اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه قدرت درک شده سیستم منابع انسانی و واکنش های کارکنان نسبت به تغییر: بررسی مجدد اختیارات منابع انسانی به عنوان عامل تغییر

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M947

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله Human Resource Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۴۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  قدرت درک شده سیستم منابع انسانی و واکنش های کارکنان نسبت به تغییر: بررسی مجدد اختیارات منابع انسانی به عنوان عامل تغییر

عنوان کامل انگلیسی:

Perceived human resource system strength and employee reactions toward change: Revisiting human resource’s remit as change agent

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

گرچه محققان نقش مهم منابع انسانی (نقش HR) را به عنوان یک عامل تغییر، حائز اهمیت می دانند ، با این حال ما در مورد میزان تأثیر نیروی انسانی در زمینه تغییر، برای تقویت واکنش های مثبت کارمندان و حمایت از تغییرات سازمانی ، دانش اندکی داریم. این مطالعه قدرت درک شده سیستم HR را به عنوان یک عامل مهم داخلی در نظر گرفته است که بر واکنش های کارکنان نسبت به تغییر تأثیر می گذارد. ما با استفاده از نظریه احساس و نظریه مبادله اجتماعی ، مکانیزم هایی که از طریق آنها درک کارکنان از قدرت سیستم HR منجر به واکنش مثبت کارکنان به تغییرات سازمانی می شود را تجزیه و تحلیل می کنیم. داده های جمع آوری شده از ۷۰۴ کارمند در نیروی پلیس انگلستان نشان داد که درک کارمندان از قدرت سیستم HR با توانایی آنها برای سازگاری با تغییرات سازمانی رابطه مثبت دارد و این رابطه به طور همزمان با عواطف مثبت موقعیتی و حمایت سازمانی درک  شده تعدیل می شود. علاوه بر این ، یافته های ما نشان داد که سازگاری و انطباق با تغییرات سازمانی با رفتار حمایت کننده و تغییر کارکنان رابطه مثبت دارد. نتایج این مطالعه حائز اهمیت است زیرا مسئولیت های نقش HR را به عنوان عامل تغییر توسعه می دهد و در مورد چگونگی تأثیر مثبت HR بر دستاوردهای کارکنان هنگام تغییر سازمان، بینش ارزشمندی را ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی: نقش عامل تغییر ، رفتار حمایتی- تغییر ، نیروی پلیس ، سازگاری با تغییر سازمانی ، قدرت سیستم HR ، حمایت سازمانی درک شده ، عواطف مثبت موقعیتی

۱ | مقدمه

بیش از ۲۰ سال پیش ، متخصصان منابع انسانی (HR) با یک حکم جدید برای تبدیل شدن به یک عامل تغییر به چالش کشیده شدند(استوری ، ۱۹۹۲ ؛ اولریش ، ۱۹۹).از آن زمان ، مطالعات بر روی روش های مختلفی متمرکز شده اند که از طریق آنها HR این نقش را برای تسهیل در تغییر سازمانی موفق و کمک به عملکرد سازمانی پایدار بر عهده گرفته است(آلفس، تروس، و گیل، ۲۰۱۰؛ لانگ، وان اسماعیل، و امین، ۲۰۱۳).به طور خاص ، مطالعات نشان داده اند که HR نقش مهمی را در مدیریت محتوا و اجرای تغییرات ایفا می کند (آلفس  همکاران., ۲۰۱۰) اولی شامل تغییر در شیوه های HR برای تقویت واکنش های مثبت کارمندان نسبت به تغییر است ، در حالی که دومی مربوط به فعالیت های HR با هدف ایجاد حمایت سازمانی از کارمندان در طی تمامی مراحل مختلف تغییر است...

۹ | نتیجه گیری

این مطالعه، نقش HR را به عنوان یک عامل تغییر با در نظر گرفتن پیامدهای مثبت تغییر در زمینه نگرش کلی کارکنان نسبت به تغییر ، تبیین می کند. با تمرکز بر نظریه قدرت سیستم HR ، ما مدلی را ایجاد و آزمایش کردیم که درک کارکنان از قدرت سیستم HR را به سازگاری کارکنان و واکنش های متعاقب آن به تغییرات سازمانی پیوند می دهد.  در راستای پیشنهادات اصلی نظریه احساس و نظریه مبادله اجتماعی ، این مطالعه نشان می دهد که یک سیستم HR قوی موجب رشد توانایی کارکنان برای انطباق با تغییر می شود زیرا همزمان احساسات مثبت و باور به حمایت ها سازمانی و مراقبت از تندرستی کارمندان را فعال می سازد. از این رو ، در هنگام اجرای نوآوری های مرتبط با تغییر باید قدرت سیستم منابع انسانی سازمان در نظر گرفته شود زیرا پیام های ارسال شده از طریق رویه های HR بر نگرش و رفتارهای کارکنان هنگام تغییر تأثیر می گذارد…

Abstract

Although scholars have highlighted human resource’s (HR’s) important role as a change agent, we know little about the extent to which HR influences the change context to foster positive employee responses and support organizational changes. This study positions perceived HR system strength as an important internal context factor that influences employees’ reactions toward change. Drawing on emotion theory and social exchange theory, we analyze the mechanisms through which employees’ perceptions of HR system strength lead to positive employee responses to organizational change. Data from 704 employees in a UK police force showed that employees’ perceptions of HR system strength were positively related to their ability to cope with organizational change and that this relationship was simultaneously mediated by state positive affect and perceived organizational support. Moreover, our findings demonstrated that coping with organizational change was positively related to employees’ change-supportive behavior. This study is important because it broadens the remit of HR’s role as change agent and provides valuable insight into how HR positively influences employee outcomes during organizational change.

Keywords: change agent role, change-supportive behavior, police force, coping with organizational change, HR system strength, perceived organizational support, state positive affect

۱ | INTRODUCTION

Over 20 years ago, human resource (HR) professionals were challenged with a new mandate to become change agents (Storey, 1992; Ulrich, 1997). Since then, research has focused on different ways through which HR assumes this role to facilitate successful organizational change and contribute to sustained organizational performance (Alfes, Truss, & Gill, 2010; Long, Wan Ismail, & Amin, 2013). Specifically, studies have suggested that HR plays an important role in managing the content and the implementation of change (Alfes et al., 2010). The former involves changes in HR practices to foster positive employee reactions to the change, whereas the latter relates to HR activities aimed at generating employee support throughout the various stages of the change…

۹ | CONCLUSION

Our study sheds light on HR’s role as a change agent by considering the positive implications of the change context for employees’ overall attitudes toward change. Focusing on HR system strength theory, we developed and tested a model that links employees’ perceptions of HR system strength to employees’ coping with, and subsequent responses to, organizational change. In line with central propositions of emotion theory and social exchange theory, this study shows that a strong HR system enhances employees’ ability to cope with change because it simultaneously activates positive emotions and the belief that the organization supports and cares about the well-being of employees. Hence, an organization’s HR system strength should be taken into account when implementing a change initiative as the messages sent through HR practices have an impact on employee attitudes and behaviors during change…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید رشته مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید مدیریت منابع انسانی

مقالات جدید مدیریت دولتی

مقالات جدید مدیریت تغییر