خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی با ترجمه اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

مقاله انگلیسی با ترجمه اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده رهبری در سازمان

مقالات ترجمه شده فرهنگ سازمانی

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M795

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۴۶ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

عنوان انگلیسی:

Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation

چکیده فارسی:

بر اساس نظریه رهبری استراتژیک، این مطالعه، یک مدل نظری را برای بررسی تاثیر رفتارهای رهبری مدیران ارشد در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار(IS-Business)  در زمینه ادغام  سیستم های سازمانی (ES) توسعه می دهد. به طور خاص، فرهنگ سازمانی به عنوان یک متغیر تعدیلگر بحرانی در مدل تحقیق بر اساس نظریه اقتضائی، افزوده می شود. نتایج تحلیلی تجربی نشان می دهد که تاثیرات رفتارهای آرمان گرایانه و رفتارهای انگیزشی الهام بخش رهبری،  محرک فوق العاده ای برای هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار هستند که بیشترین تأثیر مثبت را در ادغام سیستم های سازمانی دارد علاوه بر این، فرهنگ انعطاف گرا به طور مثبت رابطه بین رفتارهای رهبری استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار را تعدیل می کند، در حالی که فرهنگ کنترل گرا به طور منفی این روابط را تعدیل میکند. مطالعه ما به ادبیات موجود در هر دو زمینه ی رهبری و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار کمک می کند.

مقدمه

با جهانی شدن تجارت الکترونیک و عدم قطعیت محیط های بازار خارجی، شرکت های زیادی، سیستم های سازمانی (ES)  مانند ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) را برای بهبود کارایی کسب و کار و پشتیبانی از استراتژی کسب و کار پیاده سازی کرده اند (مارکوس و تانیس؛ رضوانی، دونگ و خسروی، ۲۰۱۷؛ طرفدار و ویدیا، ۲۰۰۶). در دهه گذشته، تعداد پیاده سازی سیستم های سازمانی با سرعت قابل توجهی رشد کرده است. برآورد شده است که بازار جهانی ERP تا پایان سال ۲۰۲۰ از چهل میلیارد دلار پیشی خواهد گرفت (AMR، ۲۰۱۵).

اگر چه سازمان ها، میزان زیادی از منابع مالی و انسانی را به سیستم های سازمانی اختصاص داده اند، تعداد زیادی از این پروژه ها موفق نمی شوند، که به زیان مالی یا سایر عواقب منفی منجر می شود (دویودی و همکاران، ۲۰۱۵؛ هوگس، دویودی، رانا، و سیمینتیراس، ۲۰۱۶؛ هوگس، دویودی، و رانا، ۲۰۱۷؛ گروه استندیش، ۲۰۱۳). گزارش شده است که بیش از نیمی از سازمان ها، پروژه ES را رها کرده اند، که به ضرر میلیون دلاری منجر شد (دونگ، نئوفلد، و هیگینز، ۲۰۰۹؛ شائو، فنگ، و هو، ۲۰۱۶؛ شائو، فنگ، و لیو، ۲۰۱۲؛ ژو، لی، وانگ، و چن، ۲۰۱۰). بر این اساس، اکثر سازمان ها، به دلیل پیچیدگی سیستم های سازمانی و تعدد ذینفعان، به مزایای مورد انتظار حاصل از قابلیت های سیستم پیاده سازی شده دست نیافته اند (دونگ و همکاران، ۲۰۰۹؛ دویودی و همکاران، ۲۰۱۵؛ هوگس و همکاران، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷؛ گروه استندیش، ۲۰۱۳).

Abstract

Drawing upon strategic leadership theory, this study develops a theoretical model to explore the impact of senior executives’ leadership behaviors on IS-Business strategic alignment in the context of Enterprise Systems (ES) assimilation. In particular, organizational culture is added as a critical moderator in the research model based on contingency theory. Empirical analysis results suggest that idealized influence and inspirational motivation leadership behaviors are significant drivers of IS-Business strategic alignment, which further has a positive influence on Enterprise Systems assimilation. Moreover, flexibility-oriented culture positively moderates the relationship between strategic leadership behaviors and IS-Business strategic alignment, while control-oriented culture negatively moderates the path relationships. Our study contributes to the extant literature in both leadership and IS-business strategic alignment

Introduction

With the globalization of e-commerce and uncertainty of external market environments, more and more firms have implemented Enterprise Systems (ES), such as ERP (Enterprise Resource Planning), to improve business efficiency and support business strategy (Markus & Tanis, 2000; Rezvani, Dong, & Khosravi, 2017; Tarafdar & Vaidya, 2006). In the past decade, the number of Enterprise Systems implementation has been growing at a significant rate. It was estimated that the global ERP market will exceed forty billion dollars by the end of 2020 (AMR, 2015).

Although organizations have devoted a large amount of financial and human resources in Enterprise Systems, a large number of the projects do not succeed, which leads to financial loss or other negative consequences (Dwivedi et al., 2015; Hughes, Dwivedi, Rana, & Simintiras, 2016; Hughes, Dwivedi, & Rana, 2017; Standish Group, 2013). It was reported that more than half of the organizations have abandoned the ES project, resulting in loss of millions of dollars (Dong, Neufeld, & Higgins, 2009; Shao, Feng, & Hu, 2016; Shao, Feng, & Liu, 2012; Zhu, Li, Wang, & Chen, 2010). Accordingly, most of the organizations have not achieved the expected benefits from the implemented system functionalities due to the complexity of Enterprise Systems and the multiplicity of stakeholders (Dong et al., 2009; Dwivedi et al., 2015; Hughes et al., 2016, 2017; Standish Group, 2013).