اطلاعیه

علوم پزشکی

مقالات انگلیسی علوم پزشکی

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری کالری: معرفی برچسب اجباری کالری در منوها در بخش مواد غذایی بریتانیا

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   53 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  96000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادراکات عمومی در مورد کاربرد هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی: یک فراترکیب کیفی

مقالات انگلیسی سال 2023

 • سال نشر: 2023
 • نام ناشر (پایگاه داده): BMJ
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه رویکرد شبکه های عصبی کانولوشن یک بعدی برای تجزیه و تحلیل آریتمی  ECG در محیط های مه-ابر

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه IEEE
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  54000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تشخیص نارسایی قلبی، بستری مجدد و پیش‌بینی مرگ و میر با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه اشپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  41000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعات موردی-غیر موردی: اصول ، روش ها ، جهت گیری و تفسیر

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  36000 تومان

مشاهده جزییات