خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی با ترجمه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور

مقاله انگلیسی با ترجمه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده کشورهای در حال توسعه

مقالات ترجمه شده کسب و کارهای خانوادگی 

مقالات ترجمه شده درباره هیئت مدیره

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H385

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۰ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور : شواهد از ترکیه

عنوان انگلیسی:

Corporate governance and firm performance in emerging markets: Evidence from Turkey

چکیده فارسی:

این مطالعه در مورد رابطه  بین زمینه، حاکمیت شرکتیِ داخلی و عملکرد شرکت ، با نگاه به یک نمونه سرمایه داری خانوادگی  در ترکیه می باشد. ما اغلب توسط خانواده ها مالکیت متمرکز بیشتری داشتیم، که منجر به بهبود عملکرد شرکت ها می شد؛ مالکیت متمرکز به این معنی است که با کنترل خانواده‌ها، ریسک عملکرد ضعیف کمتر می‌شود.  با توجه به اینکه محیط سازمانی ( حقوقی) به خوبی با مالکیت خانوادگی سازگار است، ما دریافتیم که ساز وکار‌هایی که فضا را برای طیف وسیعی از آراء و منافع در داخل و خارج از خانواده‌ها هماهنگ می‌کنند،– بورس سهام و مالکیت سهم‌های خارجی بزرگتر – ظاهراً  به سوی اثرات عملکرد مثبت پیش می‌روند، که کمتر قابل پیش بینی است.. ما همچنین مشاهده کردیم که افزایش مالکیت متقابل بر عملکرد بازار تأثیری نداشت، اما رابطه منفی با عملکرد حسابداری داشت. برعکس، ما متوجه شدیم که بخش اعظمی از اعضای خانواده در هیئت مدیره، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد ندارند. یافته‌های ما بینش‌هایی راجع به رابطه بین نوع موسسات درگیر در بسیاری از بازارهای نوظهور ، وضعیت حاکمیت شرکت‌های داخلی و عملکرد شرکت، ارائه می‌دهد.

مقدمه

این مطالعه در مورد تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی داخلی (CG ) بر عملکرد شرکت در یک بازار در حال ظهور است که در آن ساز و کارهای سازمانی ضعیف و انعطاف‌پذیر است؛ همچنین بررسی می‌کند که آیا هر‌گونه روابط، در راستای نظریه‌های در غرب توسعه‌یافته دنبال می‌شوند، و یا در زمینه خاصی هستند. مقالات CG موجود، بر دو سیستم مختلف تأکید دارد: بر اساس بازار (بیرونی) و مبتنی بر رابطه (خودی) ( بازک ، ۲۰۰۷؛ هینتیگالا ، ۲۰۱۱؛ هلب ، ۲۰۰۶؛ کیربو -کولمن و بیکپه ، ۲۰۰۶؛ سولامون  و سولامون، ۲۰۰۴). سیستم ارزش مبتنی بر بازار یا سهامداران، بیشتر در کشورهای انگلوساکسون مانند ایالات متحده و انگلستان دیده می‌شود که در آن حفاظت از سهامداران اقلیت قوی است و تاکید قوی بر به حداکثر رساندن ارزش سهام‌دار وجود دارد (لا پورتا ، لوپز-دی-سیلانز ، شلیفر  و ویشنی ، ۱۹۹۷).

 از سوی دیگر، با سیستم متمایل به  ذینفع  یا سیستم مبتنی بر رابطه، در قاره اروپا و بخش‌هایی از آمریکای لاتین آسیای شرقی مواجه می‌شود. در اینجا نقش شرکت بسیار گسترده‌تر از به حداکثر رساندن سود سهامدار است و تلاش می‌کند تا دامنه وسیعی از سهامداران منفعت ببرند (برگ ، ۲۰۰۲؛ دمیربیگ ، وو، ماخمدشوو  و ریمکویچ ، ۲۰۱۷؛ دور ، ۲۰۰۸). همچنین سیستم‌های ترکیبی مانند ترکیه وجود دارند، که ترکیبی تعدادی از ویژگی‌های هر یک هستند. این ممکن است به حقوق مالکیت ضعیف تبدیل شود، اما لزوما تعرفه‌ها برای ذینعفان قوی‌تر نیست (بنکز ، ۲۰۰۴).

Abstract

This is a study of the relationship between context, internal corporate governance and firm performance, looking at the case of Turkey, an exemplar of family capitalism. We found more concentrated ownership, often in the hands of families, led to firms performing better; concentrated ownership means that controlling families bear more of the risks of poor performance. Less predictably, given that the institutional environment is so well attuned to family ownership, we found that mechanisms that accord room for a greater range of voices and interests within and beyond families – larger boards and foreign ownership stakes – seem to also make for positive performance effects. We also noted that increase in cross ownership did not influence market performance, but was negatively associated with accounting performance. Conversely, we found that a higher proportion of family members on boards had no discernable effect on performance. Our findings provide further insights on the relationship between the type of institutions encountered in many emerging markets, internal corporate governance configurations and firm performance.

Introduction

This is a study of the effect of internal corporate governance (CG) mechanisms on firm performance in an emerging market setting where institutional arrangements are weak and fluid; it further explores whether any relationships follow on the lines of theories developed in the West, or are context specific. The existing CG literature emphasizes two different systems: Market-based (outsider) and relationship-based (insider) ones (Bozec, 2007; Heenetigala, 2011; Hilb, 2006; Kyereboah- Coleman & Biekpe, 2006; Solomon & Solomon, 2004). The marketbased or shareholder value system is mostly seen in Anglo-Saxon countries such as the US and UK, where the protection of minority shareholders is robust, and there is a strong emphasis on maximizing shareholder value (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 1997).

On the other hand, the stakeholder orientated or relationshipbased system is encountered in Continental Europe and parts of Latin America East Asia. Here, the role of the firm is much broader than maximizing shareholder profit, and that it seeks to benefit as wide a range of stakeholders as possible (Berghe, 2002; Demirbag, Wood, Makhmadshoev, & Rymkevich, 2017; Dore, 2008). There are also hybrid systems, such as Turkey, which combine some of the characteristics of each; this may translate to weak ownership rights, but not necessarily stronger countervailing rights for stakeholders (Banks, 2004).