اطلاعیه

کتب حسابداری و اقتصاد

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی حسابداری حسابرسی اقتصاد مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

بررسی تأثیر یارانه های نقدی دولت بر تورم طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول OL924 تعداد صفحات: ۶۱ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه.۲ ۱- ۲بیان مسئله..۴ ۱-۳ اهداف تحقیق….۵ ۱-۳-۱ اهداف کلی..۵ ۱-۳-۲ اهداف جزئی۵ ۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق…۶ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱مقدمه.۸ ۲-۲ یارانه ۹ ۲-۳ آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیرات اقتصادی بنزین یارانه ای ومیزان مصرف آن در ایران طی سالهای (۱۳۴۵- ۱۳۸۵)

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول SA95 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنوان                                                                  صفحه چکیده  ۴ مقدمه    ۵ بنیان نظری         ۱۰ علم اقتصادو تغییر قیمت   ۲۱ اهداف یارانه ای بنزین     ۲۲ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها          ۲۳ کلیات طرح       ۲۴ بودجه ۱۳۹۱      ۲۴ تعداد دریافت کنندگان یارانه        ۲۴ افزایش قیمت دلار …

مشاهده جزییات

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo282 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول : طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله تحقیق ضرورت و اهمیت انجام تحقیق اهداف تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات قلمرو تحقیق جامعه آماری تعریف عملیاتی واژه ها فصل دوم : ادبیات تحقیق پیشینه …

مشاهده جزییات

بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo246 تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول : طرح تحقیق  ۱ مقدمه  ۲ بیان مساله  ۳ هدف و علت انتخاب موضوع  ۳ اهمیت موضوع پژوهش  ۴ فرضیات تحقیق  ۵ تعریف اصطلا حات ، واژه ها و   متغیرهای عملیاتی  ۶ فصل دوم : ادبیات موضوع و مفاهیم …

مشاهده جزییات

بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق و ارائه الگوی بهینه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo245 تعداد صفحات : ۱۲۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده پژوهش  ۱ فصل اول : کلیات مقدمه  ۴ ۱-۱- عنوان تحقیق  ۵ ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵ ۳-۱- اهداف تحقیق  ۶ ۴-۱- قلمرو  ۷ ۱-۴-۱- قلمرو زمانی  ۷ ۲-۴-۱- قلمرو مکانی  ۷ ۳-۴-۱- قلمرو موضوعی  ۷ ۵-۱- …

مشاهده جزییات

بررسی تنگناهای ساختاری سیستم قیمت تمام‌شده برق در شرکتهای برق منطقه‌ای و ارائه راهکارهای بهبود

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo216 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل وورد قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات طرح تحقیق مقدمه     ۲ تاریخچه حسابداری در صنعت برق  ۳ موضوع تحقیق    ۴ تعریف موضوع تحقیق   ۴ هدف تحقیق    ۵ ضرورت و اهمیت تحقیق   ۶ روش تحقیق     ۸ فرضیات تحقیق    ۹ قلمرو تحقیق    ۱۰ …

مشاهده جزییات

بررسی و تعیین قیمت تمام شده یک متر مکعب آب تحویلی به مشترکین در مقاطع مختلف تحت پوشش

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo200 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مقدمه  ۲ عنوان تحقیق  ۴ تعریف موضوع تحقیق ۴ اهمیت وضرورت انجام تحقیق  ۵ اهداف انجام تحقیق  ۷ فرضیه های تحقیق ۷ قلمرو تحقیق ۸ محدودیتهای تحقیق ۸ روش تحقیق ۸ تعریف متغیر های تحقیق  ۸ تعریف مفهومی وعملیاتی …

مشاهده جزییات

مطالعه تطبیقی بهاء تمام شده آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo193 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : ۱-۱- تعریف موضوع ۲-۱- اهمیت موضوع تحقیق ۳-۱- فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق ۴-۱- هدف تحقیق ۵-۱- قلمرو تحقیق ۶-۱- مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۷-۱- تعریف و واژه ها فصل دوم …

مشاهده جزییات

مقایسه بهای تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزینه یابی سنتی وهزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های آب وفاضلاب شهری

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: mo178 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست فصل اول: طرح تحقیق مقدمه  ۳ موضوع تحقیق  ۵ تعریف موضوع تحقیق  ۵ اهمیت موضوع تحقیق  ۶ فرضیه ها  ۷ اهداف تحقیق  ۷ روش تحقیق  ۸ محدودیتهای تحقیق  ۹ تعریف واژه های کلیدی ۱۰ روشهای گردآوری اطلاعات ۱۱ فصل دوم: ادبیات …

مشاهده جزییات

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول:mo160 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل وورد قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱ ۲-۱- تعریف مسئله ۲ ۳-۱- فرضیات تحقیق ۷ ۴-۱- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح ۷ ۵-۱- روش تحقیق ۸ ۶-۱- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات …

مشاهده جزییات