علوم پزشکی

مقالات انگلیسی علوم پزشکی

مقاله انگلیسی ترجمه شده مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده خونریزی های کوچک مغزی  و بی نظمی های فشار خون در بیماری پارکینسون

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  کد محصول: P10 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۷۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ سال نشر: ۲۰۱۸ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  خونریزی های کوچک مغزی  و بی نظمی های فشار خون در بیماری پارکینسون عنوان انگلیسی: Cerebral microbleeds and blood pressure …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده میکرو RNA-212 تجمع چربی را افزایش می دهد و جریان کلسترول  را در ماکروفاژ های انسانی THP-1 توسط هدف قرار دادن SIRT1 کاهش می دهد.

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  کد محصول: P9 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۸ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  میکرو RNA-212 تجمع چربی را افزایش می دهد و جریان کلسترول  را در ماکروفاژ های انسانی THP-1 توسط هدف قرار …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نرخ پذیرش بیماران غیر دیابتی در مقابل بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  کد محصول: P8 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نرخ پذیرش بیماران غیر دیابتی در مقابل بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس در بیمارستان های آموزشی شهری  عنوان انگلیسی: The …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نیوزوم های اصلاح شده ی انتی بادی انتی۱۲۳CD  برای دارورسانی هدفمند دانوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  کد محصول: P7 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۹۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ سال نشر: ۲۰۱۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نیوزوم های اصلاح شده ی انتی بادی انتی۱۲۳CD  برای دارورسانی هدفمند دانوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد عنوان انگلیسی: Anti-CD123 antibody-modified …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده عوارض گوارشی القا شده توسط کریستال های Sevelamer

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  کد محصول: P6 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ سال نشر: ۲۰۱۷ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  عوارض گوارشی القا شده توسط کریستال های Sevelamer عنوان انگلیسی: Gastrointestinal complications induced by sevelamer crystals چکیده فارسی: پس زمینه: …

مشاهده جزییات