’s work atmosphere (Ma and Allen, 2009). A good recruitment message, thus,motivates potential candidates to apply for the recruiting organization (Hackman and Oldham, 1976). Besides, an informative recruitment ad not only invites prospective job aspirants to apply for the job but also offers compelling reasons for the candidate to join the company (Ryan et al., 2000). Thus, it is critical to incorporate comprehensive information about the job and the organization in a recruitment ad…

Conclusion

 The present study has been uniquely built in the context of Indian job seekers based on Spence’s (1973) signaling theory and the instrumental-symbolic framework by Lievens and Highhouse (2003). The present study shows the importance of effective design of the job ad content, in terms of incorporating detailed job attributes and OA. The information provided in job ads provides appropriate signals to job seekers and affects their decision-making process. This study would be useful to academic institutions in framing strategies to attract and select quality candidates.

Overall, academic institutions, human resource professionals and ad agencies would benefit from this study by understanding the importance of content effectiveness in recruitment ads to attract suitable job seekers.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات لاتین مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی