اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M795

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر : الزویر

نام مجله:International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۴۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

عنوان انگلیسی:

Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بر اساس نظریه رهبری استراتژیک، این مطالعه، یک مدل نظری را برای بررسی تاثیر رفتارهای رهبری مدیران ارشد در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار(IS-Business)  در زمینه ادغام  سیستم های سازمانی (ES) توسعه می دهد. به طور خاص، فرهنگ سازمانی به عنوان یک متغیر تعدیلگر بحرانی در مدل تحقیق بر اساس نظریه اقتضائی، افزوده می شود. نتایج تحلیلی تجربی نشان می دهد که تاثیرات رفتارهای آرمان گرایانه و رفتارهای انگیزشی الهام بخش رهبری،  محرک فوق العاده ای برای هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار هستند که بیشترین تأثیر مثبت را در ادغام سیستم های سازمانی دارد علاوه بر این، فرهنگ انعطاف گرا به طور مثبت رابطه بین رفتارهای رهبری استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار را تعدیل می کند، در حالی که فرهنگ کنترل گرا به طور منفی این روابط را تعدیل میکند. مطالعه ما به ادبیات موجود در هر دو زمینه ی رهبری و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار کمک می کند.

مقدمه

با جهانی شدن تجارت الکترونیک و عدم قطعیت محیط های بازار خارجی، شرکت های زیادی، سیستم های سازمانی (ES)  مانند ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) را برای بهبود کارایی کسب و کار و پشتیبانی از استراتژی کسب و کار پیاده سازی کرده اند (مارکوس و تانیس؛ رضوانی، دونگ و خسروی، ۲۰۱۷؛ طرفدار و ویدیا، ۲۰۰۶). در دهه گذشته، تعداد پیاده سازی سیستم های سازمانی با سرعت قابل توجهی رشد کرده است. برآورد شده است که بازار جهانی ERP تا پایان سال ۲۰۲۰ از چهل میلیارد دلار پیشی خواهد گرفت (AMR، ۲۰۱۵).

اگر چه سازمان ها، میزان زیادی از منابع مالی و انسانی را به سیستم های سازمانی اختصاص داده اند، تعداد زیادی از این پروژه ها موفق نمی شوند، که به زیان مالی یا سایر عواقب منفی منجر می شود (دویودی و همکاران، ۲۰۱۵؛ هوگس، دویودی، رانا، و سیمینتیراس، ۲۰۱۶؛ هوگس، دویودی، و رانا، ۲۰۱۷؛ گروه استندیش، ۲۰۱۳). گزارش شده است که بیش از نیمی از سازمان ها، پروژه ES را رها کرده اند، که به ضرر میلیون دلاری منجر شد (دونگ، نئوفلد، و هیگینز، ۲۰۰۹؛ شائو، فنگ، و هو، ۲۰۱۶؛ شائو، فنگ، و لیو، ۲۰۱۲؛ ژو، لی، وانگ، و چن، ۲۰۱۰). بر این اساس، اکثر سازمان ها، به دلیل پیچیدگی سیستم های سازمانی و تعدد ذینفعان، به مزایای مورد انتظار حاصل از قابلیت های سیستم پیاده سازی شده دست نیافته اند (دونگ و همکاران، ۲۰۰۹؛ دویودی و همکاران، ۲۰۱۵؛ هوگس و همکاران، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷؛ گروه استندیش، ۲۰۱۳)…

