اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M632

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  The British Accounting Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۲۹ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ :  مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت : مورد ایتالیایی

عنوان انگلیسی:

Enterprise risk management and firm performance: The Italian case

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی رابطه ی بین میزان سیستم اجرایی مدیریت ریسک شرکت وعملکرد شرکتهای ایتالیایی فهرست شده می پردازد.در حالی که بسیاری از عوامل کمک کننده بر تعیین اتخاذ مدیریت ریسک شرکت تمرکز دارند و از ویژگیهای یک بعدی برای اجرای مدیریت ریسک شرکت استفاده می کنند ما نتیجه ی اجرای مدیریت ریسک شرکت را شناسایی کرده و انواعی از ویژگیها را برای اندازه گیری پیچیدگی سیستم مدیریت ریسک ایجاد کرده ایم.نتایج بیانگر این است که شرکتهایی که از سطوح پیشرفته ی مدیریت ریسک شرکت استفاده می کنند عملکرد بهتری هم از نظر مالی وهم از نظر ارزیابی بازاری دارند .آزمایش های بیشتر این انتظار را که سیستم موثر مدیریت ریسک شرکت با کاهش خطر منجر به عملکرد بالاتری می شود را تائید می کند واینکه در زمان کوتاه  رابطه ی علت ومعلولی معکوسی بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد وجود ندارد

.این پژوهش  یک سهم دوبرابر برای آثار مدیریت ریسک شرکت فراهم می کند.نخست, یک مقیاس کامل وجدید برای اجرای مدیریت ریسک شرکت فراهم می کند که نه تنها به مجموعه ی حاکمیت شرکتی مختص مدیریت ریسک مرتبط است بلکه به ویژگی های فرایند ارزیابی خطر نیز مرتبط است. علاوه بر این، شواهدی از رابطه ی مثبت بین اجرای مدیریت ریسکشرکت و عملکرد شرکت در محیط های مورد مطالعه ای مانند ایتالیا فراهم می کند.

مقدمه

ادبیات بین المللی در مورد ریسک شرکت (ERM) بحث می‌کند که سازمان‌ها ممکن است عملکردشان را از طریق پذیرش یک رویکرد جامع برای مدیریت ریسک (RM) تقویت کنند. معرفی و توسعه سیستم‌های ERM به گونه ای فرض شده تا هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم فشار مالی و تنوع درآمدها را علاوه بر فعالیت‌های منفی در بازارهای مالی کاهش دهد. بعلاوع آن ممکن است فرایند تصمیم گیری را برای انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری تقویت کند. در نتیجه ERM ممکن است طرفدار افزایش ارزش شرکت باشد.

با وجود چنین بررسی‌هایی، مدرک تجربی در مورد رابطه بین ERM و عملکرد هنوز محدود است. بیشتر مطالعات ERM رابطه بین عوامل تعیین کننده و کیفیت سیستم‌های ERM را بررسی می‌کند در حالیکه فقط تعداد کمی روی نتایج ERM روی شرکت مالی و عملکرد بازار متمرکز است. یک دلیل پشت این کمبود مدرک تجربی بصورت مشکل در توضیح رابطه بین ERM و عملکرد شرکت بصورت یک رابطه مثبت است یا نتیجه کاهش ریسک است.

Abstract

This paper investigates whether a relationship exists between the extent of implementation of enterprise risk management (ERM) systems and the performance of Italian listed companies. While many contributions in the literature focus on the determinants of ERM adoption and use one-dimensional feature to proxy for ERM implementation, we detect the consequences of ERM implementation and capture a variety of features to measure the sophistication of the ERM system.

The results show that firms with advanced levels of ERM implementation present higher performance, both as financial performance and market evaluation. Additional tests also corroborate the expectation that effective ERM systems lead to higher performance by reducing risk exposure and that reverse causality between ERM and performance is not present in the short term. The study provides a twofold contribution to the ERM literature. First, it introduces new and more complete measures for ERM implementation, concerning not only corporate governance bodies dedicated to risk management, but also the characteristics of the risk assessment process. Moreover, it provides evidence of a positive relationship between ERM implementation and firm performance in an under-investigated context such as Italy.