اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا تنوع جنسیتی مدیران اجرایی موجب محافظه کاری حسابداری در جوامع سنتی می شود؟ شواهدی از ترکیب CEO-CFO در چین

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: H827

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Finance Research Letters

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۱۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :آیا تنوع جنسیتی مدیران اجرایی موجب محافظه کاری حسابداری در جوامع سنتی می شود؟ شواهدی از ترکیب CEO-CFO در چین

عنوان کامل انگلیسی:

Does executive gender diversity supply accounting conservatism in traditional societies? Evidence from CEO-CFO combinations in China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

ما نشان می‌دهیم که تقویت نقش‌های جنسیتی سنتی یک عامل منفی برای حضور مدیران مالی زن است. شرکت‌هایی که با این وجود دارای تنوع جنسیتی هستند، با ترکیب‌ مدیر مالی زن و  مدیر عامل اجرایی مرد، محافظه‌کاری حسابداری بالاتری از خود نشان می‌دهند و این محافظه‌کاری در محیط‌های خارجی سنتی‌تر بارزتر است.زمانی که ۱) مدیران عامل اجرایی مرد هستند، و ۲) شرکت در یک محیط خارجی سنتی تر فعالیت می کند، مدیران مالی زن محافظه کاری حسابداری  بیشتری انجام می دهند. به‌ویژه در محیط‌های سنتی، مدیران مالی زن تعادلی را برای ریسک‌پذیری بیش از حد مردان فراهم می‌کنند.ما به درک تأثیرات تنوع جنسیتی مدیران اجرایی و شرایط خارجی که این نتایج را تعدیل می‌کنند، کمک می‌کنیم.

کلیدواژه ها: نقش های جنسیتی، کنفوسیوس گرایی، تنوع جنسیتی مدیران اجرایی، محافظه کاری حسابداری، محیط های خارجی شرکت.

۱.مقدمه

ادبیات پیشین نشان داده امد که تفاوت‌های روان‌شناختی مبتنی بر جنسیت مدیران بر تصمیم‌گیری‌های شرکتی تأثیر می‌گذارند (آدامز و فریرا، ۲۰۰۹؛ فاچیو و همکاران، ۲۰۱۶؛ داتا و همکاران، ۲۰۲۱). با این حال، به دلیل مشکلات اندازه گیری (لیو، ۲۰۱۶) و درک عواملی که تأثیرات تنوع جنسیتی را در زمینه های خاص مشروط می کنند، مطالعات مالی محدودی در مورد هنجارهای اجتماعی و تصمیمات شرکت وجود دارد. ما بررسی می‌کنیم که آیا مدیران مالی زن مزایایی در قالب محافظه‌کاری حسابداری ارائه می‌کنند  یا خیر و همچنین عواملی که این عرضه محافظه‌کاری حسابداری را مشروط می‌کنند را نیز بررسی می کنیم. به طور خاص، ما دریافتیم که وقتی CEO مربوطه مرد است و شرکت در یک محیط خارجی بسیار سنتی از نظر فرهنگی فعالیت می‌کند، زن بودن مدیر مالی منجر به سطوح بیشتری از محافظه‌کاری حسابداری می شود.

مشخص شده است که CEOهای مرد درآمد را با جسارت بیشتری گزارش می کنند، در حالی که مدیران مالی زن محافظه کاری حسابداری بیشتری دارند (هو و همکاران، ۲۰۱۵؛ فرانسیس و همکاران، ۲۰۱۵). ما به طور دقیق‌تر نقش شرطی‌سازی وجود همزمان یک مدیر عامل مرد و شرکتی که در یک محیط خارجی (مردانه) بسیار سنتی فعالیت می‌کند را بررسی می‌کنیم. این امر به ما امکان می‌دهد بررسی کنیم که آیا محافظه‌کاری حسابداری اضافی توسط مدیران مالی زن به عنوان جایگزینی برای رفع فرهنگ مدیریت مردانه‌ که با ریسک‌پذیری بیش از حد و اعتماد به نفس متمایز می‌شود، ارائه می‌شود یا خیر….

