خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی هماهنگی مداخلات اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک برای تعادل تنش ها و چالش ها

مقاله انگلیسی هماهنگی مداخلات اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک برای تعادل تنش ها و چالش ها

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول: M811

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  هماهنگی مداخلات  اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک برای تعادل تنش ها و چالش ها

عنوان انگلیسی:

Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges

چکیده فارسی:

اشتراک دانش در تسهیل اهداف سازمانی نقش کلیدی ایفا می کند. با این حال، دیجیتالی سازی گسترده دانش کارکنان می تواند به طور بالقوه درک کامل پیش داشته های مزیت رقابتی پایدار را که توسط دیدگاه مبتنی بر دانش ارائه شده، تضعیف کند. بنابراین، در این مقاله تاثیر گذاری مداخلات مدیریت دانش و شناخت و پاداش بر دیدگاه ها و رفتارهای اشتراک دانش از طریق آزمودن چهار فرضیه  مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد تنش هایی که فراتر از مرزهای شرکت گسترش می یابد دیدگاه ها و رفتارهای کارکنان را در رابطه با خلاقیت مدیریت دانش استراتژیک شکل می دهد. برای بررسی چالش های ارائه شده، یک چارچوب برای افزایش و پایداری موفقیت های مبتنی بر دانش توسعه یافته است که به بهبود دیدگاه مبتنی بر دانش مدیریت منابع انسانی استراتژیک هماهنگ با آن کمک می کند.

Abstract

Knowledge sharing plays a key role in facilitating organizational goals. However, the extensive digitization of employee knowledge can potentially undermine the full realization of the premises for sustainable competitive advantage advanced by the knowledge-based view. As a corollary, it is crucial that the generation and exchange of knowledge remains continuous, but this presents tensions and challenges for management. Thus, the roles of knowledge management interventions and recognition and reward in influencing knowledge-sharing views and behaviors are examined in this paper through the investigation of four propositions. The findings reveal tensions that extend beyond firm borders and shape employee views and behaviors in relation to strategic knowledge management initiatives. In addressing the challenges presented, a framework for enhancing and sustaining knowledge-based success is developed, which contributes to the refinement of the knowledge-based view and strategic HRM aligned with it.

Introduction

Knowledge sharing is a key contributor to the sustainability of knowledge-based organizational success and competitive advantage (Cegarra-Navarro, Soto-Acosta, & Wensley, 2016; Kianto, Sáenz, & Aramburu, 2017), but it also engenders significant tensions and challenges (Mabey & Zhao, 2017). Much of the existing research into managerial efforts to enhance the diffusion of knowledge within organizations has adopted a meso-level lens, focusing on the use of software systems (see Alavi & Tiwana, 2003; Olivo, Guzmàn, Colomo-Palacios, & Stantchev, 2016). In comparison, our understanding of the role of human resources in sharing knowledge is more limited (Minbaeva, 2013), even though they make use of such systems and participate in knowledge exchange at a micro level, not only with other organizational members, but also with external parties such as clients.

Numerous scholars assume that employees will freely share their knowledge to support organizational interests (Anand & Walsh, 2016; Hekman, Steensma, Bigley, & Hereford, 2009). This can be attributed to a communal perspective on knowledge (Benkler, 2006), which is implicit in the knowledge-based view (KBV). However, emerging arguments from a microfoundational standpoint suggest that the propensity to share knowledge is moderated by competing interests and the extension of direct reward and/or recognition. These differing interpretations present complex management challenges that need to be addressed, particularly in the case of knowledge-intensive businesses, such as software and IT services firms. Thus, attendant propositions are posed through the course of this paper and investigated through the lens of employees working for these types of firms.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.