اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش مدیر پروژه در عملکرد ایمنی ساخت و سازها

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۴۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M950

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله International Journal of Managing Projects in Business

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  نقش مدیر پروژه در عملکرد ایمنی ساخت و سازها در عربستان سعودی

عنوان کامل انگلیسی:

Project manager’s role in safety performance of Saudi construction

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله پرداختن به سؤال اصلی تحقیق است که چه ارتباطی بین تسلط و دریافت گواهی نامه مدیریت حرفه ای پروژه (PMP) توسط  مدیر پروژه (PM)  و سطح فرهنگ ایمنی پروژه های ساختمانی وجود دارد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این تحقیق براساس بررسی یک نمونه هدفمند طراحی شده است ، ۱۰۹ مهندس و سرپرست سطح یک  که در ۲۳ پروژه ساختمانی مشغول به کار هستند که ده مورد از پروژه ها توسط مدیر پروژه های دارای گواهی نامه PMP و ۱۳ مورد توسط مدیر پروژه های  فاقد گواهینامه PMP مدیریت می شوند. هر مدیر پروژه پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی را برای متغیرهای پیش بینی کننده گواهینامه PMP که از نظر سن و تجربه کنترل می شدند ، تکمیل کردند. برای ارزیابی متغیر معیار نمره کل فرهنگ ایمنی ، مهندسین و سرپرستان سطح اول که در همان پروژه مشغول به کار هستند پرسشنامه ارزش ها و شیوه های فرهنگ ایمنی را تکمیل کردند.

یافته ها – نتایج این مطالعه نشان داد که سطح فرهنگ ایمنی برای مهندسین و سرپرستان سطح اول که زیر نظر مدیران پروژه دارای گواهینامه PMP کار می کنند ، در مقایسه با سطح فرهنگ ایمنی در پروژه هایی که زیر نظر مدیران پروژه بدون گواهینامه PMP کار می کنند ، به طور معناداری متفاوت و پیشرفته تر بوده است. اگرچه تطابق ادراک فرهنگ ایمنی در بین سطوح مختلف در سازمان به دستیابی به یک فرهنگ ایمنی مثبت کمک می کند ، نقش مدیر پروژه در انتقال ، اجرا و حفظ فرهنگ ایمنی در پروژه های ساخت و ساز بسیار مهم است ، به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs).

اصالت / ارزش – این مطالعه به بررسی نقش مهارت های مدیریتی مدیران پروژه در عملکرد ایمنی SME های عربستان سعودی پرداخته است. یافته اصلی این بود که مدیران پروژه دارای مهارت های مدیریتی نسبت به مدیران پروژه فاقد مهارت های مدیریتی در رابطه با عملکرد ایمنی در پروژه های ساخت و ساز SMEها عملکرد بهتری دارند. پیشنهاد موکد این است که رهبران پروژه های ساختمانی قبل از استخدام افراد به عنوان مدیر پروژه باید مهارت های مدیریتی مهندسین را به دقت ارزیابی کنند. مدل رشد مدیران پروژه که در این مطالعه توسعه داده شده است ، یک چارچوب مناسب و اجزای فرآیند های تجاری را برای مدیران ساخت و ساز به منظور حفظ موفقیت آمیز عملکرد ایمنی ، فراهم می کند.

واژه‌های کلیدی: مدیر پروژه ، SMEها ، ساخت و ساز ، مدیریت پروژه ، بهداشت و ایمنی

۱.مقدمه

صنعت ساخت و ساز یکی از پر ریسک ترین صنایع با حوادث مکرر می باشد و مشکلات سلامتی مرتبط با آن منجر به اتلاف وقت و کار می شود (عواد و همکاران، ۲۰۱۶؛ خنی و همکاران، ۲۰۰۸). صنعت ساخت و ساز نقش مهمی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد(الحمیدی و تان، ۲۰۱۰؛ عمواتی و همکاران، ۲۰۱۵).رهبران شرکت ها در کشورهای توسعه یافته به دستاوردهای چشمگیری در کاهش تعداد حوادث در اماکن صنعتی دست یافته اند ، که این امر منجر به ایجاد سوالی در مورد شکست کشورهای در حال توسعه در دستیابی به همان سطح از بهبود ایمنی می شود (خنی و همکاران، ۲۰۰۸؛ پریادرشانی و همکاران ، ۲۰۱۳).تکرار حوادث و نرخ شدت آن در اقتصادهای در حال توسعه زیاد است ، و ارزیاب ها انتظار دارند با افزایش سرعت و شدت صنعتی شدن این تعداد افزایش یابد (خنی و همکاران، ۲۰۰۸؛ محمد و چیندا، ۲۰۱۱؛ پریادرشانی و همکاران، ۲۰۱۳).فرهنگ ایمنی یک عامل ضروری است که به رهبران شرکت های ساختمانی کمک می کند تا میزان حوادث شغلی در پروژه های ساختمانی را کاهش دهند (خنی و همکاران، ۲۰۰۸؛ وو و همکاران، ۲۰۱۶)...

