اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی عملکرد پروژه های دولتی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1122

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Asia Pacific Management Review

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۴۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  ارزیابی عملکرد برای پروژه های دولتی

عنوان کامل انگلیسی:

The performance evaluation for government projects

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

از سال ۱۹۷۹ ، پروژه های توسعه فناوری که توسط وزارت امور اقتصادی (MOEA) تایوان انجام می شود ، به تدریج به مهمترین سیاست توسعه فناوری صنعتی تایوان تبدیل شده اند. پروژه توسعه فناوری سازمان (OTDP) سهم عمده ای از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. بنابراین ، ارزیابی عملکرد برای OTPD به موضوعی مهم برای خط مشی های فناوری تایوان تبدیل شده است. هدف از این مطالعه استفاده از اندازه گیری مبتنی بر اسلک پویا (DSBM) برای بررسی عملکردهای یکپارچه OTDP در دوره های متوالی و برای حوزه های مختلف صنعتی است که شامل الکترونیک ، اطلاعات ، ارتباطات و الکترونیک نور (EICO) ، مکانیک ، مکاترونیک و حمل و نقل (MMT) و بیوتکنولوژی ، داروسازی ، مواد و شیمی (BPMC) می باشد. نتایج تجربی نشان می دهد که بودجه BPMC بسیار بیشتر از سازمان های دیگر تأمین شده اما با کارایی بسیار کمتر. BPMC کمترین امتیاز کارایی اجرایی( ۰.۳۰۸۲) را کسب کرده در حالی که EICO بهترین میانگین امتیاز کارایی (۰.۵۸۳۱) را کسب کرده است. بر اساس نتایج ، پیشنهاد می شود که دولت تایوان باید عملکرد یکپارچه OTDP را در دوره های زمانی متوالی برای حوزه های مختلف صنعتی ارزیابی کند.

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری پویا مبتنی بر اسلک، پروژه توسعه فناوری، ارزیابی عملکرد

۱.مقدمه

هدف از سیاست فناوری ، تسهیل توسعه فناوری و دستیابی به اهداف توسعه ملی است. وزارت امور اقتصادی (MOEA) تایوان یکی از حامیان اصلی سیاست های توسعه فناوری دولت است. به منظور هدایت نوآوری به سمت تحقیق و توسعه فناوری (R&D) ، تنگناهای فناوری صنعتی باید از بین رود و رقابت ملی افزایش یابد ، MOEA پروژه های توسعه فناوری (TDP) را با توجه به برنامه توسعه علم و فناوری سیاست های ملی ترویج می کند..

۵.نتیجه گیری

این تحقیق بر ارزیابی کارایی نتیجه OTDP تأمین شده توسط MOEA تمرکز دارد. حوزه های صنعتی سالنامه MOEA طی ۵ سال گذشته به عنوان اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراین، این تحقیق از ویژگی های DEA برای انجام تحلیل های مربوطه استفاده می کند. مدل های سنتی DEA مانند CCR یا BCC در مقابله با تغییر زمان، ضعیف هستند، و اگرچه روش هایی مانند تحلیل پنجره و شاخص مالمکویست می توانند تغییر کارایی را اندازه گیری کنند ، اما فاکتور ارتباط را در نظر نمی گیرند و بیشتر بر بهینه سازی دوره های زمانی فردی تأکید دارند. بنابراین ، در این تحقیق، مدل DSBM به عنوان ابزار ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا می تواند تأثیر عوامل ارتباط بین زمانی را در نظر بگیرد تا نتایج حاصل از حوزه های مختلف صنعتی تحت OTDP بهتر ارزیابی شود…

Abstract

Since 1979, the technology development projects held by Ministry of Economic Affairs (MOEA) of Taiwan have gradually become the most important policy of Taiwan’s industrial technology development. The organization technology development project (OTDP) takes the major share of government budget. Thus, the performance evaluation for the OTPD has become an important issue for Taiwan’s technology policy. The purpose of this study is to apply the dynamic slack-based measure (DSBM) to investigate the integrated performances for the OTDP in consecutive periods and for various industrial domains that include electronics, information, communications and optoelectronics (EICO), mechanics, mechatronics and transportation (MMT) and biotechnology, pharmaceutics, material and chemistry (BPMC). The experemental results show that BPMC have been funded much more than other organizations but with a worse efficiency. The BPMC gets the lowest execution efficiency score of 0.3082 while the EICO gets the best avernge efficiency score of 0.5831. based on the results, it is suggested that Taiwan government should evaluate the integrated performances of OTDP in consecutive time periods for various industrial domains.

Keywords: Data envelopment analysis, Dynamic slack-based measure, Technology development project, Performance evaluation

۱.Introduction

The technology policy aims to facilitate the development of technology and achieve the goal of national construction. The Ministry of Economic Affairs (MOEA) of Taiwan is one of the major sponsors for government’s technology development policies. In order to lead technological research & development (R&D) innovation, break through industrial technology bottleneck and increase national competitiveness, the MOEA promotes technology development projects (TDP) according to the science and technology development plan of national policies…

۵.Conclusions

This research focuses on evaluating the outcome efficiencies of OTDP funded by the MOEA. Industrial domains of MOEA’s Yearbook for past 5 years are treated as research targets. In addition, this research applies the characteristics of DEA to conduct related analysis. Traditional DEA models such as CCR or BCC model are found incapable of dealing with time change, and though methodologies such as window analysis and Malmquist Index can measure the efficiency change they do not take the linking factor into consideration and put more emphasis on the optimization of individual time periods. Therefore, in the research the DSBM model has been adopted as the evaluation means as it can take the influence of inter-temporal linking factors into account so that the outcomes from various industrial domains under the OTDP can be better evaluated…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت دولتی ۲۰۲۱ با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره مدیریت پروژه

مقاله انگلیسی در مورد ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت فناوری اطلاعات