اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد وفاداری در مشتری نهایی از طریق اعتقاد به وفاداری و شناسایی مشتری_شرکت

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M684

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Retailing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ : ایجاد وفاداری در مشتری نهایی از طریق اعتقاد به وفاداری و شناسایی مشتری_شرکت

عنوان انگلیسی:

Creating Ultimate Customer Loyalty Through Loyalty Conviction and Customer-Company Identification

چکیده

چرا وفاداری نگرشی مشتریان نمی تواند رفتار آنها را پیش بینی کند؟ مهمتر اینکه چه چیزی چنین وفاداری نهفته ای را ایجاد می کند؟ ما سعی می کنیم با بررسی سوابق و نتایج اعتقاد راسخ به وفاداری به این پرسش ها پاسخ دهیم که نشانگر قدرت/ عدم قطعیت درونی در وفاداری نگرشی مشتری می باشد. برای وفاداری عمیق نگرشی (یعنی وفاداری تمایلی )، یافته ها نشان می دهند که رضایت مشتری، وفاداری حفظ شده بدون اعتقاد راسخ را ایجاد می کند. بر عکس، یکی شدن مشتری – شرکت، وفاداری حفظ شده با اعتقاد راسخ را ایجاد میکند. مهمتر اینکه وفاداری نگرشی بدون اعتقاد راسخ، توانایی پیش بینی رفتار در زمانی که موانع موقعیتی و رقابتی حضور دارند را از دست می دهد، درحالیکه وفاداری با اعتقاد راسخ یک ارتباطات بیشگویانه را با رفتار علارغم همان موانع حفظ می کند.

کلیدواژه ها: یکی شدن مشتری- شرکت، رضایت، وفاداری، اعتقاد راسخ، عدم قطعیت، مدل JUMP

واقعیت این است که استراتژی های امتحان شده و واقعی برای کسب مشتری، وفاداری و نگهداری برای حفظ فاصله با مشتریانی که همیشه در جابجایی هستند در کشمکش هستند، به لحاظ فنی نسبت به قبل بیشتر درک می شوند و بیشتر غیرقابل پیش بینی هستند. Rovert Wallon ، مدیرعامل جهانی، خدمات و فروش Accenture (Smith, 2012).

مقدمه

وفاداری مشتری، پایه و اساس بسیاری از مدلهای بازاریابی معروف از قبیل زنجیره سود خدمات (Anderson and Mittal, 2000)، حقوق مشتری (Rust, Zeithaml, Lemon, 2000)، بازیابی خدمات (Orsingher, Valentini, and de Angelis, 2010) و حقوق صاحبان سهام برند (Yoo and Donthu, 2001) می باشد.در واقع بررسی تحقیق در نشریه خرده فروشی به تنهایی حاکی از آن است که تقریبا ۴۰ مقاله درباره وفاداری در دهه اخیر منتشر شده اند. با اینحال همانطور که اپی گراف نشان می دهد، وفاداری مشتری علارغم توجه بازاریابان و فراگیری برنامه های وفاداری رو به نزول است. برخی رکوداقتصادی اخیر را مقصر می دانند و برخی گوشی های هوشمند را مقصر می دانند (Krasny, 2011). حتی اگر این تقصیر مشخص شود، دو پرسش باقی می ماند: (۱) چه نوع وفاداری ای به این راحتی در هم می شکند و (۲) چه چیزی چنین وفاداری ای را ایجاد می کند؟

پاسخ به اولین پرسش، وفاداری پنهان است، زمانی درک می شود که وفاداری روانی مشتری (که وفاداری نگرشی نیز گفته می شود) به رفتارهای وفاداری منتقل نشود (Dick and Basu, 1994; Ngobo, 2017). وفاداری پنهان یک مشکل بازشناسی شده در استراتژی های نگهداری مشتری می باشد. برای مثال Reichheld (2003) بیان می کند که بسیاری از مشتریانی که ترک می کنند در واقع راضی هستند. بررسی فراتر رفتن از رضایت، Gupta و Zeithmal (2006) از معیارهای مشتری،پیشنهاد می کند تمایلات وفاداری مشتری اغلب وفاداری واقعی را پیش بینی نمی کند. نکته حائز اهمیت این است که وفاداری پنهان یک نگرانی جدی برای بازاریابان است (Dick and Bastu, 1994، ص ۱۰۲) چون ایجاد یم نگرش مطلوبتر می تواند برای تضمین رفتارهای وفاداری گرانتر و بعید باشد. بنابراین یک رفتار پاداش دهنده بالقوه، درک این است که چه چیزی باعث وفاداری پنهان می شود یا برعکس چه چیزی وفاداری واقعی را ایجاد می کند، که در آن نگرش ها حتی در حضور موانع موقعیتی، رقابتی و مالی در رفتار منتقل می شوند (Bove and Johnson, 2009; Ngobo, 2017).

هدف تحقیق فعلی توسعه و تست چارچوب است که ایجاد وفاداری واقعی در مقابل وفاداری پنهان را پیش بینی می کند. این هدف با مفهوم سازی وفاداری نگرشی به عنوان ساختار حفظ شده با سطوح مختلف عقاید (یعنی قدرت) ایجاد می شود. همراستای ادبیاتی که پیشنهاد می کند اعتقاد راسخ ارزیابی، تاثیر آن ارزیابی بر نتایج رفتاری را تضعیف می کند (Chandrashekaran, Rotte, and Grewal, 2005)، ما در میابیم که وفاداری نگرشی با اعتقاد راسخ یا بدون آن به عنوان شکلی از وفاداری واقعی و پنهان عمل می کند. بدین گونه، درک عمیق تری از وفاداری می تواند با بررسی آنچه که وفاداری را با اعتقاد راسخ یا بدون آن بررسی می کند به دست اید.

Abstract

Why do customers’ attitudinal loyalty fail to predict their behavior? More importantly, what creates such latent loyalty? We attempt to answer these questions by examining the antecedents and outcomes of loyalty conviction, which represents the inherent strength/uncertainty in a customer’s attitudinal loyalty. For deep attitudinal loyalty (i.e., conative loyalty), the findings suggest that customer satisfaction creates loyalty held without conviction. In contrast, customer-company identification creates loyalty held with conviction. Importantly, attitudinal loyalty without conviction loses its ability to predict behavior when situational and competitive barriers are present whereas loyalty with conviction maintains a predictive relationship with behavior despite the same barriers.

Keywords:Customer company identification ;Satisfaction ;Loyalty ;Conviction ;Uncertainty ; JUMPmodel