مقاله انگلیسی مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت ۴.۰

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M909

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت ۴.۰: مطالعه تجربی با تولید کنندگان برزیلی

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational learning paths based upon industry 4.0 adoption: An empirical study with Brazilian manufacturers

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M909)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله بررسی نقش میانجی گر ظرفیت های یادگیری سازمانی (OL) در سطوح مختلف در رابطه بین تکنولوژی صنعت ۴.۰  (I4.0) و عملکرد عملیاتی می باشد. بدین منظور، اطلاعاتی را از ۱۳۵ شرکت که تحول دیجیتالی خود را به سوی عصر انقلاب صنعتی چهارم آغاز کرده اند، جمع آوری کردیم. داده ها با استفاده از تکنیک های داده های چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ما نشان می دهد که ظرفیت های یادگیری در سطح سازمان، به طور مثبتی، در تاثیرات I4.0 برای دستیابی به سطوح بالایی از عملکرد عملیاتی ، نقش میانجی دارد. با این حال، OL در یک سطح فردی و گروهی ممکن است تأثیر معناداری  بر روی این میانجی گری نداشته باشد. همان طور که با I4.0 می توان شناسایی سریع و کارآمدتر و حل مشکلات تولید را تسهیل کرد، تحقیق ما شواهد تجربی را نشان می دهد که نشان می دهد شرکت هایی که به طور سیستماتیک یادگیری و اشتراک دانش را در سطح سازمان توسعه می دهند می توانند به منافع بیشتری از I4.0 دست یابند.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، صنعت ۴.۰، عملکرد عملیاتی، نظرسنجی

۱.مقدمه

صنعت ۴.۰ (I4.0) به عنوان مدل و الگوی جدید صنعتی معرفی شده است که احتمالا  منجر به دستیابی شرکت ها به نتایج عملکردی برجسته از طریق پذیرش سطح گسترده ای از تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی می شود(Lasi et al.، ۲۰۱۴). تایید تکنولوژی های I4.0 موجب تشکیل یک سازمان هم بسته و یکپارچه می شود که به سیستم های مدولار (بخش بخش) و تغییر پذیر، توانایی تولید محصولات بسیار سفارشی در مقیاس وسیع می دهد (Weyer et al.، ۲۰۱۵)….

۵.نتیجه گیری

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تکنولوژی های I4.0 در توسعه ظرفیت های OL و تأثیر این ظرفیت ها در ارتباط بین I4.0 و عملکرد عملیاتی انجام شده است. بنابراین، این پژوهش یکی از اولین مطالعاتی است که بر بررسی تعامل بین تکنولوژی های I4.0 و فرآیند ایجاد، حفظ و انتقال دانش در سازمان ها تمرکز دارد. بر اساس دانش ما، چنین رابطه ای در هیچ مطالعه ی تجربی مورد بررسی قرار نگرفته است، که اصالت  مطالعه ما را مشخص می کند…

Abstract

This article aims at examining the mediating role played by Organizational Learning (OL) capabilities at different contextualization levels on the association between Industry 4.0 (I4.0) technologies and operational performance. For that, we gathered information from 135 firms that have initiated their digital transformation towards the fourth industrial revolution era. Data was analyzed by means of multivariate data techniques. Our results show that learning capabilities at an organization level positively mediate the impact of I4.0 for achieving higher operational performance levels. However, OL at a team and individual level may not present a significant effect on such mediation. As I4.0 is claimed to facilitate a faster and more efficient identification and solution of manufacturing problems, our research provides empirical evidence to indicate that companies that systematically foster learning and knowledge sharing at an organization level can obtain greater benefits from I4.0 technologies adoption.

Keywords: Organizational learning, Industry 4.0 ,Operational performance, Survey

۱.Introduction

Industry 4.0 (I4.0) has been referred to as the new industrial paradigm that will possibly lead companies to superior performance results through an extensive adoption level of novel information and communication technologies (Lasi et al., 2014). The endorsement of I4.0 technologies entails the establishment of a highly interconnected and integrated organization, allowing modular and changeable production systems required to produce highly customized products in a large scale (Weyer et al., 2015). The envisioned benefits from I4.0 adoption have motivated an increasing body of evidence on the topic, provided either through academic research (e.g. Fatorachian and Kazemi, 2018), practitioners’ reports (e.g. Kagermann et al., 2013) or governmental initiatives (e.g. Mexican Ministry of Economy, 2016).

۵.Conclusions

This study aimed to examine the impact of I4.0 technologies on OL capabilities development and the influence of these OL capabilities on the relationship between I4.0 and operational performance. Therefore, this research is among the very first studies that have focused on investigating the interaction between I4.0 technologies and the process of creating, retaining, and transferring knowledge within organizations. As far as our knowledge goes, no studies have empirically evidenced such relationship, which characterizes an original contribution of our work. For this reason, this study fills a research gap as previously highlighted in Section 1 and extends our knowledge by:

  • Investigating whether the adoption of Industry 4.0 base technologies positively impacts the development of OL capabilities at an individual, team and organizational level;
  • Exploring whether the development of OL capabilities at an individual, team and organizational levels positively mediates the effect of the adoption of Industry 4.0 base technologies on operational performance.
مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت صنعتی

مقالات جدید مهندسی صنایع

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید یادگیری سازمانی

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات جدید مدیریت تولید