مهندسی عمران

مجموعه ی مقالات انگلیسی مهندسی عمران همراه با ترجمه تخصصی مقالات ISI مهندسی عمران مقالات جدید مهندسی عمران مقاله بیس مهندسی عمران

مقاله ترجمه شده ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

کد محصول: M758 قیمت فایل ترجمه شده: 15000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 9 سال نشر: 2018 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه عنوان انگلیسی: Integration of Constructability and Project Risk Management

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

کد محصول: M701 قیمت فایل ترجمه شده: 16000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 6 سال نشر: 2017 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15 صفحه فایل WORD عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت پروژه 2017 : اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران عنوان انگلیسی: Applying decision-making techniques to Civil Engineering Projects

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

کد محصول: M695 قیمت فایل ترجمه شده: 13000 تومان تعداد صفحه انگلیسی: 8 سال نشر: 2017 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9 صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز در لهستان عنوان انگلیسی: Project Managers’ Competencies Model for Construction Industry in Poland

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: h198 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۵۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله  لاتین ISI حسابداری ترجمه شده :  حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی عنوان انگلیسی: Managerial accounting for safety management. …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: M592 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۵۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه عنوان انگلیسی: Assessing Risk Management Maturity …

مشاهده جزییات