خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی ارزیابی اقدامات بلوغ انعطاف پذیری سازمان

مقاله انگلیسی ارزیابی اقدامات بلوغ انعطاف پذیری سازمان

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M875

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۲۰ :  ارزیابی اقدامات بلوغ انعطاف پذیری برای سازمان های خدماتی و محصولات نرم افزاری

عنوان انگلیسی:

Evaluating The Practices Of Flexibility Maturity For The Software Product And Service Organizations

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M875)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مزیت رقابتی ارائه شده توسط انعطاف پذیری، از جانب جوامع دانشگاهی و متخصصان توجه زیادی به خود جلب کرده است. ادبیات موجود عمدتا بر روی ابزارهایی برای دستیابی به انعطاف پذیری از طریق استفاده از سیستم اطلاعاتی (IS) تمرکز دارد. ارزیابی های جامع و قابل ملاحظه ای درباره انعطاف پذیری و چارچوب پیاده سازی برای سازمان هایی که در تحویل محصولات و خدمات نرم افزاری مشغول به کار هستند، وجود ندارد. این مقاله بیست و سه اقدام را در شش سطح بلوغ به منظور پر کردن این شکاف پیشنهاد می دهد. این اقدامات درک، ارزیابی و پیاده سازی انعطاف پذیری در محیط سازمانی را بهبود می بخشد.

کلید واژه ها: انعطاف پذیری، اقدامات مدیریت، مدل بلوغ، شاخص های انعطاف پذیری، تحول سازمانی

۱۰.نتیجه گیری

این اقدامات بلوغ انعطاف پذیری، نتیجه ی چشم انداز کلان است؛ که موجب قابل درک شدن آن و تسهیل پیاده سازی انعطاف پذیری در محیط سازمانی می شود، که در نهایت منجر به عملکرد پایدارمی شود. این پژوهش چشم انداز تازه ای از انعطاف پذیری را برای مدیران و محققان در زمینه توسعه نرم افزار فراهم می کند. این مقاله به شناسایی مسئله ارزیابی بلوغ انعطاف پذیری با افزودن روش های مربوط به سطوح بلوغ انعطاف پذیری می پردازد. سازمان ها باید با دقت سطح بلوغ موجود خود را ارزیابی کنند و سعی کنند اقدامات انتخابی یا شاخص هایی که عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد، رشد دهند.

تقویت اقدامات سطح پایین منجر به بهبود عملکرد فرآیند می شود و تقویت اقدامات سطح بالای بلوغ منجر به ایجاد یک تاثیر گسترده تر بر جامعه و دولت می شود. ویژگی های بالاترین سطح بلوغ، تعیین می کند که سازمان باید در مقیاس جهانی عمل کند. توانمندسازان قدرتمند و بالغ در همه حوزه ها، با شروع ایجاد محصول، فرآیند، سازمان، صنعت، جامعه و دولت، بالاترین سطح انعطاف پذیری را برای عملکرد اکوسیستم در نظر می گیرند.   این یک چارچوب بنیادین برای تشکیل FMM در هر بخش صنعتی است.

Abstract

The competitive advantage offered by flexibility has drawn considerable attention from the academic and practitioner community. The existing literature primarily focuses on means to achieve flexibility through information system (IS) exploitation. There is a noticeable absence of a comprehensive flexibility evaluation and implementation framework for organizations, engaged in the delivery of software products and services. This paper proposes twenty-three practices graded in six maturity levels to fill this gap. These practices will improve the understanding, evaluation, and implementation of flexibility in the organizational setting.

Keywords: flexibility, management practices, maturity model ,flexibility indicators ,organizational transformation

Introduction

The extant literature primarily deals with measuring select flexibilities, e.g., machine flexibility, financial flexibility, human resource flexibility, etc. The available mechanisms of flexibility evaluation are different across organizations and industry sectors. There are multiple views of outcomes of similar types of flexibility across industries. This multiplicity of views causes poor applicability and inconsistency in the interpretation of the results of flexibility evaluation, and largely limited to academic contemplations. The existing literature views the flexibility from a micro perspective and evaluates different types of organizational flexibility. There is a noticeable absence of a comprehensive flexibility evaluation framework from a macro perspective, which results in organizational planning and decisions that ignore this important strategic tool.

There is a limited study of the evaluation of flexibilities for information technology (IT) organizations delivering software products and services which is the current scope of this paper. In the other industry sectors also, there is a dearth of literature for comprehensive treatment for flexibility. The present situation presents a challenge to the standardization of the flexibility evaluation approach, which could also be used to guide its enhancement. This challenge has been addressed in this paper by identifying the standardized practices that lead to the conceptualization of flexibility maturity model (FMM) for IT organizations. Five-phase flexibility maturity model extending the definition of maturity levels of Capability Maturity Model Integration for Development Version (CMMI-DEV, V1.3) (2010) in professional services of law firms has been conceptualized by Rooymans (2010). The conceptualization of FMM for product and services organization in IT sector provides an opportunity to explore the concept in a novel and neutral manner.

  1. Conclusion

These practices of flexibility maturity are the result of the macro perspective; it will make understanding and implementation of flexibility in organizational settings much easier, resulting in sustained performance. This research provides a fresh perspective of flexibility to managers and scholars working in software development. This paper addresses the problem of flexibility maturity evaluation by adding the practices that correspond to flexibility maturity levels. Organizations should carefully assess their existing maturity level and try to improve select practices or indicators that will improve organizational performance.

The strengthening of lower-level practices results in process performance, and the strengthening of higher maturity level practices results in the creation of a wider impact on society and government. The characteristics of the highest maturity level mandates that the organization should be operating on a global scale. The intense and matured enablers in all spheres, starting with product, process, organization, industry, society, and government, are considered to be at the highest flexibility maturity levels are required for ecosystem performance. This is a base framework for formulating FMM for any industrial sector.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات مدیریتی

مقالات رفتار سازمانی

مقالات مدیریت تحول

مقالات انعطاف پذیری سازمان