اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تعامل مشتریان با کارکنان در فعالیت های خدماتی : پیوند رفتارهای تعامل خدماتی کارکنان و مشتری از طریق انرژی ارتباطی و انسجام تعامل

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۳۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1012

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Service Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۶   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۴۵۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تعامل مشتریان با کارکنان در فعالیت های(برخوردهای) خدماتی : پیوند رفتارهای تعامل خدماتی کارکنان و مشتری از طریق انرژی ارتباطی و انسجام تعامل

عنوان کامل انگلیسی:

Engaging customers with employees in service encounters: Linking employee and customer service engagement behaviors through relational energy and interaction cohesion

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – حفظ تعامل کارکنان و مشتریان تبدیل به یک موضوع بسیار مهم برای شرکت های خدماتی ، به ویژه برای خدمات سفارشی و پر مخاطب شده است. بنابراین ، مشارکت کارکنان و مشتریان در تعامل خدمات برای نتایج خدماتی بهتر ضروری است. با این حال ، تحقیقات گذشته در مورد تعامل کارکنان و مشتری عمدتا بر برند ها و سازمان ها متمرکز بوده اند. تحقیقات اندکی بر روی تعامل خدمات به عنوان اهداف تعاملی متمرکز شده اند. برای پر کردن این شکاف تحقیق ، این مطالعه با هدف شفاف سازی و تعریف رفتارهای تعامل خدماتی (SEB) ، شناسایی انواع SEB های کارمند و مشتری و ایجاد مدلی برای بررسی روابط بین این رفتارها انجام شده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – چارچوب نظری مبتنی بر تئوری همه گیری اجتماعی و منطق برتری خدمات (S-D) برای بررسی تاثیر SEB های کارکنان بر روی SEB های مشتری از طریق ادراک مشتری از انرژی رابطه  و انسجام تعامل می باشد. داده های پیمایشی دودویی(جفتی) از طریق ۲۹۳ جفت مشتری- کارمند در صنایع خدماتی پر مخاطب و سفارشی جمع آوری شده و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که SEB های کارکنان (مشارکت نقش خدماتی ، رفتار مشتری مداری و رفتار توانمندسازی مشتری) بر انرژی رابطه و انسجام تعامل تأثیر مثبت می گذارند ، که به نوبه خود بر SEB های مشتری (رفتار شناسایی خدمات و رفتار هماهنگی خدمات) تأثیر می گذارد.

اصالت / ارزش – این مطالعه از جمله تحقیقات پیشگام برای مفهوم سازی SEB است. متفاوت از ادبیات موجود در مورد تعامل ، SEB ها رفتارهای تعامل فعالانه و مشارکتی کارمندان و مشتریان را در تعامل خدمات مهار می کنند. SEB های مختلف کارمند و مشتری شناسایی شده و یک مدل تجربی برای بررسی تأثیر SEB های کارکنان بر SEB های مشتری از طریق انرژی رابطه ای و انسجام تعامل مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: رفتار تعامل خدمات مشتری ، رفتار مشارکت خدمات کارکنان ، انسجام تعامل ، انرژی رابطه ای

مقدمه

در دوران خدمات دهی عصر حاضر که بسیاری از مشتریان دیگر به تجربه های خدمات غیر شخصی اکتفا نمی کنند (Bock et al.، ۲۰۱۶؛ Wilder and al، ۲۰۱۴)، موفقیت خدمات به همه تعامل ها نیاز دارد تا فعالیت های خدماتی برای مشتری جذابیت ایجاد کند (Chan et al.، ۲۰۱۰؛ Guo et al.، ۲۰۱۷). از آنجا که برخوردهای خدماتی هم کارمندان و هم مشتری را با یک رفتار تعاملی درگیر می کند (Bitner، ۱۹۹۰؛ Gallan et al.، ۲۰۱۳؛ Lloyd and Luk، ۲۰۱۱) ، نه تنها اقدامات کارمندان در ارائه خدمات بسیار مهم است بلکه نحوه عملکرد مشتریان در طی فرایندها نیز برای پیامدهای خدمات قابل توجه است. (Dellande et al.، ۲۰۰۴؛ Dong and Sivakumar، ۲۰۱۵؛ Sim et al.، ۲۰۱۸). از آنجا که شناسایی نیازها و تمایلات فردی صریح و ضمنی مشتری و متعاقباً ادغام اطلاعات در ارائه خدمات برای تحقق نیازهای مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این پدیده به ویژه در خدمات پر مخاطب و بسیار سفارشی بسیار مهم است . به این معنی که تعامل فعال و مشارکتی کارمندان و مشتریان برای ایجاد چنین تجربیات خدماتی متمایز که در آن ارائه خدمات و نیازهای منحصر به فرد مشتریان وجود دارد ، بسیار مهم است…

Abstract

Purpose: Keeping both employees and customers highly engaged has become a critical issue for service firms, especially for high-contact and highly customized services. Therefore, it is essential to engage employees and customers during service interactions for better service outcomes. However, past research on employee and customer engagement has primarily focused on brands and organizations. Little research has concentrated on service interactions as the objects of engagement. To fill this research gap, this study aims to clarify and define service engagement behaviors (SEBs), identify various employee and customer SEBs and develop a model to investigate the relationships between these behaviors.

Design/methodology/approach :A theoretical framework was developed based on social contagion theory and service-dominant (S-D) logic to explore the effects of employee SEBs on customer SEBs through customer perceptions of relational energy and interaction cohesion. Dyadic survey data collected from 293 customer-employee pairs in various high-contact and highly customized service industries were examined through structural equation modeling.

Findings: Results show that employee SEBs (service role involvement, customer orientation behavior and customer empowerment behavior) positively influence relational energy and interaction cohesion, which in turn affect customer SEBs (service exploration behavior and service coordination behavior).

Originality/value: This study represents pioneering research to conceptualize SEBs. Different from the extant literature on engagement, SEBs capture the proactive and collaborative engagement behaviors of employees and customers in service interactions. Various employee and customer SEBs were identified and an empirical model was proposed and tested to investigate the effect of employee SEBs on customer SEBs through relational energy and interaction cohesion.

Keywords: Customer service engagement behavior, Employee service engagement behavior, Interaction cohesion, Relational energy

Introduction

 In the current service era where many customers no longer settle for impersonalized service experiences (Bock et al., 2016; Wilder et al., 2014), the success of services requires all interactants to engagingly take initiatives during service encounters (Chan et al., 2010; Guo et al., 2017). As service encounters involve both employees and customers as interactants (Bitner, 1990; Gallan et al., 2013; Lloyd and Luk, 2011), not only are the acts of employees critical in service delivery but also how customers act during the processes is significant for service outcomes (Dellande et al., 2004; Dong and Sivakumar, 2015; Sim et al., 2018). The phenomenon is especially crucial in high-contact and highly customized services, where identifying an individual customer’s explicit and implicit requirements and preferences and, subsequently, integrating the information into service delivery has become central for fulfilling customer needs (Homburg et al., 2009; Lim et al., 2019; Wilder et al., 2014). That is to say, the proactive and collaborative engagement of both employees and customers is crucial for the creation of such individualized service experiences, in which service provision and customers’ unique needs are matched (Auh et al., 2007; Bendapudi and Leone, 2003; Coelho and Henseler, 2012; Dong and Sivakumar, 2017; Gwinner et al., 2005; Johnston and Kong, 2011; Vargo and Lusch, 2016; Wilder et al., 2014)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقاله درباره رفتار مشتری

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات مدیریت رفتار سازمانی