اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نوآوری، تحقیق و توسعه و سودآوری شرکت

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده نوآوری سازمانی

مقالات ترجمه شده تحقیق و توسعه

دانلود مقاله در مورد سودآوری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M806

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:International Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  نوآوری، تحقیق و توسعه، و سودآوری شرکت در تایوان: علل و عوامل

عنوان انگلیسی:

Innovation, research and development, and firm profitability in Taiwan: Causality and determinants

چکیده فارسی:

نتایج روش “گشتاورهای تعمیم یافته  سیستم” با استفاده از داده های حاصل از شرکت های تولید کننده تایوانی برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۰ مسیر علیت(رابطه ی علت و معلولی) را از فعالیت های نوآورانه شرکت به سودآوری شرکت نشان داد. همچنین این مطالعه نشان داد که سودآوری شرکت های نوآور با بکارگیری روش “تطابق امتیاز گرایش” از سودآوری شرکت های غیرنوآور بیشتر است. علاوه برآن تاثیر کوتاه مدت افزایش سود شرکت ،که پس از کنترل ناهمگونی شرکت و مشکل درونزایی، مجوز ثبت اختراع را بدست می آورند، را مشاهده کردیم. نتایج ما نشان می دهد شرکت هایی که در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کردند با موفقیت به مجوز ثبت اختراع دست یافتند و حمایت دولت از مجوز ثبت اختراع ،سودآوری آن ها را بهبود بخشید. این یافته ها پیامدهای قوی در ارتباط با خط مشی دارند؛ سیاستگذاران نوآوری در دولت باید محیط صنعتی مطلوبی را تضمین کنند که موجب ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد شرکت ها شود.

۱.مقدمه

مفهوم نوآوری اساسا توجه دانشگاهیان و سیاستمداران را از زمان چاپ اثر اولیه شومپیتر (۱۹۴۲) به خود جلب کرده است. نوآوری به طور گسترده نیروی محرک بزرگ در پس رشد اقتصادی و تحول صنعتی را در نظر گرفته است. در سال های اخیر شرکت ها در رفتار نوآورانه سرمایه گذاری کرده اند تا رقابت جویی خود را بهبود بخشند. شرکت هایی که استراتژی های تحقیق و توسعه موفق و حقوق ثبت اختراع دارند می توانند به طور انحصاری از محصولات ثبت شده خیش در دوره های خاص، با توجه به قوانین دولتی بهره مند شوند.

پیشرفت محصول یا تکنولوژی در رویه های تولید نوین شرکت ها را قادر می سازد تا به مزیت نسبی در بازار دست یابند، بدین وسیله عملیات بهبود یافته شرکت و افزایش سودها را تسهیل می بخشد (ناس و لپلاتی، ۱۹۹۷). متعاقبا شرکت های نوآورانه می توانند محصولاتی را پشتیبانی کنند که شامل سرمایه گذاری های نوآوری هستند و از زیان های سود در رقابت درون صنعتی اجتناب ورزند. علاوه برآن شرکت های نوآور می توانند در دراز مدت نوآوری های مختلفی را معرفی کنند، آنها استاندارد سود بالا را حفظ می کنند (لاو، راپر و دو، ۲۰۰۹).

 گرچه اثر سرریز در فرآیند تحقیق و توسعه موفق روی می دهد، اما محدودیت های رقابتی ممکن است سودی را که شرکت مستحق آن است کاهش دهد. علاوه برآن سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شامل تمرکز بر اهداف تحقیقاتی ناشناخته است. علاوه بر ریسک های ذاتی بالا، شرکت های نوآور باید هزینه قابل توجه عدم موفقیت تحقیق و توسعه را متحمل شوند که سود مورد انتظار آن ها را کاهش می دهد (کزانیتزکی و کرافت، ۲۰۱۰). بنابراین تاثیر ورودی و خروجی رفتار نوآورانه بر سودآوری شرکت مستلزم بررسی بیشتر است.

Abstract

Using data from Taiwanese manufacturing firms for the 2000–۲۰۱۵ period, the results of the system-generalised method of moments revealed the direction of causality from a firm’s innovative activities to firm profitability. This study also revealed that the profitability of innovative firms surpassed that of noninnovative firms by employing propensity score matching. We further observed a short-term profit-enhancing effect of a firm obtaining a patent after controlling for firm heterogeneity and the endogeneity problem. Our results indicate that firms that invested in research and development successfully obtained patents, and the protection granted by government-issued patents improved their profitability. These findings have strong policy-related implications; innovation policymakers in the government should ensure a favourable industrial environment that focuses on giving firms incentives to improve performance.

Introduction

The concept of innovation has attracted substantial interest from academics and policy makers since the publication of Schumpeter’s (1942) seminal work. Innovation is widely considered a major driving force behind economic growth and industrial evolution. In recent years, firms have invested in innovative behaviour to enhance their competitiveness. Firms that possess successful research and development (R&D) strategies and patent rights can exclusively profit from their patented products within specific periods, in accordance with government regulations.

Product improvements or technological advancements in novel production procedures enable firms to obtain a relative advantage in the market, thereby facilitating improved firm operations and an increase in profits (Nas & Leppälahti, 1997). Consequently, innovative firms can protect products that involve innovation investments and avoid profit losses from intraindustry competition. In addition, because innovative firms can introduce diverse innovations over a long term, they maintain a high profit standard (Love, Roper, & Du, 2009).

Although a spill-over effect occurs in the process of successful R&D, competitive limitations may reduce the profits to which firms are entitled. Furthermore, R&D investment involves focusing on unknown research targets. In addition to the inherently high risks involved, innovative firms must bear the considerable cost of R&D failures, which reduce their expected profits (Czarnitzki & Kraft, 2010). Therefore, the influence of innovative behaviour input and output on firm profitability requires further investigation.