اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش ریسک در زنجیره تامین

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M819

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر : الزویر

نام مجله:Future Generation Computer Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  چارچوبی برای ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش: ابزار اقتصادی برای اندازه گیری ریسک در زنجیره تامین

عنوان انگلیسی:

A framework for risk assessment, management and evaluation: Economic tool for quantifying risks in supply chain

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

امروزه ریسک ها به یک بخش مهمی در زندگی ما تبدیل شده اند، زیرا آنها در تمامی کارهایی که انجام می دهیم و مشارکت می کنیم ، وارد می شوند. برخی افراد نمی خواهند کاری را انجام دهند که با ریسک همراه باشد و بعضی خود را در معرض ریسک قرار می دهند. در هر دو گروه، افراد باید ریسک خود را از طریق استفاده از ابزارآلات و اقدامات ایمنی مانند لباس های ضد آتش و کلاه ایمنی برای راننده های مسابقه و طناب ایمنی برای سنگ نوردان، رفع کنند. با استفاده از راهبردهای کاهش ریسک، تمام ریسک ها را می توان به یک سطح قابل کنترل کاهش داد. در زنجیره تامین، فرایند تصمیم گیری حاوی ریسک هایی است که می تواند بر پیشرفت شرکت در معرفی یک محصول جدید، گسترش در بازارهای مختلف و برون سپاری عملیات تولید تاثیر بگذارد. شرکت ها احتمالا با در نظر گرفتن ریسک ها در تصمیم گیری خود و با به کار بردن استراتژی مناسب کاهش ریسک به خوبی  در برابر وقایع غیر منتظره واکنش نشان خواهند داد. فردیت، عدم اطمینان و ناشناختگی که در واقعیت وجود دارد، عوامل کلیدی هستند که کنترل ریسک هار را مشکل می سازند. از این رو، تجزیه و تحلیل ، کاهش و کنترل ریسک، توصیه هایی را برای تصمیم گیری مناسب ارائه می دهد. به منظور ارزیابی ریسک ها در زنجیره تامین، یک روش یکپارچه با فرایند سلسله مراتبی تحلیلی نوتروسیفیک (N-AHP) و تکنیک نوتروسیفیک ارائه شده است. هدف آن تطبیق شباهت به راه حل ایده آل (N-TOPSIS) با ترجیح سفارش است. مقادیر نوتروسیفیک در تحقیقات ما می توانند به طور موثر و کارآمد با اطلاعات مبهم، غیرقطعی و ناقص که تأثیر قابل توجهی در مدیریت ریسک دارند، مقابله کنند. برای نشان دادن روش پیشنهادی، یک مطالعه موردی واقعی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک زنجیره تامین, نقشه شناختی, تصمیم گیری چندمعیاره,  Neutrosophic AHP, TOPSIS

۱.مقدمه

همه فرآیندها و تصمیمات در محیط کسب و کار در معرض عدم اطمینان قرار دارند. تخمین  های غلط و قضاوت  های اشتباه ناشی از عدم اطمینان است. باید عدم اطمینان را همواره کنترل و مدیریت کنیم زیرا اگر دیر آشکار شود، تاثیرات بسیار جدی خواهد داشت. به دلیل افزایش توجه به عدم اطمینان، اهمیت در نظر گرفتن ریسک افزایش یافته است. ما متوجه شدیم که این واژه در حوزه  های مختلفی بکار رفته است نظیر بازاریابی [۱]، مدیریت [۲]، مراقبت سلامت [۳]، نظریه تصمیم [۴]، امور مالی [۵] و برنامه  ریزی اضطراری [۶]. می  توان ریسک را اینگونه تعریف کرد، “چیزی که در نتیجه عدم آگاهی دقیق از اتفاقات آینده روی می-دهد”. ریسک در نتیجه افزایش عدم اطمینان افزایش می  یابد و نااطمینانی  ها خلائی بین آنچه که اتفاق می  افتد و آنچه که شرکت برنامه  ریزی کرده است، ایجاد می  کند.

