اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه انحراف استراتژیک و همگامی بازده سهام

این مقاله علمی پژوهشی (isi)  به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه SAGE مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۲۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H579

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): SAGE

نام مجله:   Journal of Accounting, Auditing & Finance

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۱۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  انحراف استراتژیک و همگامی بازده سهام

عنوان کامل انگلیسی:

Strategic Deviation and Stock Return Synchronicity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما اثر انحراف استراتژیک بر مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت که در قیمت سهام گنجانده شده است را از طریق ، همگامی بازده سهام اندازه گیری می کنیم. انحراف استراتژیک به میزانی که الگوی تخصیص منابع شرکت از معیارهای صنعت مربوطه منحرف می شود، گفته می شود. ما دریافتیم که انحراف استراتژیک با همگامی بازده سهام رابطه منفی دارد. با استفاده از تجزیه و تحلیل مسیر ، ما اثبات می کنیم که شرکت هایی دارای انحراف استراتژی ، پیش بینی های مکرر مدیریتی بیشتری را صادر می کنند و سطح بالاتری از مالکیت بلوک نسبت به شرکت های بدون انحراف دارند ، و این که هم پیش بینی های مدیریتی و هم مالکیت بلوک تا حدی نقش میانجی در رابطه بین انحراف استراتژیک و همگامی بازده سهام ایفا می کنند. مطالعه ما با اثبات نقش موضع گیری استراتژیک شرکت ها در فرآیند شکل گیری قیمت سهام ، به ادبیات حسابداری و مالی کمک می کند.

واژه‌های کلیدی: همگامی بازده سهام ، انحراف استراتژیک ، تحلیل مسیر

 ۱.مقدمه

قیمت سهام بازگو کننده اطلاعات سطح بازار، سطح صنعت و مختص شرکت می باشد. مقاله بدوی رول (۱۹۸۸)، بیان می کند میزان حرکت سهام با همدیگر به مقدار نسبی اطلاعات سطح شرکتی و سطح بازاری گنجانده شده درون قیمت سهام بستگی دارد. مورک، یئونگ و یو (۲۰۰۰)، مفهوم همگامی بازده سهام را معرفی می کنند که یک پارامتر یا نماینده برای مقدار نسبی اطلاعات مختص شرکت، سطح صنعت و سطح بازار گنجانده شده درون قیمت ها می باشد. سطح پایین تر همگامی بازده سهام نشان دهنده آن است که اطلاعات مختص شرکت بیشتری درون قیمت ها تزریق شده است و بلعکس.

در دهه گذشته، محققان توجه شایانی به عوامل موثر بر همگامی بازده سهام کرده اند (برای مثال، کراوفورد، رولستون و سو، ۲۰۱۲؛ هاگارد، مارتین و پریرا، ۲۰۰۸؛ هاتون، مارکوس و تهرانیان، ۲۰۰۹؛ جین و مایرز، ۲۰۰۶؛ مورک و همکاران، ۲۰۰۰؛ پیوتروسکی و راولستون، ۲۰۰۴). مطالعات قبلی بیان می کنند که یک محیط اطلاعات خوب، شامل کردن اطلاعات خاص شرکت به درون قیمت ها را تسهیل می کند و در نتیجه کاهش همگامی بازده سهام را حاصل می کند (مورک و همکاران، ۲۰۰۰). ویژگی های خاص شرکت، مانند حاکمیت شرکتی قوی و شیوه های گزارشگری مالی کیفیت بالا، ارتباط مثبتی با تامین اطلاعات کیفیت بالا داشت و در نتیجه جریان اطلاعات خاص شرکت به درون قیمت سهام را ارتقاء می دهد و بازده سهام سطح شرکتی کمتر همگام با حرکت ها (تغییرات) عمومی بازار بوجود می آورد (برای مثال، فریرا و لاوکس، ۲۰۰۷؛ کیم و شی، ۲۰۱۲)…

