اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر شخصیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۵۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h791

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۲۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : تأثیر شخصیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

The influence of the auditor’s personality in audit quality

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه با استفاده از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و روش‌های آنالیز تطبیقی ​​کیفی مجموعه فازی، تأثیر شخصیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تحلیل می‌کند. این تحقیق از دیدگاه های نظریه شخصیت BIG-5 و مطالعات تجربی در کیفیت حسابرسی استفاده می کند. نتیجه PLS-SEM نشان می‌دهد که ویژگی‌های سازگاری، وجدان مندی و گشودگی به طور مثبت با تردید حرفه‌ای حسابرسان مرتبط است، در حالی که وجدان مندی و روان رنجوری بر شیوه‌های کیفیت حسابرسی تقلیل یافته تأثیر منفی می‌گذارند. نتایج fsQCA وجود پیکربندی‌های متعددی از ویژگی‌های شخصیتی را نشان می‌دهد که منجر به کیفیت حسابرسی بالا (پایین) می‌شوند. علاوه بر این، عدم تقارن علی یافت شده نشان می‌دهد که شخصیت، ترکیبی از ویژگی‌های فردی است که به شیوه‌ای متفاوت و پیچیده با کیفیت حسابرسی تعامل دارند. این مطالعه تکمیل کننده تحقیقات قبلی در مورد محرک‌های حسابرس برای ارائه کیفیت حسابرسی است و از تصمیمات مؤسسه حسابرسی پشتیبانی می‌کند و درباره بهترین ترکیب‌های ویژگی‌های شخصیتی که حسابرسان باید برای ایجاد کیفیت ممتاز حسابرسی داشته باشند، اطلاعاتی را ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی: شخصیت حسابرس، کیفیت حسابرسی، شیوه های کیفیت حسابرسی تقلیل یافته، تردید حرفه ای، اهمیت، fsQCA PLS-SEM

۱.مقدمه

ارائه اطلاعات حسابداری معتبر برای بهبود تخصیص منابع و قراردادهای کارآمد بسیار حائز اهمیت است و از طریق حسابرسی قابل حصول است. (دفاند و ژانگ، ۲۰۱۴). ماهیت محرمانه حسابرسی که در بسیاری از کشورها وجود دارد، استفاده کنندگان صورت های مالی را از دسترسی به کیفیت کار انجام شده توسط حسابرسان منع می کند (گاندری و لیاناراچچی، ۲۰۰۷). با این حال، نمی توان شرایطی را که در آن حسابرسان می توانند کیفیت حسابرسی را تقلیل دهند، پیش بینی کرد (گاندری و لیاناراچچی، ۲۰۰۷)…

۵.نتیجه گیری، مشارکت، محدودیت‌ها و تحقیقات آتی

در مجموع، نتایج مطالعه ما نشان می دهد که بین شخصیت و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد. نتیجه PLS-SEM نشان می‌دهد که سازگاری، وجدان مندی و گشودگی به طور مثبت با شک حرفه‌ای حسابرسان مرتبط است، در حالی که وجدان مندی و روان رنجوری بر RAQP تأثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل پیکربندی نشان داده است که ترکیبات مختلفی (نامتقارن) از ویژگی های شخصیتی وجود دارد که منجر به نتایج یکسانی در کیفیت حسابرسی می شود.

Abstract

This study analyzes the auditor personality impact on audit quality, using partial least squares structural equation model and fuzzy-set qualitative comparative analysis methods. This research draws on the insights of Big 5 personality theory and empirical studies in audit quality. The PLS-SEM result reveals that the traits of agreeableness, conscientiousness and openness are positively associated with professional skepticism of auditors, while conscientiousness and neuroticism negatively affect reduced audit quality practices. The fsQCA results show the existence of multiple configurations of personality traits leading to high (low) audit quality. Moreover, the causal asymmetry found reveals that personality is a combination of individual traits that interact in a differentiated and complex way with audit quality. This study complements previous research on auditor’s drivers for supplying audit quality and provides support to audit firm decisions informing about the most relevant combinations of personality traits that auditors must have to make outstanding audit quality.

Keywords: Auditor personality, Audit quality ,Reduced audit quality practices, Professional skepticism, Materiality, fsQCA PLS-SEM

۱.Introduction

 The provision of credible accounting information is very relevant to improve resource allocation and efficient contracts and it can be achieved through auditing (DeFond and Zhang, 2014). The confidential nature of auditing, which is in force in many countries, prevents users of financial statements from accessing the quality of the work carried out by auditors (Gundry and Liyanarachchi, 2007)…

۵.Conclusions, contributions, limitations and future research

 Overall, the results of our study show that there is a relationship between personality and audit quality. The PLS-SEM result reveals that agreeableness, conscientiousness and openness are positively associated with professional skepticism of auditors, while conscientiousness and neuroticism negatively affect RAQP. Additionally, configurational analysis has shown that there are different combinations (asymmetric) of personality traits that lead to the same outcomes in audit quality…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقاله حسابداری

ترجمه مقاله در مورد حسابرسی

مقاله انگلیسی در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه فارسی

ترجمه مقاله درباره کیفیت حسابرسی

ترجمه مقاله در مورد رفتار سازمانی

ترجمه مقاله در مورد مالی رفتاری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه