اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ریسک مرتبط با سیاست و رفتار تامین مالی شرکت ها: شواهدی از شرکت های بورسی چین

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H721

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Economic Modelling

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ریسک مرتبط با سیاست و رفتار تامین مالی شرکت ها: شواهدی از شرکت های بورسی چین

عنوان کامل انگلیسی:

Policy-related risk and corporate financing behavior: Evidence from China’s listed companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله با تمرکز بر داده‌های فصلی شرکت‌های سهامی عام چین از سه ماهه اول ۲۰۱۳ تا سه ماهه سوم ۲۰۱۷، یک آنالیز اکتشافی از علل رفتار تامین مالی شرکت ها از طریق کانال‌های ویژگی‌های سطح شرکت، عوامل سطح کشور و ریسک‌های مرتبط با سیاست ارائه می‌کند. این تحلیل از معیارهای چند بعدی ریسک های مرتبط با سیاست، از جمله عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سیاسی استفاده می‌کند. علاوه بر این، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا همبستگی بین ریسک‌های مرتبط با سیاست و فعالیت‌های تامین مالی تحت استراتژی‌های مختلف تامین مالی مانند تامین مالی بدهی و تامین مالی سهام متفاوت است یا خیر. ما همچنین بررسی می‌کنیم که چگونه محدودیت‌های مالی و تفاوت‌های صنعت بر تامین مالی شرکت تأثیر می‌گذارند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که ریسک‌های مرتبط با سیاست‌ می‌توانند بر تصمیمات تامین مالی شرکت تأثیر منفی بگذارند. تأثیر ریسک های مرتبط با سیاست بر تأمین مالی بدهی بیشتر از تأمین مالی سهام است. شواهد همچنین نشان می‌دهند که عوامل سطح شرکت و سطح کشور هر دو  عوامل تعیین‌کننده‌ی اساسی هستند که بر تصمیمات تامین مالی شرکت ها تاثیر می گذارند. در نهایت، تأثیر بازدارنده ریسک مرتبط با سیاست برای دو زیر نمونه مجزا از شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های تولیدی، بیشتر است. آگاهی از این تأثیرات می تواند به مدیران و سیاست گذاران کمک کند تا استراتژی های کارآمدتری را در راستای بهبود عملکرد اقتصادی خود تدوین کنند.

کلمات کلیدی: ریسک مرتبط با سیاست، تصمیمات تامین مالی شرکت، چین

۱.مقدمه

بسیاری از محققان و متخصصان، رفتارهای تامین مالی شرکت را به دلیل پیامدهای عملی آنها برای مدیریت شرکت و عملکرد شرکت و حتی برای کل اقتصاد مورد مطالعه قرار داده اند (به عنوان مثال، سئو و چانگ، ۲۰۱۷؛ کارپاوی سیوس و یو، ۲۰۱۹). یکی از حوزه های برجسته ادبیات بر شناسایی عوامل تعیین کننده ای که شرکت ها را برای انتخاب استراتژی های تامین مالی خود هدایت می کنند، متمرکز شده است (اندرسون و همکاران، ۲۰۰۳؛ یورو اوزتکین، ۲۰۱۵؛ سان و همکاران، ۲۰۱۶؛ لی و همکاران، ۲۰۱۷b). اگرچه تأثیرات واقعی ویژگی‌های خاص شرکت از جمله اندازه، سودآوری، جریان نقدی و فرصت رشد بر رفتار تأمین مالی به‌ طور تجربی ثابت شده است، این تردید وجود دارد که آیا این ویژگی‌های سطح شرکت به‌طور کامل تصمیمات تأمین مالی را تبیین می کنند یا خیر (دی جونگ و همکاران، ۲۰۰۸; گراهام و همکاران، ۲۰۱۵). از یک زاویه متبادل کلان ، شرایط اقتصاد کلان و سیاست های اجرا شده توسط دولت برای تغییر محیط های تجاری که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، اهمیت حیاتی دارند. به عنوان مثال، سیاست پولی تأثیر محوری بر تأمین مالی خارجی و نرخ تنزیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارد (باوم و همکاران، ۲۰۰۹؛ پانوسی و پاپانیکولائو، ۲۰۱۲)…

