پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

لیست پروپوزال های آماده رشته های علوم انسانی و پروپوزال روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی

لیست پروپوزال های آماده رشته های علوم انسانی (پروپوزال  روانشناسی ، پروپوزال علوم اجتماعی ،پروپوزال  جغرافیا ، پروپوزال رفاه و تامین اجنماعی ،  .....)

برای مشاهده جزییات پروپوزال ها بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید

PRL1- پروپوزال علوم اجتماعی : بررسی تأثیر عوامل سوق دهنده و بازدارنده بر یادگیری دانشجویان

PRL2- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی سطح هوش هیجانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان

PRL3- نمونه پروپوزال رواشناسی: بررسی شیوع و عوامل مرتبط با مصرف سیگار در دانشجویان دختر

PRL4- نمونه پروپوزال علوم تربیتی: بررسي تأثير آموزش بر سطح آگاهي و نگرش پسران دانش آموز سوم راهنمايي در زمينه بهداشت بلوغ

PRL10- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

PRL11- نمونه پروپوزال روانشناسی : بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

PRL12- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

PRL13- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی مقایسه اي سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

PRL15- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی میزان محبوبیت و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به فیسبوک

PRL17- نمونه پروپوزال روانشناسی : بررسی سطح اضطراب امتحان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

PRL31- پروپوزال آماده روانشناسی: بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

PRL35- نمونه پروپوزال تکمیل شده ی روانشناسی: مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

PRL37- پروپوزال آماده روانشناسی: بررسی مقایسه ایی بهداشت روانی دانشجویان سیگاري و غیر سیگاري

PRL41- نمونه پروپوزال علوم تربیتی: بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

PRL55- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

PRL57- نمونه پروپوزال علوم تربیتی: بررسی تاثیر دو زبانگی بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

PRL63- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی ارتباط ترتیب تولد دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه

PRL64- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسي تاثیر رنگ مورد علاقه بر پيشرفت تحصيلي در دانشجویان

PRL66- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و سلامت روان در سالمندان

PRL71- پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی مقایسه ای دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد ضرورت رعایت حجاب

PRl72- نمونه پروپوزال روانشناسی: مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدي دانشجویان داراي عقاید مذهبی بالا با دانشجویان داراي عقاید مذهبی پایین 

PRL76- پروپوزال آماده روانشناسی: بررسي رابطه منبع کنترل و مذهبي بودن با سلامت روان در دانشجویان

PRL79- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی رابطه بین ویژگی هاي شخصیتی و کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه 

PRL87- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق

PRL92- نمونه پروپوزال روانشناسی: مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در درس فارسی

PRL96- پروپوزال آماده روانشناسی: بررسی تاثیر واقعیت درمانی به صورت گروهی بر افزایش تاب آوری زندانیان

PRL98- پروپوزال آماده روانشناسی: رابطه بين پايگاه های هويت تحصيلی و اهمال كاری تحصيلی با پيشرفت درسی دانشجويان

PRL99- نمونه پروپوزال تکمیل شده ی روانشناسی بررسی تاثیر معنا درمانی گروهی بر میزان افسردگی سالمندان

PRL100- نمونه پروپوزال روانشناسی: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با خطرپذیری

PRL101- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: جهانی شدن فرهنگی و تاثیرات آن بر ارزش‌های زناشویی و روابط خانوادگی

PRL102- نمونه پروپوزال روانشناسی: مقایسه ابعاد شخصیت و بهزیستی ذهنی مردان مبتلا به HIV و مردان غیرمبتلا به HIV

PRL103- نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی: ارزیابی کیفیت زندگی ،افسردگی و اضطراب زنان با توجه به میزان شاخص توده بدنی آنان

PRL104- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی محتواي خودگويي هاي منجر به درگيري بين زوجين و رابطه آن با سازگاري زناشويي آنها

PRL105- پروپوزال آماده علوم تربیتی : آزمون مدل علي سبك هاي فرزند پروري ادراك شده، سبك هاي هويت وتعهد هويت در دانش آموزان

PRL107- نمونه پروپوزال روانشناسی : تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش رشد خود و تعیین ویژگی‌‏‏‏های روان‏‌سنجی آن

PRL108- نمونه پروپوزال آماده علوم اجتماعی: سنجش رابطه سطح دسترسی به امکانات ، بهداشت و امنیت محله با کیفیت زندگی زنان

PRL109- نمونه پروپوزال ارشد علوم اجتماعی: مطالعه مردم نگارانه گروه های موسیقی غیر رسمی

PRL110- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن

PRL111- نمونه پروپوزال آماده علوم اجتماعی: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی

