اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چارچوبی برای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۳۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M773

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۰  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۸۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار

عنوان انگلیسی:

Development of a Framework for Sustainable Enterprise Resource Planning Systems Implementation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

پیاده سازی کارآمدِ پایداری در سازمان ها نیازمند یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه مانند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (S-ERP) می باشد. سیستم S-ERP به سازمان ها کمک می کند تا تمام فعالیت های پایداری را در پایگاه داده اصلی یک سازمان ادغام کنند. برای اجرای این سیستم، متخصصان به یک طرح جامع متشکل از یک نقشه راه، چارچوب و دستورالعمل ها نیاز دارند. مطالعات قبلی مفاهیم مهم سیستم S-ERP، توسعه و ارزیابی نقشه راه S-ERP و توسعه چارچوب S-ERP را بررسی کرده اند. این مطالعه چارچوب S-ERP را با استفاده از روش‌های علمی تخصصی ارزیابی می‌کند. دوازده متخصص برای ارزیابی محتوا و مزایای این چارچوب مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که چارچوب اولیه S-ERP باید به دو بخش تقسیم شود: چارچوب اجرای پایداری و چارچوب اجرای سیستم. چارچوب اجرای پایداری شامل دو جنبه است: پارادایم پایداری (محیط زیست، اقتصاد، جامعه) و پارادایم تصمیم گیری (سطح استراتژیک، سطح تاکتیکی و سطح عملیاتی). سطح عملیاتی شامل اجزای زنجیره ارزش یک سازمان است. چارچوب پیاده سازی سیستم از دو جنبه تشکیل شده است: سطوح استراتژیک و پیاده سازی. متخصصان تأیید می کنند که چارچوب S-ERP می تواند در صنایع مختلف استفاده شود.

کلیدواژه: برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار، پیاده سازی؛ نقشه اصلی؛ چارچوب؛ ارزیابی

۱.مقدمه

مفهوم پایداری از سال ۱۹۸۷ توسط گزارشات کمیسیون برانتلند به صورت رسمی به حیطه تجارت معرفی شده است (گونی و همکارانش ۲۰۱۵). هدف این مفهوم این است که پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی را حفظ کند و در عین حال از ارزش بلندمدت محیط نیز محافظت نماید (گوتیر و وولدریج ۲۰۱۸). موریئوکا و همکارانش (۲۰۱۷) بیان کرده اند که سازمان ها به تدریج مفهوم پایداری را در شرکت خود معرفی می کنند تا یک مزیت رقابتی را ایجاد و حفظ کنند. آنها تمام جنبه های پایداری – همچون محیطی، اقتصادی و اجتماعی – را به فرآیندهای تجاری خود اضافه و یکپارچه می سازند تا به ارزش کسب و کار خود بیفزایند (گونی و همکارانش ۲۰۱۷).

سازمان ها در حین اجرای پایداری با مشکل جداسازی داده ها و اطلاعات مواجه می گردند (چافریح و همکارانش، ۲۰۱۴ الف). شِن (۲۰۱۸) بیان می کند که آنها در بررسی عملکرد پایداری خود با مشکل مواجه هستند چون داده ها و اطلاعات به راحتی موجود نیستند. در نتیجه تصمیم گیری غیردقیق و اضافی می گردد. این مشکل مانع از تحقق اهداف پایداری در سازمان می گردد (احمد و ساندارام ۲۰۱۲). استراتژی سیستم اطلاعات باید با استراتژی پایداری همسو گردد تا پایداری به شکل مؤثری اجرا شود…

۶.جمع بندی

محتوای چارچوب S-ERP با استفاده از روش ارزیابی دقیق توسط کارشناسان  بررسی گردید که شامل ۱۲ کارشناس از حوزه پایداری و اجرای ERP برای جمع آوری داده ها بود. فرآیند ارزیابی دقیق توسط کارشناسان، بهبود و پیشرفتِ ساختار و کیفیت چارچوب را ممکن می سازد. سپس داده های جمع آوری شده از طریق سه فعالیت اصلی تحت آنالیز کیفی قرار می گیرند: داده کاهی ، داده نمایی  و نتیجه گیری یا تأیید. بر این اساس، چارچوب اولیه S-ERP باید به دو بخش، یعنی چارچوب اجرای پایداری و چارچوب اجرای سیستم، رده بندی گردد…

Abstract

Implementation of effective sustainability within organisations requires an integrated information system, such as Enterprise Resource Planning (S-ERP) systems. The S-ERP system helps organisations to integrate all sustainability activities into the main database within an organisation. To implement this system, practitioners need a master plan consisting of a roadmap, framework, and guidelines. Previous studies have examined the important concept of the S-ERP system, the development and evaluation of S-ERP roadmap, and the development of the S-ERP framework. This study proposes an evaluation of the S-ERP framework using expert review methods. Twelve experts are involved in the interview to evaluate the content and usefulness of the framework. The results of the analysis show that the initial S-ERP framework should be divided into two parts: sustainability implementation framework and system implementation framework.

The sustainability implementation framework includes two aspects: sustainability paradigm (environment, economy, society) and decisional paradigm (strategic level, tactical level, and operational level). The operational level comprising the value chain components of an organisation. The system implementation framework consists of two aspects: strategic and implementation levels. Experts affirm that the S-ERP framework can be used by organisations from various industries.

Keywords: Sustainable enterprise resource planning; implementation; master plan; framework; evaluation.

Introduction

Sustainability concept has been formally embraced into business since 1987 through the Brundtland Commission reports (Goni et al., 2015). This notion aims to preserve economic and social advancement while protecting the long-term value of the environment (Gauthier and Wooldridge, 2018). Morioka et al. (2017) stated that the organisations are gradually embedding the sustainability concept into their corporate to endure the competitive advantage.

They integrate all sustainability aspects consisting environment, economic, and social into their business processes for adding their business value (Goni et al., 2017). During the implementation of sustainability, organisations face the problem of data and information separation (Chofreh et al., 2014a). Shen (2018) mentioned that they have difficulty tracking their sustainability performance as data and information are not readily available. As a result, decision making becomes inaccurate and redundant. This problem will hinder the achievement of sustainability goals within an organisation (Ahmed and Sundaram, 2012).

۶.Conclusions

 The content of the S-ERP framework is evaluated using peer review method, which involved 12 experts from sustainability and ERP implementation field for data collection. The peer review process enables the improvement of structure and quality of the framework. The collected data are then qualitatively analysed through three main activities: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Accordingly, the initial S-ERP framework needs to be classified into two parts, namely sustainability implementation framework and system implementation framework…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده برنامه ریزی منابع سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی