اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعه موردی در مهندسی نرم افزار – این یک مورد است و یک مطالعه است ، اما آیا یک مطالعه موردی است

این مقاله کوتاه (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: M1460

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Information and Software Technology

نوع مقاله: مقاله کوتاه (Short communication)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ : مطالعه موردی در مهندسی نرم افزار – این یک مورد است و یک مطالعه است ، اما آیا یک مطالعه موردی است

عنوان کامل انگلیسی:

Case Study Research in Software Engineering—It is a Case, and it is a Study, but is it a Case Study?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

زمینه: مطالعات موردی به طور منظم در متون مهندسی نرم افزار منتشر می شوند و دستورالعمل هایی برای انجام مطالعات موردی موجود می باشد. این مطالعه بر اساس این تصور که برچسب “مطالعه موردی” به مطالعاتی اختصاص داده شده است که مطالعات موردی نیستند ، انجام شده است.

هدف: هدف این مطالعه این بود که آیا برچسب “مطالعه موردی” به درستی در تحقیقات مهندسی نرم افزار استفاده می شود یا خیر.

روش: برای دستیابی به اهداف این مطالعه ، ۱۰۰ مقاله اخیر که در جستجوی مطالعات موردی در مهندسی نرم افزار از طریق پایگاه Scopus پیدا شده اند بررسی و طبقه بندی شده اند.

نتایج: متأسفانه ، تصور استفاده نادرست از برچسب “مطالعه موردی” درست است.  نزدیک به ۵۰ درصد از مقالات مورد بررسی در این مطالعه ، طبق تعریف مطالعه موردی به عنوان مطالعات موردی شناخته نشدند.

جمع بندی: ما یا باید از بکارگیری صحیح برچسب “مطالعه موردی” اطمینان حاصل کنیم ، یا این که به برچسب دیگری برای تعریف آن نیاز داریم. با توجه به اینکه “مطالعه موردی” یک برچسب معتبر می باشد ، احتمالاً تغییر برچسب غیرممکن است. بنابراین ، ما یک تعریف جایگزین از مطالعه موردی با تأکید بر زمینه واقعی آن ارائه می دهیم و از محققان می خواهیم که هنگام ارائه تحقیقات خود ، تعاریف روش های مختلف تحقیق را با دقت دنبال کنند.

کلیدواژه ها: مطالعه موردی ، تجربی ، استفاده نادرست  ، مهندسی نرم افزار

۱.مقدمه

مطالعات موردی در مهندسی نرم افزار شایع هستند و دستورالعمل هایی برای مثال توسط رونسون و همکاران ارائه شده است. [۱]. آنها تعریف خود را از مطالعه موردی بر اساس تعاریف سایر حوزه ها از جمله تعاریف یین [۲] ، بنبساط و همکاران. [۳] و رابسون [۴] قرار داده اند. رونسون و همکاران [۱] در مهندسی نرم افزار یک مطالعه موردی را به شرح زیر تعریف می کنند – “مطالعه موردی در مهندسی نرم افزار یک تحقیق تجربی است که از منابع متعددِ شواهد، برای بررسی یک نمونه (یا تعداد کمی نمونه) از پدیده مهندسی نرم افزار معاصر در زمینه واقعی آن استفاده می کند ، به ویژه هنگامی که مرز بین پدیده و زمینه را نمی توان به وضوح مشخص کرد “….

۶.نتیجه گیری

با توجه به اینکه ۴۷ درصد از مقالات مورد مطاعه به عنوان مطالعات موردی واجد شرایط نیستند ، ما با برچسب و تعاریف آن مشکل داریم. بنابراین ، نتیجه می گیریم که نه برچسب و نه تعاریف آن در راستای اهداف آن مناسب نیستند ، یا تعاریف آنطور که باید بکار گرفته نمی شوند. با این حال ، با توجه به اینکه برچسب “مطالعه موردی” به شدت معتبر است ، احتمال کمی دارد که بتوان آن را تغییر داد. بنابراین ، ما دو پیشنهاد در مورد استفاده از اصطلاح “مطالعه موردی” در مهندسی نرم افزار داریم. ابتدا ، پیشنهاد می کنیم که تعریف “مطالعه موردی” به شرح زیر بهتر است:

یک مطالعه موردی، بررسی تجربی یک مورد با استفاده از چندین روش جمع آوری داده ها است که یک پدیده معاصر را در شرایط واقعی آن و در صورتی که محقق (ها) نقش فعالی در مورد بررسی شده نداشته باشند، مورد مطالعه قرار می دهد. ..

Abstract

Background: Case studies are regularly published in the software engineering literature, and guidelines for conducting case studies are available. Based on a perception that the label ‘‘case study’’ is assigned to studies that are not case studies, an investigation has been conducted.

Objective: The aim was to investigate whether or not the label ‘‘case study’’ is correctly used in software engineering research.

 Method: To address the objective, 100 recent articles found through Scopus when searching for case studies in software engineering have been investigated and classified. Results: Unfortunately, the perception of misuse of the label ‘‘case study’’ is correct. Close to 50% of the articles investigated were judged as not being case studies according to the definition of a case study.

Conclusions: We either need to ensure correct use of the label ‘‘case study’’, or we need another label for its definition. Given that ‘‘case study’’ is a well-established label, it is probably impossible to change the label. Thus, we introduce an alternative definition of case study emphasising its real-life context, and urge researchers to carefully follow the definition of different research methods when presenting their research.

Keywords: Case study, Empirical, Misuse, Software engineering

۱.Introduction

 Case studies are common in software engineering, and guidelines have been provided, for example, by Runeson et al. [1]. They based their definition of case study on definitions from other areas including the definitions by Yin [2], Benbasat et al. [3] and Robson [4]. Runeson et al. [1] define a case study as follows within software engineering – ‘‘Case study in software engineering is an empirical enquiry that draws on multiple sources of evidence to investigate one instance (or a small number of instances) of a contemporary software engineering phenomenon within its real-life context, especially when the boundary between phenomenon and context cannot be clearly specified’’…

۶.Conclusions

 Given that 47% percent of the investigated articles do not qualify as case studies, we have a problem with the label and its definitions. Thus, we conclude that neither the label nor its definitions are suitable for their purpose, or the definitions are not used as they should. However, given that the label ‘‘case study’’ is very well-established, it is unlikely that it can be changed. Thus, we have two suggestions concerning the use of the term ‘‘case study’’ in software engineering. First, we suggest that ‘‘case study’’ is better defined as follows:

 A case study is an empirical investigation of a case, using multiple data collection methods, to study a contemporary phenomenon in its real-life context, and with the investigator(s) not taking an active role in the case investigated…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد روش تحقیق

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله با ترجمه تخصصی