خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M849

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط: مطالعه تطبیقی بین هند و نامیبیا

عنوان انگلیسی:

Quality management practices in SMEs: a comparative study between India and Namibia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M849)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: شرکت های کوچک و متوسط (SME) در حال حاضر تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد نه تنها برای کشورهای توسعه یافته بلکه برای اقتصادهای نوظهور نیز شده اند. صرف نظر از مزایایی که می توان دریافت کرد، SMEها در اقتصادهای نوظهور هنوز خواستار پیاده سازی مدیریت کیفیت (QM) نیستند. هدف این مقاله ،با استفاده از یک مطالعه تطبیقی، درک وضعیت اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصادهای نوظهور می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای درک اقدامات مدیریت کیفیت در SME ها، رویکرد پیمایشی به کار گرفته شد. ابزار پیمایش با بررسی ادبیات پیشگام مدیریت کیفیت در SMEs طراحی شده است. نمونه ای از ۲۷۰ SME در جنوب هندوستان و ۱۸۹ SME در نامیبیا به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.

یافته ها: نرخ پاسخ کلی برای هندوستان ۱۹.۵۲ درصد و برای نامیبیا ۲۶.۴۶ درصد بود. شباهت ها و تفاوت ها در پاسخ های SME ها در هر دو کشور وجود دارد. شباهت ها از نظر اجرای محدود اقدامات QM و نیز استفاده کمتر از ابزار و تکنیک ها است. دلیل عدم اجرای آن شامل موارد ناشناخته برای نویسندگان و هزینه های بالای آموزش است. تفاوت ها به دلیل نوع بازار (SME های هندی که به یک مشتری عمده عرضه می شوند)، CSF ها و شاخص های عملکرد کسب و کار می باشد. جالب بود که دریافتیم که تعهد و مشارکت مدیریت تاثیری به عنوان CSF برای SMEها در هر دو کشور ندارد.

اصالت / ارزش: این پژوهش اولین تلاش برای ارائه یک مطالعه تطبیقی در مورد اقدامات QM در SME های کشورهای در حال توسعه است.بینش ها به اقتصادهای نوظهور کمک خواهد کرد تا سیاست های آموزشی و پرورشی را توسعه دهند و در نتیجه اجرای اقدامات مدیریت کیفیت در SMEها را تسهیل می کنند.

کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، SME، بررسی پیمایشی، مطالعه تطبیقی، ابزارها و روش ها

Abstract:

Purpose: Small- and medium-sized enterprises (SMEs) have now become an important part of economy for not only developed nations but also for emerging economies. Irrespective of the benefits that can be derived, SMEs in emerging economies still lack the will to implement quality management (QM) practices. Using a comparative study, the purpose of this paper is to understand the status of QM practices in SMEs of emerging economies.

Design/methodology/approach: A survey-based approach was adopted to understand the established QM practices in the SMEs. A survey instrument was designed by reviewing the literature on QM initiatives in SMEs. A sample of 270 SMEs across Southern India and 189 SMEs in Namibia was selected through stratified random sampling technique.

Findings: The overall response rate was 19.52 percent for India and 26.46 percent for Namibia, respectively. There were similarities and differences in responses from SMEs in both countries. Similarities are in terms of limited implementation of QM practices, and also less use of tools and techniques. Reasons for not implementing include unknown to the authors, and the high cost of training. Differences emerged in the type of market (Indian SMEs catering to one major customer), CSFs and business performance indicators. It was interesting to find that management commitment and involvement do not have a major influence as CSF for SMEs in both the countries.

Originality/value: The research is the first attempt in bringing a comparative study about QM practices in SMEs from developing countries. The insights will help emerging economies to develop policies for education and training, and thus facilitate implementation of QM practices in SMEs.

Keywords: Quality management, SMEs, Survey, Comparative study, Tools and techniques

Introduction

Small- and medium-sized enterprises (SMEs) play a critical role in the growth and well-being of the economies across the globe. In particular, SMEs have become a central part of economies in most developing countries, contributing significantly to growth, innovation and success of the societies. In recent years, globalization and liberalization has brought many business opportunities to the growth of SMEs, specifically in developing countries such as India (Singh et al., 2006), Namibia (April, 2005), Pakistan (Kureshi et al., 2009), Senegal (Suárez-Ortega et al., 2016) and Nigeria (Olusanya and Adegbola, 2014). On the other hand, globalization and liberalization has also brought about stiff competition at global level (Ihua, 2009). To survive the ever-growing competition and challenges in the market, SMEs have to emphasize on incorporating quality into various aspects of their products, processes and services (Herzallah et al., 2014).

Quality management (QM) practices are continuous improvement tools, techniques and strategies for quality improvement, normally driven by the need to meet customer satisfaction. Some of these QM practices are total quality management (TQM), statistical quality techniques, quality assurance, education and training, top management support, employee participation, customer focus, quality systems, to name but a few (Lakhal et al., 2006). The implementation of QM practices calls for total participation of all members in the organization, including the top management which is instrumental in ensuring that that the practices are effectively implemented in various aspects of products, processes and services.

Adapting products, processes and services to ever-growing global competition is highly critical for business success in the medium to long term. However, this endeavor is quite a challenge to most developing countries. Consequently, QM practices have increasingly become instrumental as managerial tools for continuous improvement and innovation. To stay competitive and to enter new global markets, SMEs have to implement QM practices.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات ترجمه شده مدیریت کیفیت

مقالات ترجمه شده کسب و کارهای کوچک و متوسط