اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر اشتراک دانش مبتنی بر فناوری بر عملکرد کارکنان: اثرات تعدیلگر آموزش، پشتیبانی و رهبری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1446

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرلد

نام مجله: Journal of knowledge management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تأثیر اشتراک دانش مبتنی بر فناوری بر عملکرد کارکنان: اثرات تعدیلگر آموزش، پشتیبانی و رهبری

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of technology-based knowledge sharing on employee outcomes: moderation effects of training, support and leadership

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1446)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مقاله تمرکز بر چگونگی تأثیر پذیرش فناوری‌ بر عملکرد شغلی و رفاه کارکنان می باشد. یکی از این الزامات شغلی جدید، استفاده از اشتراک دانش مبتنی بر فناوری (TBKS) است که پتانسیل تأثیرگذاری بر عملکرد شغلی و رفاه کارکنان را دارد. بنابراین، مدیران منابع انسانی باید منابعی را فراهم کنند که پذیرش TBKS را برای بهبود عملکرد شغلی و در عین حال به حداقل رساندن اثرات منفی آن بر سلامت روان تسهیل کند.

طراحی/روش/رویکرد – نویسندگان بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی، نظریه تبادل اجتماعی و مدل تقاضا -منابع شغلی، داده های نظرسنجی ۲۸۱ کارمند ویتنامی را تجزیه و تحلیل می کنند.

یافته‌ها – نتایج این مقاله نشان می‌دهد که TBKS بر سلامت روان کارکنان تأثیر می‌گذارد و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی اثرگذار است. نویسندگان اثرات تعدیل‌کننده آموزش، رهبری تحول‌آفرین و منابع سازمانی را بر رابطه بین الزامات شغلی جدید TBKS بر عملکرد شغلی و پیامدهای سلامت روان بررسی می‌کنند.

پیامدهای عملی – توسعه دهندگان پلتفرم TBKS باید عملکردهایی با رابط کاربر پسند ارائه دهند و ویژگی های مهم را توسعه دهند. HRM باید بیشتر با کارکنان ارتباط برقرار کند، به رفاه آنها اهمیت دهد و اهداف و ارزش های آنها را در نظر بگیرد. مدیریت منابع انسانی نیاز به ارائه آموزش هایی برای کمک به کارکنان برای سازگاری با تغییرات سازمانی دارد. رهبری همچنین باید کارکنان را آگاه کند که موفقیت سازمانی ارتباط نزدیکی با موفقیت TBKS دارد.

نوآوری/ ارزش – این مقاله از سه اصل اساسی سه نظریه به عنوان یک پایه سه گانه برای بررسی رابطه بین TBKS و نتایج آن استفاده می کند. این مقاله با ارائه یک درک جامع و نشان دادن اینکه چگونه گنجاندن فناوری در به اشتراک گذاری دانش و رویه های منابع انسانی می تواند بر عملکرد و رفاه کارکنان تأثیر بگذارد، به ادبیات مدیریت دانش کمک می کند.

کلمات کلیدی: اشتراک دانش مبتنی بر فناوری، تقاضاها و منابع شغلی، کووید-۱۹، دیجیتالی سازی، سلامت روان، ویتنام، فناوری نوآورانه

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to focus on how adopting technologies impacts employees’ job performance and well-being. One such new job demand is the use of technology-based knowledge sharing (TBKS), which has the potential to influence employees’ job performance and well-being. Therefore, human resource managers must provide resources that facilitate the adoption of TBKS to improve job performance while minimising mental health effects.

Design/methodology/approach – Guided by social capital theory, social exchange theory and the job demands-resources model, the authors analyse survey data from281 Vietnamese employees.

Findings – The results of this paper show that TBKS influences employee mental health and directly and indirectly affects job performance. The authors examine the moderating effects of training, transformational leadership and organisational resources on the relationship between the new job demands of TBKS on job performance and mental health outcomes.

Practical implications – TBKS platform developers should offer user-friendly interface functions and extend critical features. HRM should communicate more with employees, care about their well-being and consider their goals and values. HRM needs to provide training to help employees adapt to organisational changes. Leadership also needs tomake employees perceive that organisational success is closely related to the success of TBKS.

Originality/value – This paper draws upon the three fundamental tenets of three theories as a triangular base to examine the relationship between TBKS and its outcomes. This paper contributes to the knowledge management literature by delivering a comprehensive understanding and demonstrating how the inclusion of technology in knowledge sharing and human resource practices can impact employee performance and well-being.

Keywords: Technology-based knowledge sharing, Job demands and resources, COVID-19, Digitalisation, Mental health, Vietnam, Innovative technology

۱.Introduction

Technological advancements, such as digitalisation of the workplace, and major crises, such as COVID-19, have placed new demands on the way we people work and interact with colleagues, wherein working from home, teleworking or indeed from other locations through a technological platform is proliferating rapidly (Brynjolfsson et al., 2020; Malik et al., 2016). Employees are increasingly using a technology-based knowledge sharing (TBKS) exchange in their daily work (Scuotto, 2020). The adoption of such workplace innovations and ongoing digitalisation has had a mixed impact on business and employee level outcomes (Bereznoy et al., 2021; Bondarouk and Brewster, 2016; Connelly et al., 2020; Johnson and Bharadwaj, 2005). As Connelly et al. (2020) note, a favourable impact on productivity and business outcomes is often at the cost of employee alienation and deterioration of their mental health and well-being outcomes. Still, others have found high levels of employee satisfaction and motivation at digitalised workplaces, as technologies help organisations realise the potential of employees through personalised career development, compensation, optimised succession planning and employee engagement practices, which leads to improvements in employee retention (Cheng and Hackett, 2019; Ku¨pper et al., 2019) and in balancing work demands with family, which can help reduce work-family conflict (Johnson et al., 2020)…

Study limitations and future research directions

This paper has several limitations that may be considered for future research. First, the data were collected in one country. Nevertheless, it helped empirically examine the two research objectives and test the proposed hypotheses. Future scholars may want to validate the model in other countries and compare the results across different cultures. Second, a self-reported questionnaire was used as a way to collect data.

Given that the data was collected during the pandemic’s peak, only this was achievable. Third, future research should evaluate the outcomes of TBKS over time by conducting a longitudinal or cross-lagged study. A more objective measure form may be considered to track the behaviours in this study. Finally, this study examined mental health and job performance as the outcomes of TBKS. Other outcomes such as organisational resilience should be further investigated. Given the digitalisation within an organisation and across the ecosystem with suppliers and customers, TBKS could be examined from different contexts in the knowledge sharing ecosystem.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ۲۰۲۳  مدیریت

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت فناوری

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت دانش

 مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت آموزشی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد آموزش کارکنان

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد عملکرد کارکنان

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد روانشناسی شغلی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد سبک های رهبری

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت تحول

مقاله ۲۰۲۳