۵.محدودیت ها و تحقیقات آینده

نتایج این تحقیق در راستای بررسی نقش مهارتهای مدیریتی مدیران پروژه در عملکرد ایمنی پروژه های ساختمانی در عربستان سعودی می باشد. این یافته ها دارای اهمیت است زیرا سطح فرهنگ ایمنی در پروژه هایی که توسط PM های دارای گواهینامه PMP مدیریت می شوند متفاوت از سطح فرهنگ ایمنی در پروژه هایی است که توسط PM های  فاقد گواهینامه PMP مدیریت می شوند، می باشد. رهبران شرکت های ساختمانی مسئولیت اجتماعی و اخلاقی در زمینه رشد کارکنان شرکت از جمله مهندسین دارند. به خصوص در SMEها ، ارزیابی مهارتهای مدیریتی مهندسان داخلی شرکت ، با هدف ارتقاء سطح شغلی مهندس به مدیر پروژه ، یک اقدام عاقلانه نیست یافته‌های این مطالعه از این پیشنهاد که رهبران شرکت‌های ساختمانی از شناخت فرآیند توسعه مهندسین ، سود خواهند برد، حمایت می کند. مهندسان باید برای مدت معینی در پروژه های ساختمانی کار کنند و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) یا PMP باشند تا به رهبران شرکت این اطمینان حاصل شود که دانش مدیریتی مرتبط و مفید و صلاحیت لازم برای تعالی PM را دارند. یک مدل تعالی مدیر پروژه (PMPM) برای رهبران ساخت و ساز شرکت های کوچک و متوسط  در این تحقیق ارائه شد (شکل ۱ را ببینید)….

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to address the primary research question, which is what is the relationship between the project manager’s (PM) possession of the Project Management Professional (PMP) certification and the level of the safety culture present in the construction project the PM manages.

Design/methodology/approach – The research was based on a survey of a purposive sample, 109 engineers and first-line supervisors worked in 23 construction projects of which ten were led by PMP-certified PMs and 13 were led by PMs lacking PMP certification. Each PM completed a demographic questionnaire for the predictor variables of PMP certification controlled for age and experience. To assess the criterion variable of safety culture total score, engineers and first-line supervisors working in the same project completed the questionnaire of safety culture values and practices.

Findings – Results of this study indicated the level of safety culture was significantly different, and improved, for engineers and first-line supervisors who work under PMs with PMP certification compared to the level of safety culture in projects managed by PMs with no PMP certification. Although alignment of safety culture perceptions among different levels in the organization helps to achieve a positive safety culture, the role of the PM in transferring, implementing and maintaining the safety culture in the construction project is fundamental, particularly in small-to-medium sized enterprises (SMEs).

Originality/value – This study addressed the role of the PMs managerial skills in the safety performance of Saudi Arabian SMEs. The principal finding was that PMs with managerial skills perform better regarding safety performance in SME construction projects than PMs lacking managerial skills. The primary recommendation is that leaders in construction projects must carefully evaluate engineers’ managerial skills before hiring the individuals as PMs. A PM’s promotion model developed in this study provides a suitable framework and business process component for construction leaders seeking to maintain safety performance successfully.

Keywords: Project manager, SMEs, Construction, Project management, Health and safety

۱.Introduction

The construction industry is one of the most hazardous with frequent accidents and related health problems resulting in lost time and work (Awwad et al., 2016; Kheni et al., 2008). Building construction is an essential contributor to the economy of developing countries (Al-Humaidi and Tan, 2010; Amoatey et al., 2015). Company leaders in developed countries have demonstrated remarkable achievement in reducing the number of accidents at industrial sites, which leads to a question about the failure of developing countries to achieve the same level of safety improvement (Kheni et al., 2008; Priyadarshani et al., 2013). Accident frequency and severity rates in developing economies are high, and observers expect the number will increase with the increase in speed and pace of industrialization (Kheni et al., 2008; Mohamed and Chinda, 2011; Priyadarshani et al., 2013). Safety culture is a crucial factor that helps construction company leaders reduce the level of occupational injuries in construction projects (Kheni et al., 2008; Wu et al., 2016)…

۵.Limitations and future research

Results of the study serve to uncover the role of the PMs managerial skills on safety performance in construction projects in Saudi Arabia. The findings are important because the level of safety culture in projects managed by PMs with PMP certification was different than the level of safety culture in projects managed by PMs with no PMP certification. Leaders of construction companies have a social and ethical responsibility in developing the company’s employees, including engineers. Especially in SMEs, evaluating the managerial skills of engineers inside the company, with the aim of promoting the engineer to PM, is not a wise action. Findings of the study support the suggestion that leaders of construction firms will benefit from understanding the development process of engineers occurring over time. Engineers must work in construction projects for a certain period and possess a Master of Business Administration (MBA) or PMP certification, to assure company leaders of demonstrated managerial knowledge relevant and useful in qualifying for the PM promotion. A project manager’s promotion model (PMPM) recommended for construction leaders of SMEs emerged from this research (see Figure 1)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید رشته مدیریت

مقالات جدید مدیریت پروژه

مقالات جدید مدیریت ایمنی کار

مقالات جدید مهندسی عمران

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات جدید مهندسی صنایع