اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه یک شبکه زنجیره تأمین زیست محیطی تحت عدم قطعیت

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1103

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰:  یک شبکه زنجیره تأمین زیست محیطی تحت عدم قطعیت

عنوان کامل انگلیسی:

An environmental supply chain network under uncertainty

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در مطالعه حاضر ، یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برای تولید و بازیابی باتری های دکمه ای تحت عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیرات زیست محیطی باتری های دکمه ای در طراحی شبکه زنجیره تأمین لحاظ شده است. از آنجا که در واقعیت بسیاری از عدم قطعیت ها وجود دارند ، تقاضا ، هزینه و ظرفیت به عنوان متغیرهای غیر قطعی در نظر گرفته می شوند. برای بررسی تأثیر این عدم قطعیت ها در شبکه زنجیره تأمین ، دو مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چند هدفه تحت عدم قطعیت ، یعنی مدل ارزش مورد انتظار و مدل شانس محدود ، ایجاد شدند. هدف از مدل ایجاد شده کاهش اثرات محیطی متعدد بر مجموع هزینه ها بوده و همچنین سنجش جوانب مثبت و منفی می باشد. روشی مبتنی بر ارزیابی چرخه عمر برای ارزیابی اثرات زیست محیطی در شبکه زنجیره تأمین ارائه شده است. این دو مدل را می توان با تئوری عدم قطعیت به مدل های کریسپ تبدیل کرد. در آخر ، آزمایشات عددی برای بررسی امکان پذیری مدل ها و روش های پیشنهادی استفاده می شود.

کلمات کلیدی: حفاظت از محیط زیست؛ چند هدفی ؛ محیط غیر قطعی، شبکه زنجیره تامین؛ ارزیابی چرخه عمر

۱.مقدمه

یک شبکه زنجیره تأمین کارآمد مظهر توانایی یک شرکت برای رقابتی شدن در بازار امروزی می باشد. تأثیر فعالیت های تجاری بر محیط زیست منجر به وضع قوانین از سوی دولت و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است. بنابراین ، مردم و دولت برای کاهش تأثیر تولید و بهره برداری از محیط زیست بر شرکت ها فشار وارد می کنند. به واسطه این عوامل ، در سال های اخیر ، مدیریت زنجیره تأمین همراه با حفاظت از محیط زیست مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. این نوع زنجیره تامین، آلودگی محیط زیست را از فرآیند طراحی ،از طراحی محصول تا پایان عمر محصول را در نظر می گیرد..

۶.جمع بندی

حفاظت از محیط زیست در سالهای اخیر به موضوعی مهم تبدیل شده است. در این مقاله یک شبکه زنجیره تامین زیست محیطی غیر قطعی برای باتری های دکمه ای بررسی شده است. علاوه بر در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی زنجیره تأمین ، طراحی زنجیره تامین حلقه بسته را نیز در نظر می گیرد. برای واقعی تر کردن پژوهش ، تقاضا ، هزینه و ظرفیت به عنوان متغیرهای غیر قطعی به دلیل کمبود داده های مشاهده شده در نظر گرفته شدند. برای بررسی این داده های تجربی در مسئله ، دو مدل جدید برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چند هدفه که به معیارهای مختلف وابسته هستند ، تشکیل داده شدند. علاوه بر این ، انحرافات مثبت و منفی به توابع هدف وارد شدند. روشی مبتنی بر LCA برای ارزیابی اثرات محیطی پیشنهاد شد. انواع معادل این مدل ها مطابق با تئوری عدم قطعیت به دست آمد. آزمایش های عددی نشان می دهد که مدل ارزش مورد انتظار،  تمایل به تمرکززدایی دارد در حالی که مدل شانس محدود تمایل به  تمرکزگرایی دارد. اثربخشی و کارایی مدل های پیشنهادی و روش مورد استفاده تأیید شدند.

علاوه بر این ، توسعه یک الگوریتم اکتشافی کارآمد برای حل مسئله در مقیاس بزرگ ، یک پژوهش جذاب به شمار می رود. همچنین ، عوامل دیگری که تحت تأثیر فعالیت های انسانی در شبکه زنجیره تأمین قرار دارند نیز می توانند به عنوان متغیرهای غیر قطعی در نظر گرفته شوند ، و این ایده مدل سازی ممکن است برای حل سایر مسائل طراحی شبکه زنجیره تامین نیز مناسب باشد …

Abstract

In the present study, a closed-loop supply chain network for production and recovery of button batteries is investigated under uncertainty. The environmental impact of button batteries is taken into account in the design of the supply chain network. Since there are many uncertainties in reality, the demand, cost and capacity are considered uncertain variables. To explore the impact of these uncertainties on the supply chain network, two multi-objective mixed integer programming models under uncertainty are developed, i.e., the expected value model and the chance-constrained model. The aim is to reduce the multiple environment effects on the total cost and weigh the pros and cons. A method based on life cycle assessment is proposed to evaluate the environment effects on the supply chain network. The two models can be converted into crisp models by the uncertainty theory. Lastly, numerical experiments are used to verify the feasibility of the proposed models and method.

Keywords: Environmental protection; Multi-objective; Uncertain environment; Supply chain network; Life cycle assessment

۱.Introduction

 An efficient supply chain network is the embodiment of an enterprise’s ability, which makes it competitive in today’s market. The impact of commercial activities on the environment has led to government legislation and the enhancement of consumer awareness of environmental protection. Therefore, the people and government exert pressure on enterprises to reduce the impact of production and operation on the environment. In recent years, supply chain management with environmental protection has attracted great attention from researchers and scholars owing to these factors. This kind of supply chain incorporates environmental pollution into the design process, from product design to scrap…

۶.Conclusions

Environmental protection has become an important issue in recent years. An uncertain environmental supply chain network for button batteries was investigated in this paper. In addition to considering the environment effect of the supply chain, it also combines the design of closed-loop supply chain. To make the research more realistic, the demand, cost and capacity were considered uncertain variables owing to lack of observed data. To address these empirical data in the problem, two novel multi-objective mixed integer programming models that rely on different criteria were developed. Besides, positive and negative deviations were introduced into the objective functions. A method based on LCA was proposed to evaluate the environment effects. The equivalent forms of these models were obtained in accordance with the uncertainty theory. Numerical experiments suggested that the expected value model tends to be decentralized while the chanceconstrained model tends to be centralized. The effectiveness and efficiency of the proposed models and solution method was verified.

Furthermore, it is an interesting research to develop some efficient heuristic algorithms to solve the problem in large scale. Besides, other factors affected by human activities in the supply chain network can also be considered uncertain variables, and this modeling idea may also be suitable for solving other supply chain network design problems…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله رشته مدیریت 

مقاله انگلیسی مدیریت زنجیره تامین

مقالات مدیریت بازرگانی

مقاله انگلیسی درباره مدیریت زیست محیطی

مقاله انگلیسی درباره عدم قطعیت

مقاله انگلیسی درباره چرخه عمر محصول

مقاله انگلیسی مهندسی صنایع