اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تحلیل تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی بر عوامل بحرانی موفقیت مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1156

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Global Journal of Flexible Systems Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تحلیل تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی بر عوامل بحرانی موفقیت مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار

عنوان کامل انگلیسی:

An Empirical Analysis of Impact of Organizational Strategies on Critical Success Factors of Business Process Reengineering

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به صورت تجربی تأثیر استراتژی های سازمانی را بر عوامل بحرانی موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) با در نظر گرفتن دامنه ، کارایی ، اثربخشی ، مسیر جریان اطلاعات و مقاومت در برابر تغییر در طول اجرای پروژه BPR بررسی می کند. این مطالعه از طرح نوع شناسی سازمانی میلر و روت برای طبقه بندی سازمانها در سه گروه استراتژیک (سرپرست ، فروشنده ، و نوآوران) استفاده می کند. برای این مطالعه ، داده ها از ۱۳۱ سازمان فعال در زمینه های مرتبط با BPR جمع آوری شده است. این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تکنیک های مختلف آماری مانند آنالیز خوشه ای ، عناصر اصلی و آنالیز تعقیبی استفاده می کند. تجزیه و تحلیل داده ها تأثیر استراتژی های سازمانی را بر عوامل BPR مانند دامنه ، کارایی و ارتباطات پایین به بالا نشان می دهد. علاوه بر این برخی از عوامل حتی جایی که استراتژی های سازمانی نقش مهمی ندارند ، بسیار مهم هستند.

واژه های کلیدی: مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ، دامنه BPR ، کانال های ارتباطی ، مقاومت سازمانی ، استراتژی سازمانی

مقدمه

امروزه مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به یک کلید واژه برای متخصصان مدیریت و فناوری اطلاعات تبدیل شده است. هامر و چامپی (۱۹۹۳a ، b) BPR  را به عنوان “یک بازنگری اساسی و بازطراحی بنیادی فرایند کسب و کار برای دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای بحرانی عملکرد مانند هزینه ، کیفیت ، کارایی و سرعت تعریف کرده اند.” داون پورت (۱۹۹۳) آن را ابزاری برای طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار و معماری سازمانی برای بهبود عملکرد کلی سازمان می داند. تالوار  (۱۹۹۳) ، BPR را فرآیندی برای بازطراحی ، اصلاح و روان سازی ساختار سازمانی ، فرآیند عملیاتی و زنجیره ارزش تعریف می کند که ارزش مشتری را ایجاد و ارائه می دهد …

محدودیت و حوزه های تحقیقاتی آتی

این تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از پاسخ گویان  (از هر شرکت  فقط یک پاسخ دهنده)،  سازمان ها (سرپرست ، فروشنده ، و نوآوران) را طبقه بندی می کند. بررسی امکان سنجی مطالعات ممکن است در مورد سوگیری پاسخ دهندگان سوالاتی ایجاد کند ، زیرا هر موسسه فقط یک پاسخ دارد. برای بررسی یک اصطلاح پیچیده مانند BPR ،به جای استفاده از داده های حاصل از نظر سنجی ، استفاده از یک پرسشنامه رسمی و یک فرآیند مصاحبه می تواند بهترین تفسیر را ارائه دهد. محدودیت دیگر این مطالعه این است که تعداد اندکی از متغیرهای سازمانی مانند دامنه اجرای BPR ، مسیر جریان اطلاعات و مقاومت در برابر تغییر را در نظر گرفته است. بسیاری از متغیرهای دیگر بر اجرای BPR در یک سازمان تأثیر می گذارند ، و مطالعات آتی با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر این محدودیت را نادیده می گیرند …

Abstract

This study empirically investigates the influence of organizational strategies on critical success factors of business process reengineering (BPR) related to the scope, efficiency, effectiveness, direction of information flow, and resistance to change during the BPR implementation project. The study adopts the organizational typology propose by Miller and Roth (Manag Sci 40(3):285–۳۰۴, ۱۹۹۴, https://doi.org/10.1108/01443570810867204) to categorize the organizations into three strategic groups (caretakers, marketeers, and innovators). For this study, the data have been collected from 131 organizations involved in BPRrelated activities. This study uses various statistical techniques like cluster analysis, principal component, and post hoc analysis, to analyze the collected data. The data analysis shows an impact of organizational strategies on BPR factors like scope, efficiency, and bottom-up communication. Moreover, there are also some factors where organizational strategies do not play a significant role, but these factors are crucial for all the organizational strategy types.

Keywords: Business process reengineering, BPR scope, Channels of communication , Organizational resistance , Organizational strategy

Introduction

Business process reengineering (BPR) nowadays has become a buzzword for management and IT specialists. Hammer and Champy (1993a, b) defined BPR as ’a fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic improvement in contemporary critical measures of performance such as cost, quality, efficiency, and speed.’ Davenport (1993) calls it a tool for redesigning business processes and organizational architecture to improve an organization’s overall performance. Talwar (1993) defines BPR as a process to redesign, refine, and streamline the organizational structure, operational process, and value chain that creates and delivers customer value…

Limitation and Future Research Scope

 The research classifies organizations (caretakers, marketeers, and innovators) based on data collected by each company’s single respondent. The feasibility of studies may pose questions about respondents’ bias, as every institution has only one response. In comparison, a complex term such as BPR can be the best interpreted using a formal questionnaire and an interview process instead of using data derived from the survey only. Another limitation of this study that it has considered a few variables of the organization like the scope of BPR implementation, direction of information flow, and resistance to change. Many other variables affect the implementation of BPR in an organization, and they leave the scope for future studies by considering other variables…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت

متن انگلیسی در مورد مدیریت بازرگانی

متن انگلیسی درباره مدیریت صنعتی

متن انگلیسی در مورد مهندسی صنایع

مقاله انگلیسی در مورد مهندسی مجدد 

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت استراتژیک

دانلود رایگان مقاله انگلیسی