PRL112- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی تاثیر اشتغال زنان در خارج از منزل بر حانواده

PRL113- نمونه پروپوزال آماده علوم اجتماعی: بررسی جامعه شناختی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه محله

PRL114- پروپوزال ارشد علوم اجتماعی: بررسي عوامل موثر بر احساس از خودبيگانگي زنان متأهل

PRL115- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان و عوامل مرتبط با آن

PRL116- پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : آسیب شناسی اجتماعی کودکان خیابانی

PRL117-پروپوزال ارشد علوم اجتماعی: بررسی تأثیر اعتماد اجتماعي بر مشاركت اجتماعی در اداره امور شهر

PRL119-پروپوزال کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : تحلیل مفاهیم اخلاق شهروندی (مدنی) در آثار شاعران کودک معاصر

PRL118- پروپوزال تکمیل شده ی علوم اجتماعی : بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی

PRL120-نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسي عوامل موثر بر ميزان آگاهي شهروندان نسبت به حقوق شهروندي

PRL121- پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : بررسي عوامل مؤثر بر رعايت اخلاق شهروندي

PRL122- پروپوزال آماده علوم اجتماعی: بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتار شهروندان

PRL123- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی : تحلیل جامعه شناختی شادی با تأکید بر برنامه های شهرداری در افزایش نشاط جوانان

PRL124- پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : بررسي جامعه‌شناختي بحران‌ هويت درجامعه

PRL125- پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : زندگی روزمره در پارک های شهری

PRL126- پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : بررسی و تعیین رابطه بین کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده تحت حمایت بهزیستی با مشخصات فردی و خانوادگی آنان

PRL129- نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی میزان رضایت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از خدمات رفاهی

PRL132- نمونه پروپوزال معماری و هنر : طراحی منظر گذر فرهنگ و هنر

PRL133- نمونه پروپوزال برنامه ریزی شهری : نقش و جایگاه ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه های توسعه ی شهری در تحقق شهر پایدار

PRL134- پروپوزال ارشد برنامه ریزی شهری : نقش محور هاي فرهنگي و تاريخي در توسعه گردشگري

PRL135- نمونه پروپوزال رشته هنر و نقاشی : سیرتحول مفهومی هنر

PRL136- نمونه پروپوزال علوم سیاسی : بررسی موانع عدم تحقق الگوي توسعه پايدار

PRL137- پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : پروپوزال ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس شاخص های اجتماعی توسعه پایدار

PRL144- نمونه پروپوزال تکمیل شده : نقد و بررسی مكاتب نو پديد ديني

PRL6- پروپوزال بررسی میزان شیوع و دلایل استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزریقی (تماس بگیرید)

PRL7- پروپوزال بررسی نگرش دانشجویان پیراپزشکی نسبت به روش هاي مختلف تدریس اساتید  (تماس بگیرید)

PRL8-پروپوزال  بررسی ارزش مواد مغذي و انرژي دریافتی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس (تماس بگیرید)

PRL9- پروپوزال بررسی میزان شیوع تب روماتیسمی در دانش آموزان 6 تا 15 ساله (تماس بگیرید)

PRL14-پروپوزال  بررسی نگرش دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل  (تماس بگیرید)

PRL16- پروپوزال بررسی ارتباط دو زبانگی با میزان مهارت هاي ارتباطی در دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL18-پروپوزال  بررسی ویژگی هاي شخصیتی براساس نظریه پنج عاملی در دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL19-پروپوزال  مربی بالینی ایده ال از دیدگاه اساتید و دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL20-پروپوزال  بررسی جهت گیري دانشجویان نسبت به انتخابات ریاست جمهوري (تماس بگیرید)

PRL21-پروپوزال  بررسی تاثیر آموزش بیوتروریسم بر آگاهی و نگرش دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL22- پروپوزال در رابطه با توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی (تماس بگیرید)

PRL23- پروپوزال در رابطه با اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق (تماس بگیرید)

PRL24-پروپوزال  بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه هاي ارزشیابی در مدارس راهنمایی  (تماس بگیرید)

PRL25- پروپوزال در رابطه با هویت و عزت نفس (تماس بگیرید)

PRL26- پروپوزال بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مقطع دبیرستان (تماس بگیرید)

PRL27- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر  الگوي سنی ازدواج در ایران  (تماس بگیرید)

PRL28- پروپوزال بررسی رفتارهاي پرخطر و رابطه ي آن با افت تحصیلی در دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL29- پروپوزال تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان  (تماس بگیرید)

PRL32- پروپوزال در رابطه با خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي  (تماس بگیرید)