فرآیند تشخیص و تخمین ریسک از عناصر کلیدی مدیریت ریسک هستند. فرآیند مدیریت ریسک شامل شناخت دلایلی است که موجب بروز مسئله  ای احتمالی می  شود و سپس تخمین احتمال و تاثیر مخرب این مسائل است. خروجی فرآیند مدیریت ریسک شامل خلاصه  ای از تحلیل مربوط به ریسک  های موقعیتی خواهد بود. این اطلاعات در تصمیم  گیری  های استراتژیک بکار خواهد رفت…

۷.نتیجه  گیری و چارچوب

به دلیل محیط پرآشوبی که زنجیره  های تامین مواجه هستند و تاکید موکد بر کارآیی روبه رشد، ریسک  ها در زنجیره تامین روبه افزایش هستند. زنجیره تامین  در کشورهای بسیاری گسترده شده است و انواع مختلف ریسک را به همراه دارد. همه این ریسک  ها ما را مجبور می  کنند به منظور مدیریت ریسک  ها آنها را بسنجیم. ریسک پارامترهای ناملموسی دارد که اندازه  گیری  شان دشوار است، و اغلب تحقیقات از تخمین کیفی استفاده کردند که معمولاً توصیفی است و اندازه دقیقی را از ریسک را ارائه نمی  دهد.

برخی محققان از روش  های کمّی برای سنجش زنجیره تامین استفاده کردند اما عدم قطعیت را که معمولا در دنیای واقعی موجود است، در نظر نگرفتند. به همین دلیل نتایج آنها دقیق نیست و تصمیمات مدیریت ریسک آنها نیز نمی  تواند دقیق باشد.

Abstract

Nowadays risks become a critical part in our life since they are involved in everything we do and participate. Some people do not want to do anything which associated with risk and others flourish on risk. In both types of people, they must relieve their risk through utilizing safety measures such as flame retardant suits and helmets for race car drivers, and safety ropes for rock climbers. All risks can be minimized to a manageable level by employing the proper mitigation strategy. In supply chain, the decision making process contains risks which can be influential on the company’s progress in introducing a new product, expanding in various markets, and outsourcing manufacturing operations. Companies will be likely to perform well via considering risks in their decisions and employing the proper mitigation strategy for responding to the unexpected events The subjectivity, uncertainty and vagueness which exist in reality are the key factors to make risks difficult to handle Hence, risk analysis, mitigation and control provide recommendations for making suitable decisions. In order to quantify risks in supply chain, an integrated method with a neutrosophic analytical hierarchy process (N-AHP) and neutrosophic technique has been demonstrated for this purpose. It is aimed for matching similarity to the ideal solution (N-TOPSIS) by order preference. The neutrosophic values in our research can deal effectively and efficiently with vague, uncertain and in incomplete information which has a significant impact on risk management. For illustrating the suggested methodology, a real case study is illustrated.

Keywords: Supply chain risk management (SCRM),Cognitive map,Multi-criteria decision making (MCDM),Neutrosophic AHP,TOPSIS

۱.Introduction

All processes and decisions in business environment are apt to uncertainty. The wrong estimations and misjudgments are the result of uncertainty. We should monitor and manage uncertainty continuously since it has critical impacts when exposed late. Due to increased uncertainty, the significance considerations of risk have grown. We have noted this term being applied in various fields such as marketing [1], management [2], health care [3], decision theory [4], finance [5] and emergency planning [6]. We can determine risk as “Something occurs as a result of not knowing future’s events accurately”. The risk increases due to increasing uncertainties and these uncertainties creates a gap among what happens and what a company has planned.

The identification and estimation process of risk is the key elements for managing it. The risk management process includes understanding the reasons that give rise to probable problem, and then estimating probability and destructive impact of such problems. The output of risk management process will include the summary of analysis concerning situational risks. This information will be used in making strategic decisions…

۷. Conclusions and future work

Due to the highly vehement environments which supply chains face current and enduring emphasis on growing efficiency, the risks in the supply chain are increased. A supply chain extends over many countries and brings various types of risks. All these types of risks made us try to measure and manage it. The risk is intangible parameters and hard to measure, and almost research topics used qualitative estimation which are generally descriptive and do not offer an accurate measurement of risk. Some researchers used quantitative methods for measuring risks in supply chain but they failed to consider indeterminacy which exists usually in real world. So, their results were not accurate and also their risk management decisions…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات رشته اقتصاد

مقالات مدیریت ریسک

مقالات مدیریت زنجیره تامین

مقالات مدیریت بازرگانی

مقاله انگلیسی درباره تصمیم گیری

مقاله انگلیسی درباره AHP

مقاله انگلیسی درباره  TOPSIS