اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M893

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۳۰۰۰تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی درک شده بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل: نقش میانجی رابطه کارکنان و شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

Perceived corporate social responsibility’s impact on the well-being and supportive green behaviors of hotel employees: The mediating role of the employee-corporate relationship

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی درک شده بر روابط کارکنان و شرکت (اعتماد سازمانی، هویت سازمانی) و متعاقباً رفاه کارکنان و مشارکت آنها در رفتارهای محیط کاری سبز می پردازد. پاسخ دهندگان (۴۴۱ نفر) شامل کارکنان هشت هتل مختلف واقع در چانگشا، چین می باشند. مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر اعتماد، هویت، رفاه و رفتار سبز تاثیر می گذارد. اعتماد و هویت سازمانی نیز به طور مستقیم بر رفاه کارکنان و رفتار سبز تاثیر می گذارد، و رفاه کارکنان بیشتر رفتار سبز را تحریک می کند. یافته ها نشان می دهد که اعتماد و هویت سازمان، به طور جزئی، نقش میانجی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی درک شده با رفاه کارکنان و رفتار سبز را ایفا می کند. تجزیه و تحلیل میانجیگری متعددی برای افزودن بینش های بیشتر به این روابط استفاده شد. پیاده سازی نوآوری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط یک سازمان می تواند نتایج مثبتی در محل کار برای کارکنان (افزایش رفاه)، شرکت (مشارکت بیشتر در رفتارهای سبز در محیط کاری) و ارتباط بین کارکنان و شرکت (اعتماد و هویت سازمانی بیشتر) فراهم کند.

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت، اعتماد، هویت، رفاه، رفتار سبز، چین

۱.مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) شامل فعالیت ها و تلاش های یک کسب و کار برای تأثیرگذاری مثبت بر جامعه و / یا محیط زیست ، می باشد. همانطور که پومورینگ و جانسون (۲۰۰۹) بیان کرده اند، هدف کلی نوآوری های CSR این است که از حداقل الزامات قانونی برای کمینه کردن اثرات منفی شرکت و بیشینه کردن اثرات مثبت جانبی شرکت ها ، استفاده شود. محققان اخیرا به بررسی CSR  در ادبیات مهمان نوازی و گردشگری پرداخته اند….

  1. نتیجه گیری و بحث

ادبیات پیشین درباره CSR عمدتا بر روی مشتریان خارجی، به جای مشتریان داخلی (یعنی کارکنان) متمرکز شده است. تمرکز بر کارکنان هتل، یک مدل یکپارچه توسعه داده شده می باشد که CSR را به عنوان پیش بینی کننده ،متغیرهای موجود در رابطه بین کارکنان و شرکت (به عنوان مثال، اعتماد سازمانی، هویت سازمانی) به عنوان میانجیگر ها، و رفاه کارکنان و رفتار سبز را به عنوان نتایج ، مورد بررسی قرار می دهد….

Abstract

The study explores the influence of perceived corporate social responsibility on the employee-corporate relationship (organizational trust, organizational identification) and subsequent well-being of employees and their engagement in green workplace behaviors. Respondents (n=441) included employees from eight different hotels located in Changsha, China. Corporate social responsibility directly impacts trust, identification, wellbeing, and green behavior. Organizational trust and identification also directly influence employee well-being and green behavior, with employee well-being further driving green behavior. Findings show that both organizational trust and identification partly mediate the relationship of perceived corporate social responsibility with both employee well-being and green behavior. Multiple mediation analysis is used to add additional insights into these relationships. Implementation of corporate social responsibility initiatives by an organization may provide positive workplace outcomes for employees (increased well-being), the company (more engagement in workplace green behaviors), and the relationship between employees and the firm (greater organizational trust and identification).

Keywords: Corporate social responsibility, Trust Identification, Well-being ,Green behavior ,China

۱.Introduction

Corporate social responsibility (CSR) includes the activities that a business conducts in trying to positively affect society and/or the environment. As noted by Pomering and Johnson (2009), the general objective of CSR initiatives is to go beyond minimum legal requirements in minimizing a company’s negative externalities and maximizing its positive externalities. Scholars have recently started to examine CSR in the hospitality and tourism literature.

  1. ۵. Conclusions and discussion

Previous CSR literature has predominately focused on external, rather than internal customers (i.e., employees). Focusing on hotel employees, an integrated model was developed that examined CSR as an antecedent, employee-company relationship variables (i.e., organizational trust, organizational identification) as mediators, and employee well-being and green behavior as outcomes.

As hypothesized, the empirical findings indicate that CSR positively impacts employee trust in the employing organization and identification with that organization. As such, undertaking social responsibility activities would appear to enhance the relationship between an organization and its employees. This outcome is consistent with earlier research that found perceived CSR can strengthen the relationship between customers and an organization (e.g., Su et al., 2016, 2017). The empirical results also demonstrate that CSR efforts can act to improve employee well-being. Based on an extensive literature review, the current study may be the first to explore the effect of CSR on employee well-being in a hotel context. The current study also found that CSR positively affects employee green behavior, providing additional support to recent suggestions (De Roeck & Farooq, 2017) that green behavior in the workplace can be driven by the social settings in which employees operate.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت هتل

مقالات جدید مدیریت منابع انسانی

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید مدیریت زیست محیطی

مقالات جدید اعتماد سازمانی

مقالات جدید مدیریت گردشگری

مقالات جدید مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات جدید درباره محیط کاری