PRL33-پروپوزال  بررسی علل فرار دختران (تماس بگیرید)

PRL34- پروپوزال بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت در دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL36-پروپوزال  بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل بیمارستان  (تماس بگیرید)

PRL38-پروپوزال  بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهاي نهضت سوادآموزي (تماس بگیرید)

PRL39-پروپوزال  بررسی مهاجرت ، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها (تماس بگیرید)

PRL40-پروپوزال  تجارت و قاچاق زنان  (تماس بگیرید)

PRL42- بررسی و مقایسه میزان هراس اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر  (تماس بگیرید)

PRL43- پروپوزال بررسی نقش تعلیم و تربیت درتعیین سرنوشت کودك (تماس بگیرید)

PRL44-پروپوزال  نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی  (تماس بگیرید)

PRL46- پروپوزال بررسی میزان مسئولیت پذیري دانش آموزان  (تماس بگیرید)

PRL48- پروپوزال بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی   (تماس بگیرید)

PRL49- پروپوزال بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

PRL50- پروپوزال بررسی میزان مسئولیت پذیري در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادي و غیر انتفاعی

PRL52-پروپوزال  شناسایی جو روانی- اجتماعی کلاس به منظور برانگیختن خلاقیت دانش آموزان

PRL53- پروپوزال روابط عمومی در ایران و جهان  (تماس بگیرید)

PRL54-پروپوزال  بررسی جریانهاي اصلی تاریخ نگاري  (تماس بگیرید)

PRL56-پروپوزال  بررسی عوامل موثر بر وضعیت شرکت اولیا براي حضور در کلاسهاي آموزش خانواده   (تماس بگیرید)

PRL58-پروپوزال  بررسی پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL59-پروپوزال  بررسی رابطه مهارت هاى ارتباطی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL60-پروپوزال  بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL61-پروپوزال  بررسی ارتباط باورهاي غیرمنطقی با جنسیت در دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL62-پروپوزال  بررسی ارتباط علاقمندي به رشته تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان   (تماس بگیرید)

PRL65-پروپوزال  بررسی ارتباط عضویت در فیسبوك با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان   (تماس بگیرید)

PRL67-پروپوزال  بررسی تفاوت هاي جنسیتی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان  (تماس بگیرید)

PRL68-پروپوزال  تعیین نیازهاي انگیزشی دو عاملی هرزبرگ بر پایه ي مقایسه تطبیقی با سلسله مراتب نیازهاي مازلو  (تماس بگیرید)

PRL69- پروپوزال رابطه با جنسیت و برنامه درسی   (تماس بگیرید)

PRL70-پروپوزال  بررسی میزان مشارکت معلمان در فرایندهاي برنامه ریزي درسی  (تماس بگیرید)

PRL73-پروپوزال  کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها  (تماس بگیرید)

PRL74-پروپوزال  بررسی تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت روانی  (تماس بگیرید)

PRL75-پروپوزال  بررسی نیایش شاعران برگزیده   (تماس بگیرید)

PRL77-پروپوزال  بررسی تاثیر رهبري توزیعی بر هوشیاري مدارس  (تماس بگیرید)

PRL78- پروپوزال بررسی تاثیر رضایتمندي شغلی معلمان بر آرامش درونی و پیشرفت تحصیلی فراگیران  (تماس بگیرید)

PRL80-پروپوزال  بررسی رابطه سلامت روانی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه....  (تماس بگیرید)

PRL81- پروپوزال بررسی و مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دختر در درس زیست شناسی بر اساس دو  روش آموزش سنتی و مدیریت بر آموزش ...  (تماس بگیرید)

PRL82-پروپوزال  بررسی ارتباط تمایز یافتگی و سبک هاي تفکر بر رضایت زناشویی زوجین .....  (تماس بگیرید)

PRL83-پروپوزال  تحلیل محتواي ادبیات داستانی در کتب درسی مقطع ابتدایی.......  (تماس بگیرید)

PRL84-پروپوزال  تعیین ارتباط بین توانمندسازي و تعهد شغلی دبیران  (تماس بگیرید)

PRL85- پروپوزال بررسی روش هاي استفاده از کتاب الکترونیکی در نظام آموزشی دوره متوسطه از دیدگاه کارشناسان و دبیران..   (تماس بگیرید)

PRL86-  پروپوزال  بررسی رابطه سبک زندگی و اوقات فراغت دانشجویان بع کنترل با روش هاي مقابله با استرس در ورزشکاران رشته هاي گروهی و انفرادي   (تماس بگیرید)