۶.نتیجه گیری و مسیرهای تحقیقات آینده

این مطالعه یک مدل نظری را برای برسی اثرات رفتارهای رهبری استراتژیک مدیران IS بر هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و سازگاری سیستمهای سازمانی توسعه می دهد. فرهنگ سازمانی با عنوان عامل احتمالی مهم درنظر گرفته می شود که ارتباط بین رفتارهای رهبری استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  را در مدل تحقیق کنترل می کند. نظرسنجی در چین انجام شد و ۱۳۲ داده معتبر از سازمانها جمع آوری شد که از سیستمهای سازمانی حداقل به مدت ۱ سال استفاده کرده اند. از تکنیک مدلسازی معادله ساختاری برای تجزیه و تحلیل مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج تحلیل تجربی مطرح کرده که رفتارهای رهبری نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش از محرکهای مهم هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  هستند، که تاثیر مثبتی بر سازگاری سیستمهای سازمانی دارند. بعلاوه، فرهنگ انعطاف پذیر گرا بطور مثبت ارتباط بین رفتارهای رهبری استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  را کنترل کرده، در حالیکه فرهنگ کنترل گرا بطور منفی ارتباط انها را کنترل می کند…

Abstract

Drawing upon strategic leadership theory, this study develops a theoretical model to explore the impact of senior executives’ leadership behaviors on IS-Business strategic alignment in the context of Enterprise Systems (ES) assimilation. In particular, organizational culture is added as a critical moderator in the research model based on contingency theory. Empirical analysis results suggest that idealized influence and inspirational motivation leadership behaviors are significant drivers of IS-Business strategic alignment, which further has a positive influence on Enterprise Systems assimilation. Moreover, flexibility-oriented culture positively moderates the relationship between strategic leadership behaviors and IS-Business strategic alignment, while control-oriented culture negatively moderates the path relationships. Our study contributes to the extant literature in both leadership and IS-business strategic alignment

Introduction

With the globalization of e-commerce and uncertainty of external market environments, more and more firms have implemented Enterprise Systems (ES), such as ERP (Enterprise Resource Planning), to improve business efficiency and support business strategy (Markus & Tanis, 2000; Rezvani, Dong, & Khosravi, 2017; Tarafdar & Vaidya, 2006). In the past decade, the number of Enterprise Systems implementation has been growing at a significant rate. It was estimated that the global ERP market will exceed forty billion dollars by the end of 2020 (AMR, 2015).

Although organizations have devoted a large amount of financial and human resources in Enterprise Systems, a large number of the projects do not succeed, which leads to financial loss or other negative consequences (Dwivedi et al., 2015; Hughes, Dwivedi, Rana, & Simintiras, 2016; Hughes, Dwivedi, & Rana, 2017; Standish Group, 2013). It was reported that more than half of the organizations have abandoned the ES project, resulting in loss of millions of dollars (Dong, Neufeld, & Higgins, 2009; Shao, Feng, & Hu, 2016; Shao, Feng, & Liu, 2012; Zhu, Li, Wang, & Chen, 2010). Accordingly, most of the organizations have not achieved the expected benefits from the implemented system functionalities due to the complexity of Enterprise Systems and the multiplicity of stakeholders (Dong et al., 2009; Dwivedi et al., 2015; Hughes et al., 2016, 2017; Standish Group, 2013)…

۶.Conclusions and future research directions

This study develops a theoretical model to examine the influences of IS executives’ strategic leadership behaviors on IS-business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation. Organizational culture is considered as a significant contingency factor that moderates the relationship between strategic leadership behaviors and IS-business strategic alignment in the research model. A survey is conducted in China and 132 valid data is collected from organizations that have used Enterprise Systems for at least one year. Structural equation modelling technique is used to analyze the research model. The empirical analysis results suggest that idealized influence and inspirational motivation leadership behaviors are significant drivers of IS-Business strategic alignment, which in turn has a positive influence on Enterprise Systems assimilation. Furthermore, flexibility-oriented culture positively moderates the relationship between strategic leadership behaviors and ISBusiness strategic alignment, while control-oriented culture negatively moderates their relationship…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت

مقالات انگلیسی مدیریت استراتژیک

مقالات انگلیسی رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی رهبری در سازمان

مقالات انگلیسی فرهنگ سازمانی

مقالات انگلیسی سیستم های اطلاعات مدیریت

مقالات انگلیسی مدیریت کسب و کار