نتیجه گیری

  در این مطالعه ارتباط بین انحراف استراتژیک و همگامی بازده سهام بررسی شده است. انحراف استراتژیک میزان انحراف استراتژی یک شرکت از معیارهای اصلی صنعت است. با استفاده از نمونه ای از شرکتهای آمریکایی در دوره ۱۹۸۲-۲۰۱۴ ، دریافتیم که انحراف استراتژیک رابطه منفی معناداری و منفی با همگامی بازده سهام دارد ،همچنین نشان می دهد که انحراف استراتژیک با سطح بالایی از اطلاعات خاص شرکتها که در قیمت سهام گنجانده می شود ، همراه است. ما برای بررسی بیشتر یک تحلیل مسیر را برای درک بهتر مکانیسم هایی که از طریق آن انحراف استراتژیک بر همگامی بازده سهام تأثیر می گذارد ، انجام می دهیم. ما دریافتیم که هم پیش بینی های مدیریتی و هم مالکیت بلوک تا حدی نقش میانجی در رابطه بین انحراف استراتژیک و همگامی بازده سهام ایفا می کنند….

Abstract

We examine the effect of strategic deviation on the relative amount of firm-specific information incorporated into stock prices, measured by stock return synchronicity. Strategic deviation is conceptualized as the extent to which the pattern of a firm’s resource allocation deviates from that of its industry peers. We find that strategic deviation is negatively associated with stock return synchronicity. Using a path analysis, we document that firms following deviant strategy issue more frequent managerial forecasts and have a higher level of block ownership than nondeviant firms, and that both managerial forecasts and block ownership partially mediate the relationship between strategic deviation and stock return synchronicity. Our study contributes to accounting and finance literature by documenting the role of firms’ strategic positioning in the stock price-formation process.

Keywords: stock return synchronicity, strategic deviation, path analysis

Introduction

Stock prices reflect market-wide, industry-level, and firm-specific information. Roll’s (1988) seminal paper documents that the extent to which stocks move together depends on the relative amounts of firm-level and market-level information incorporated into stock prices. Morck, Yeung, and Yu (2000) introduce the concept of stock return synchronicity, a proxy for the relative amount of firm-specific, industry-level, and market-level information impounded into prices. A lower level of stock return synchronicity indicates more firmspecific information incorporated into prices, and vice versa.

 Over the past decade, researchers have paid considerable attention to the factors that influence stock return synchronicity (e.g., Crawford, Roulstone, & So, 2012; Haggard, Martin, & Pereira, 2008; Hutton, Marcus, & Tehranian, 2009; Jin & Myers, 2006; Morck et al., 2000; Piotroski & Roulstone, 2004). Prior studies suggest that a good information environment facilitates the incorporation of firm-specific information into prices, generating a reduction in stock return synchronicity (Morck et al., 2000). Certain firm features, such as strong corporate governance and high-quality financial reporting practices, are positively associated with the supply of high-quality information, thereby promoting the flow of firm-specific information into stock prices and producing less synchronized firm-level stock returns with general market movements (e.g., Ferreira & Laux, 2007; Kim & Shi, 2012)….

Conclusion

In this study, we investigate the association between strategic deviation and stock return synchronicity. Strategic deviation is the extent to which a firm’s strategy deviates from the central tendencies of the industry. For a sample of U.S. firms during the 1982-2014 period, we find that strategic deviation is significantly and negatively related to stock return synchronicity, suggesting that strategic deviation is associated with a high level of firmspecific information impounded into stock prices. We further conduct a path analysis to better understand the mechanisms through which strategic deviation influences stock return synchronicity. We find that both managerial earnings forecasts and block ownership partially mediate the relationship between strategic deviation and stock return synchronicity…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود ترجمه مقالات حسابداری

دانلود ترجمه مقالات رشته اقتصاد

دانلود ترجمه مقالات  مدیریت مالی

دانلود ترجمه مقالات مدیریت استراتژیک

دانلود مقاله انگلیسی درباره سهام با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره بازده سهام با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی درباره قیمت سهام با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت سرمایه گذاری با ترجمه