PRL88-پروپوزال  شناسایی،دسته بندي ،واولویت بندي مشکلات مدارس راهنمایی شبانه روزي  (تماس بگیرید)

PRL89- پروپوزال تاثیر نمایش خلاق در یادگیري زبان انگلیسی  (تماس بگیرید)

PRL90- پروپوزال بررسی اثر ویژگیهاي پیام هاي بازرگانی تلویزیون در انتخاب مواد غذایی دانش اموزان مدارس   (تماس بگیرید)

PRL91- پروپوزال سنجش رابطه میزان دینداري و سرمایه اجتماعی دانشجویان   (تماس بگیرید)

PRL93-پروپوزال  بررسی میزان اعتماد مردم ...... به اخبار شبکه استانی   (تماس بگیرید)

PRL94- پروپوزال شناسایی وضعیت اعتیاد به اینترنت و مهارت هاي اجتماعی دانشجویان   .  (تماس بگیرید)

PRL95-پروپوزال  بررسی تحلیل کیفیت فضاهاي باز شهري با تاکید بر جامعه زنان شهر......   (تماس بگیرید)

PRL97- پروپوزال بررسی و مقایسه حالات و عوارض روانی – عاطفی سالمندان ساکن در مراکز سالمندي با سالمندان خارج از این مراکز   (تماس بگیرید)

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#27 علي در تاریخ: د 06 دی 1395 ، ساعت 08:10 ق ظ
سلام بنده يك پروژه در خصوص آسيب شناسي اجتماعي (حجاب)ميخواستم ميتونيد كمكم كنيد.
نقل قول
 
 
#26 ارش در تاریخ: ج 02 مهر 1395 ، ساعت 11:07 ب ظ
سلام .دانشجوي ارشد روانشناسي باليني هستم چند تا موضوع مي خاستم برام ايميل كنين .يكيشونو انتخاب مي كنم پروپوزالشو ميخام بخرم منتظرم ممنون
نقل قول
 
 
#25 مریم سپاهی در تاریخ: پ 27 خرداد 1395 ، ساعت 07:03 ب ظ
سلام دانشجوی ارشد جامعه شناسی هستم .موضوع پروپوزال عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر شادی دانش اموزان متوسطه .هست اگر در این رابطه مطلب دارین برام بفرستین.از لحاظ هزینه هم برام بفرستین.با تشکر
نقل قول
 
 
#24 سوگل در تاریخ: د 13 ارديبهشت 1395 ، ساعت 09:02 ب ظ
سلام با عرض تشکر،یک پروپوزال باعنوان بررسی شیوع رفتارهای پرخطر(اعتیادبه موادمخدر)دردانش آموزان دبیرستانی احتیاج دارم لطفا توسایت بزارین.
نقل قول
 
 
#23 علی راغب در تاریخ: پ 02 ارديبهشت 1395 ، ساعت 07:02 ب ظ
با سلام
من پروپوزال با موضوع "مطالعه رابطه میزان آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی و قوانین و مقررات شهری با میزان عملکرد شهرداری " میخوام
لطفا کمک بفرامیید
نقل قول
 
 
#22 افشین در تاریخ: چ 26 اسفند 1394 ، ساعت 02:12 ق ظ
با سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما
لطفا در خصوص" بالندگی مدیران " اگه پروپوزال دارید واسه من به ایمیل بفرستید
با تشکر فراوان از زحمات شما
نقل قول
 
 
#21 شیوا شهیدی در تاریخ: س 04 اسفند 1394 ، ساعت 04:12 ب ظ
لطفا برای من پروپوزال در رابطه باسلامت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر سلامتی جسمی زنان را اگر دارید بفرستید ممنون از زحمات شما
نقل قول
 
 
#20 زهره شعبان در تاریخ: ی 02 اسفند 1394 ، ساعت 09:12 ق ظ
PRL99- پروپوزال بررسی تاثیر معنا درمانی گروهی بر میزان افسردگی سالمندان 16000 تومان
نقل قول
 
 
#19 معصومه گيشيني زاده در تاریخ: پ 29 بهمن 1394 ، ساعت 10:11 ق ظ
سلام من يه پروژه در مورد تأثير شبكه هاي اجتماعي بر سلامت روحي و رواني (افسردگي و تعاملات اجتماعي) افراد جامعه مي خواستم ميشه كمك كنيد (شته روانشناسي هستم)
نقل قول
 
 
#18 پروین صالحی در تاریخ: ج 25 دی 1394 ، ساعت 11:10 ب ظ
سلام پروفایلهایی که قیمت ندارند و فقط نوشتند تماس بگیرید چطور تهیه کنم
نقل قول
 

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com