مهندسی عمران

مجموعه ی مقالات انگلیسی مهندسی عمران همراه با ترجمه تخصصی مقالات ISI مهندسی عمران مقالات جدید مهندسی عمران مقاله بیس مهندسی عمران

مقاله انگلیسی با ترجمه ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM): یک بررسی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: مروری (Review articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده41000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب روش ساخت روسازه پل

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:   22000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M758 قیمت فایل ترجمه شده: 15000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 9 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه عنوان انگلیسی: Integration of Constructability and Project Risk Management

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

کد محصول: M701 قیمت فایل ترجمه شده: 16000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 6 سال نشر: 2017 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15 صفحه فایل WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت پروژه 2017 : اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران عنوان انگلیسی: Applying decision-making techniques to Civil Engineering Projects

مشاهده جزییات