۶.جمع بندی و مفاهیم

دوره‌های متناوب نوسانات ناشی از عدم قطعیت سیاست‌ها در دهه‌های اخیر، با توجه به تأثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی ، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. تحقیقات تجربی قبلی به این نتیجه رسیده اند که این نوع ریسک های مرتبط با سیاست به طور قابل توجهی بر فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر می گذارند. با این وجود، توجه کمی به نحوه تأثیرگذاری آنها بر تأمین مالی شرکت در چین شده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های فصلی شرکت‌های سهامی عام چین از سه ماهه اول ۲۰۱۳ تا سه ماهه سوم ۲۰۱۷،به بررسی عوامل تعیین‌کننده رفتار تامین مالی شرکت ها نه تنها از طریق کانال‌های ویژگی‌های سطح شرکت و عوامل سطح کشور، بلکه از طریق طیف گسترده‌ای از ریسک‌های مرتبط با سیاست از جمله عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سیاسی، پرداخته است…

Abstract

Focusing on quarterly data of China’s publicly-listed firms from 2013Q1-2017Q3, this paper presents an exploratory analysis of the causes of corporate financing behavior through the channels of firm-level characteristics, country-level factors, and policy-related risks. The analysis uses multidimensional measures of policyrelated risks, including economic policy uncertainty, geopolitical risk, and political risk. In addition, we assess whether the correlations between policy-related risks and financing activities vary under different financing strategies such as debt financing and equity financing. We also examine how financial constraints and industry differences influence firm financing. The empirical findings indicate policy-related risks can negatively affect corporate financing decisions. The effect of policy-related risk is larger on debt financing than on equity financing. Evidence also reveals that both firm- and country-level factors are essential determinants that guide corporate financing decisions. Finally, the inhibitory influence of policy-related risk is larger for the two separate subsamples of financially constrained firms and manufacturing firms. Knowledge of these impacts can help managers and policymakers to formulate more efficient strategies aimed at improving their economic performance.

Keywords: Policy-related risk, Corporate financing decisions, China

۱.Introduction

 Many researchers and practitioners have studied corporate financing behaviors due to their practical implications for corporate management and firm performance and even for the economy as a whole (e.g., Seo and Chung, 2017; Karpavicius and Yu, 2019). One prominent strand of the literature has focused on identifying the determinants that guide companies to choose their financing strategies (Anderson et al., 2003; Oztekin, 2015; Sun et al., 2016; Lee et al., 2017b). Though the real impacts of firm-specific characteristics including size, profitability, cash flow, and growth opportunity on financing behavior have been proven empirically, it is doubtful whether these firm-level characteristics fully explain financing decisions (de Jong et al., 2008; Graham et al., 2015). From an alternative macro-based angle, the macroeconomic condition and policy implemented by a government are of vital importance for changing the business environments in which firms operate. For example, monetary policy has a pivotal influence on external financing and the discount rates of investment projects (Baum et al., 2009; Panousi and Papanikolaou, 2012). On the one hand, a contractionary monetary policy increases the interest rate and thereby the cost of leverage. On the other hand, higher discount rates lower the investment rate, thus leading to lower demand for external financing. Nevertheless, the influence of country-level factors including macroeconomic conditions and institutional changes have not yet built up any appropriate recognition (Erel et al., 2012; Pindado et al., 2017). Our paper focuses on understanding the influence of firm-specific characteristics and knowing whether country-level factors impact financing behaviors…

۶.Conclusions and implications

 The frequent episodes of volatility due to policy uncertainties in recent decades have attracted intense interest in regards to their impacts on economic and financial activities. Previous empirical research has concluded that these kinds of policy-related risk significantly influence corporate investment activities. Nevertheless, little attention has been paid to how they impact corporate financing in China. Using quarterly data on China’s publicly-listed firms from 2013Q1 to 2017Q3, this paper extends the existing studies by investigating the determinants of corporate financing behavior not only through the channels of firm-level characteristics and country-level factors, but also through a broad array of policy-related risks including economic policy uncertainty, geopolitical risk, and political risk…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله حسابداری

دانلود رایگان مقاله رشته اقتصاد

دانلود رایگان مقاله مدیریت مالی

دانلود رایگان مقاله درباره سیاست های پولی و مالی

دانلود رایگان مقاله در مورد ریسک های مالی

دانلود رایگان مقاله درباره بازار بورس

دانلود رایگان مقاله مدیریت ریسک

دانلود رایگان مقاله درباره خط مشی

دانلود رایگان مقاله درباره تامین مالی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی