خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش ریسک در زنجیره تامین

مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش ریسک در زنجیره تامین

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات مدیریت

مقالات رشته اقتصاد

مقالات مدیریت ریسک

مقالات مدیریت زنجیره تامین

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات تصمیم گیری

مقالات AHP

مقالات  TOPSIS

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M819

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  چارچوبی برای ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش: ابزار اقتصادی برای اندازه گیری ریسک در زنجیره تامین

عنوان انگلیسی:

A framework for risk assessment, management and evaluation: Economic tool for quantifying risks in supply chain

چکیده فارسی:

امروزه ریسک ها به یک بخش مهمی در زندگی ما تبدیل شده اند، زیرا آنها در تمامی کارهایی که انجام می دهیم و مشارکت می کنیم ، وارد می شوند. برخی افراد نمی خواهند کاری را انجام دهند که با ریسک همراه باشد و بعضی خود را در معرض ریسک قرار می دهند. در هر دو گروه، افراد باید ریسک خود را از طریق استفاده از ابزارآلات و اقدامات ایمنی مانند لباس های ضد آتش و کلاه ایمنی برای راننده های مسابقه و طناب ایمنی برای سنگ نوردان، رفع کنند. با استفاده از راهبردهای کاهش ریسک، تمام ریسک ها را می توان به یک سطح قابل کنترل کاهش داد. در زنجیره تامین، فرایند تصمیم گیری حاوی ریسک هایی است که می تواند بر پیشرفت شرکت در معرفی یک محصول جدید، گسترش در بازارهای مختلف و برون سپاری عملیات تولید تاثیر بگذارد. شرکت ها احتمالا با در نظر گرفتن ریسک ها در تصمیم گیری خود و با به کار بردن استراتژی مناسب کاهش ریسک به خوبی  در برابر وقایع غیر منتظره واکنش نشان خواهند داد. فردیت، عدم اطمینان و ناشناختگی که در واقعیت وجود دارد، عوامل کلیدی هستند که کنترل ریسک هار را مشکل می سازند. از این رو، تجزیه و تحلیل ، کاهش و کنترل ریسک، توصیه هایی را برای تصمیم گیری مناسب ارائه می دهد. به منظور ارزیابی ریسک ها در زنجیره تامین، یک روش یکپارچه با فرایند سلسله مراتبی تحلیلی نوتروسیفیک (N-AHP) و تکنیک نوتروسیفیک ارائه شده است. هدف آن تطبیق شباهت به راه حل ایده آل (N-TOPSIS) با ترجیح سفارش است. مقادیر نوتروسیفیک در تحقیقات ما می توانند به طور موثر و کارآمد با اطلاعات مبهم، غیرقطعی و ناقص که تأثیر قابل توجهی در مدیریت ریسک دارند، مقابله کنند. برای نشان دادن روش پیشنهادی، یک مطالعه موردی واقعی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک زنجیره تامین,نقشه شناختی,تصمیم گیری چندمعیاره, Neutrosophic AHP,TOPSIS

Abstract

Nowadays risks become a critical part in our life since they are involved in everything we do and participate. Some people do not want to do anything which associated with risk and others flourish on risk. In both types of people, they must relieve their risk through utilizing safety measures such as flame retardant suits and helmets for race car drivers, and safety ropes for rock climbers. All risks can be minimized to a manageable level by employing the proper mitigation strategy. In supply chain, the decision making process contains risks which can be influential on the company’s progress in introducing a new product, expanding in various markets, and outsourcing manufacturing operations. Companies will be likely to perform well via considering risks in their decisions and employing the proper mitigation strategy for responding to the unexpected events The subjectivity, uncertainty and vagueness which exist in reality are the key factors to make risks difficult to handle Hence, risk analysis, mitigation and control provide recommendations for making suitable decisions. In order to quantify risks in supply chain, an integrated method with a neutrosophic analytical hierarchy process (N-AHP) and neutrosophic technique has been demonstrated for this purpose. It is aimed for matching similarity to the ideal solution (N-TOPSIS) by order preference. The neutrosophic values in our research can deal effectively and efficiently with vague, uncertain and in incomplete information which has a significant impact on risk management. For illustrating the suggested methodology, a real case study is illustrated.

Keywords: Supply chain risk management (SCRM),Cognitive map,Multi-criteria decision making (MCDM),Neutrosophic AHP,TOPSIS

Introduction

All processes and decisions in business environment are apt to uncertainty. The wrong estimations and misjudgments are the result of uncertainty. We should monitor and manage uncertainty continuously since it has critical impacts when exposed late. Due to increased uncertainty, the significance considerations of risk have grown. We have noted this term being applied in various fields such as marketing [1], management [2], health care [3], decision theory [4], finance [5] and emergency planning [6]. We can determine risk as “Something occurs as a result of not knowing future’s events accurately”. The risk increases due to increasing uncertainties and these uncertainties creates a gap among what happens and what a company has planned.

The identification and estimation process of risk is the key elements for managing it. The risk management process includes understanding the reasons that give rise to probable problem, and then estimating probability and destructive impact of such problems. The output of risk management process will include the summary of analysis concerning situational risks. This information will be used in making strategic decisions.