۴.جمع بندی

ما بررسی می‌کنیم که آیا CFO های زن مزایایی در قالب محافظه‌کاری حسابداری ارائه می‌کنند  یا خیر و همچنین عواملی که این عرضه محافظه‌کاری حسابداری را مشروط می‌کنند را نیز بررسی می کنیم. وقتی CEO مربوطه مرد است و شرکت در یک محیط خارجی بسیار سنتی از نظر فرهنگی فعالیت می کند، وجود CFO زن، منجر به سطوح بیشتری از محافظه کاری حسابداری می شود. نتایج ما نشان می‌دهد که نزدیکی جغرافیایی معابد کنفوسیوس، با تقویت همزمان نقش‌های جنسیتی سنتی، عامل تعیین‌کننده منفی و معنادار برای حضور CFO زن، و به‌ویژه وقوع ترکیب‌های CEO مرد و CFO زن است. علاوه بر این، شرکت‌هایی با ترکیب « CEO مرد و CFO زن » محافظه‌کاری حسابداری بالاتری از خود نشان می‌دهند. نتایج ما با محافظه کاری CFO زن که ۱) CEO ها مرد هستند، و ۲) شرکت در یک محیط خارجی بسیار سنتی عمل می کند، سازگاری بارز دارد. نتایج ما نقش جایگزینی CFO زن در محیط‌های بسیار مردانه را به عنوان جبران ریسک بیش از حد پیشنهاد می‌کند. ما در جریان مطالعات جاری که به دنبال درک تأثیرات خاص تر تنوع جنسیتی مدیران اجرایی و شرایط خارجی می باشند، مشارکت می کنیم.

Abstract

We evidence the reinforcement of traditional gender roles is a negative determinant of the presence of female CFOs. Firms that nevertheless have executive gender diversity, with male CEOfemale CFO combinations, exhibit higher accounting conservatism, with this conservatism more pronounced in more traditional external environments. Female CFOs, supply accounting conservatism in greater amounts when 1) CEOs are male, and 2) the firm operates in a more traditional external environment. In especially traditional environments, female CFOs supply a counterbalance to excessive male risk taking. We contribute to understanding the impacts of executive gender diversity and the external conditions that mediate these outcomes.

Keywords: Gender roles, Confucianism, Executive gender diversity, Accounting conservatism, Firm external environments.

۱.Introduction

Literature demonstrates that executives’ gender-based psychological differences affect corporate decisions (Adams and Ferreira, 2009; Faccio et al., 2016; Datta et al., 2021). However, there are still limited finance studies on social norms and firm decisions due to measurement difficulties (Liu, 2016) and on understanding the factors condition the impacts of gender diversity in specific contexts. We investigate whether female CFOs supply utility in the form of accounting conservatism and the factors conditioning this supply of accounting conservatism. Specifically, we find that when the respective CEO is male and the firm operates in a highly culturally traditional external environment, there are more pronounced additional levels of accounting conservatism associated with the CFO being female.

Male CEOs are found to report earnings more aggressively, while female CFOs are associated with significantly higher accounting conservatism (Ho et al., 2015; Francis et al., 2015). We examine more closely the conditioning roles of there being concomitantly a male CEO and the firm operating in a highly traditional (male) external environment. This allows us to examine whether additional accounting conservatism is supplied by female CFOs as a substitution or counterbalance to offset a more male management culture characterized by excessive risk-taking and self-confidence…

۴.Conclusion

We investigate whether female CFOs supply utility in the form of accounting conservatism and the factors conditioning this supply of accounting conservatism. We find when the respective CEO is male and the firm operates in a highly culturally traditional external environment, there are more pronounced additional levels of accounting conservatism associated with the CFO being female. Our results show that the geographic proximity of Confucian temples, with concomitant reinforcement of traditional gender roles, is a significant negative determinant of the presence of female CFOs, and more particularly the occurrence of male CEO-female CFO combinations. Further, firms with the ‘male CEO-female CFO’ combinations exhibit higher accounting conservatism. Results are consistent with female CFO conservatism having pronounced utility when 1) CEOs are male, and 2) the firm operates in a highly traditional external environment. Our results suggest a substitution role of female CFOs in highly male environments as compensation for excessive risk taking. We contribute to the current stream of scholarship seeking to understand the more specific impacts of executive gender diversity and the external conditions that mediate these outcomes…

مقالات مرتبط با این موضوع

موضوعات جدید حسابداری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت مالی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد حسابداری مدیریت با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت رفتار سازمانی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد تنوع جنسیتی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد محافظه کاری حسابداری با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیر عامل اجرایی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله با ترجمه

مقاله انگلیسی کوتاه با ترجمه