اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی: بررسی اثرات میانجی توام دلبستگی و اعتماد

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M945

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Public Relations Review

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۷۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی: بررسی اثرات میانجی توام دلبستگی و اعتماد

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of organizational culture and leadership performance on PR professionals’ job satisfaction: Testing the joint mediating effects of engagement and trust

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل مهم سازمانی (فرهنگ سازمانی و عملکرد برتر رهبری) بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی ،با تمرکز بر بررسی اثرات میانجی توام ، دلبستگی کاری و اعتماد ایجاد شده، می پردازد. یک نظرسنجی ملی آنلاین از ۸۳۸ متخصص روابط عمومی که در سازمانهای مختلفی کار می کنند ، به عنوان داده های تجربی برای بررسی روابط در یک مدل مفهومی پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج، اثر معنادار فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبر را بر دلبستگی کاری ،اعتماد و رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی را تأیید کند. مهمتر از همه ، نتایج حاکی از معنادار بودن اثرات میانجی توام دلبستگی و اعتماد بر رضایت شغلی متخصصان ، هنگامی که فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد عالی رهبر حاصل شده است، می باشد. این مطالعه با مفاهیم پژوهشی و عملی به پایان می رسد.

واژه‌های کلیدی: رهبری ، روابط عمومی ، فرهنگ سازمانی ، دلبستگی شغلی ، اعتماد در سازمان ، رضایت شغلی ، اثربخشی رهبری

۱.مقدمه

از آنجا که اهمیت فعالیت روابط عمومی استراتژیک شناخته شده می باشد ، به همین دلیل به یک محیط سازمانی حمایتگر برای رشد بهره‌وری و کیفیت کار متخصصان روابط عمومی و  همچنین کارآمدی و ارزش کلی فعالیت ها، نیاز می باشد (e.g., Deetz, Tracy, & Simpson, 2000; Grunig, Grunig, & Dozier, 2002). علاوه بر این ، مطالعات اخیر بحث در مورد اثربخشی رهبری و عملکرد سازمانی را در فعالیت های روابط عمومی بسط داده ، ابعاد اصلی رهبری را شناسایی کرده و تأیید کرده اندکه رهبران برتر برای به حداکثر رساندن تأثیر استراتژیک و ارزش روابط عمومی در و برای سازمان بسیار مهم هستند. (به عنوان مثال ، Aldoory & Toth، ۲۰۰۴؛ Choi & Choi، ۲۰۰۹؛ Meng & Berger، ۲۰۱۳؛ Werder & Holtzhausen، ۲۰۰۹؛ Zerfass & Huck، ۲۰۰۷)…

۵.بحث

اخیراً در مطالعات مربوط به روابط عمومی علاقه زیادی به مطالعه درباره دلبستگی کارکنان ایجاد شده است. Verčič و Vokić (۲۰۱۷) نقش اساسی وجود ارتباطات داخلی رضایت بخش بر افزایش دلبستگی کارکنان را تأیید می کنند. همزمان ، حجم تحقیقات در مورد بهترین روش های توسعه عوامل سازمانی (به عنوان مثال ، فرهنگ سازمانی حمایتی و رهبری عالی در روابط عمومی) برای بهبود عملکرد کارآمد در روابط عمومی در حال رشد می باشد. چنین عواملی به عنوان روش های مهمی برای ایجاد مسیری روشن برای مدیریت ارتباطات مؤثر ،تأیید شده است (Berger & Meng، ۲۰۱۴). بنابراین یک سؤال مهم مطرح می شود: آیا فرهنگ سازمانی حمایتگر و عملکرد برتر رهبر می تواند در ایجاد شرایط (به عنوان مثال ، افزایش دلبستگی و اعتماد به سازمان) برای بهبود کلی رضایت شغلی متخصصان نقش داشته باشد؟..

Abstract

The study examines the impact of critical organizational factors (organizational culture and excellent leader performance) on public relations professionals’ overall job satisfaction by focusing on testing the joint mediating effects work engagement and trust could generate. A national online survey of 838 public relations professionals working in a variety of organizations was used as the empirical data to test the relationships in a proposed conceptual model. Results confirmed the strong impact organizational culture and leader performance could have on public relations professionals’ work engagement, trust, and job satisfaction. More importantly, results revealed the significant joint mediating effects of engagement and trust on professionals’ job satisfaction, when supportive organizational culture and excellent leader performance were achieved. The study concludes with research and practical implications.

Keywords: Leadership, Public relations, Organizational culture, Work engagement, Trust in organization, Job satisfaction, Leadership effectiveness

۱.Introduction

As the importance of strategic public relations practice has become recognized, so too has the need for a supportive institutional environment to enhance the productivity and work quality of public relations professionals and the overall efficiency and value of practice (e.g., Deetz, Tracy, & Simpson, 2000; Grunig, Grunig, & Dozier, 2002). In addition, recent research has extended the discussion on leadership effectiveness and organizational performance into public relations practice, identified the key dimensions of leadership, and confirmed that excellent leaders are crucial to maximizing the strategic influence and value of public relations in and for the organization (e.g., Aldoory & Toth, 2004; Choi & Choi, 2009; Meng & Berger, 2013; Werder & Holtzhausen, 2009; Zerfass & Huck, 2007).

Though the capacity of supportive organizational culture and leadership in facilitating effective public relations practice is recognized at the organizational level, little research has explored the specific consequences (e.g., engagement and trust) and traditional employee outcomes (e.g., job satisfaction) that such conditions might generate at the individual practitioner level, let alone the complicated relationships those organizational factors could possibly build into each other. To create organizational conditions for public relations practice to succeed, it is necessary to determine how organizational culture and leadership performance can foster professionals’ work engagement, trust, and overall job satisfaction…

۵.Discussion

There has been a great deal of interest in employee engagement recently in public relations research. Verčič and Vokić (۲۰۱۷) confirmed the critical role of having satisfactory internal communication in increasing employee engagement. At the same time, the volume of research on how best to develop organizational factors (e.g., supportive organizational culture and excellent leadership in public relations) to improve effective practice in public relations is growing. Such factors have been confirmed as critical ways of establishing a clear direction for effective communication management (Berger & Meng, 2014). Therefore, a central question is raised: Can supportive organizational culture and excellent leader performance contribute to creating the conditions (e.g., enhanced engagement and trust in the organization) to improve professionals’ overall job satisfaction?

From this perspective, our research has explored the complicated relationships among those critical organizational factors (i.e., organizational culture and leadership effectiveness), and professionals’ work engagement, trust and job satisfaction. Of all the possible influences these constructs can exert on each other, work engagement has perhaps the greatest impact (direct, indirect, single mediating, and joint mediating) at the individual level. Thus, our study makes a number of contributions to this emerging and important area…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت با ترجمه

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید ارتباطات سازمانی

مقالات جدید اعتماد سازمانی

مقالات جدید رهبری سازمان

مقالات جدید مدیریت مشارکتی

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات جدید رضایت شغلی

مقالات جدید فرهنگ سازمانی

مقالات جدید در مورد تخصص شغلی

مقاله انگلیسی جدید در مورد دلبستگی کاری