اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مروری بر تحقیقات رسانه های اجتماعی و کارآفرینی

این مقاله مروری (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۵۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M879

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Information Management

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تحقیق رسانه های اجتماعی و کارآفرینی: مرور ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Social media and entrepreneurship research: A literature review

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

رشد رسانه های اجتماعی منجر به تحول در نحوه فعالیت های روزمره کارآفرینان شده است. مطالعات در مورد رسانه های اجتماعی و کارآفرینی نسبتا جدید و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند، با این حال تمایل زیادی از سوی دانشگاه ها و متخصصان برای تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه وجود دارد. این مطالعه به طور نظام مند به بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه رسانه های اجتماعی و کارآفرینی می پردازد. در مجموع ۱۶۰ مقاله منتشر شده بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ برای شناسایی تئوری های انتقادی و روش های تحقیقاتی مورد استفاده در  این حوزه ، ترکیب شده است. بر اساس بازبینی گسترده، یک چارچوب یکپارچه برای شناسایی روابط میان سازه های مشخص شده ،ایجاد شده است. در حالی که بیشتر مقالات به بررسی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارآفرینان می پردازند، دریافتیم که استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارآفرینان فراتر از بازاریابی می باشد و در حال حاضر در شبکه های تجاری، جستجوی اطلاعات و جذب سرمایه برای کسب و کار استفاده می شود. این امر موجب تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد شرکت و افزایش نوآوری شده است که از نتایج الزامی آن است. بررسی ادبیات و درک بیشتر چارچوب تحقیقات رسانه های اجتماعی و کارآفرینی، زیرساخت های مفیدی را برای مطالعات آینده و اطلاع رسانی در این حوزه ارائه می کند.

کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی، کارآفرین، SME ها، بررسی ادبیات، چارچوب یکپارچه

۱.مقدمه

رسانه های اجتماعی (SM) توسط کاپلان و هانلین (۲۰۱۰، ص ۶۱) به این صورت تعریف شده است، “گروهی از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که بر پایه های ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی وب ۲.۰ ساخته شده اند و امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید شده توسط کاربر را فراهم می کنند. “. SM نحوه تعامل افراد با یکدیگر را تغییر داده است. با بهره برداری از امکانات SM، کارآفرینان در مدیریت فعالیت های تجاری خود از آن استفاده می کنند، به عنوان مثال. بازاریابی (عللوان، رانا، دوویدی، و الغرابات، ۲۰۱۷؛ مصرلیس و ولاچوپولو، ۲۰۱۸). همانطور که توسط لیستر (۲۰۱۸) گزارش شده است، بیش از ۵۰ میلیون کسب و کار از صفحات تجاری فیس بوک استفاده می کنند که ۲ میلیون نفر برای تبلیغات مستقیم استفاده می کنند. روند مشابهی را می توان در سایر پلتفرم های رسانه های اجتماعی مشهور مانند اینستاگرام مشاهده کرد، جایی که نیمی از کاربران، یک صفحه تجاری را دنبال می کنند (پیکارد-وایتهد، ۲۰۱۸)…

۵.جمع بندی

این مقاله به بررسی نظام مند ۱۶۰ مقاله در زمینه رسانه های اجتماعی و کارآفرینی پرداخته است. یافته‌های این مطالعه برای شناسایی نظریه‌ها، روش‌ها و سازه‌های مشهود تجزیه و تحلیل شد. این مطالعه به توسعه چارچوب یکپارچه ما برای تحقیقات رسانه های اجتماعی و کارآفرینی در تلاش برای درک و هدایت توسعه استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارآفرینان کمک کرد. بر اساس یافته های این مطالعه، می توان به چند نتیجه کلیدی رسید:

۱ این مطالعه با بررسی مطالعات اخیر که تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی را بررسی کرده اند، به شدت بر عواملی که استفاده از رسانه های اجتماعی را در بین کارآفرینان تحریک می کند، تمرکز کرده است.

۲ عملکرد شرکت معیار مهمی در مطالعه تأثیر رسانه های اجتماعی در میان SMEها بوده است

۳ رسانه های اجتماعی در درجه اول توسط کارآفرینان برای بازاریابی محصولاتشان استفاده می شود. با این حال، یک تغییر الگو به سمت هم آفرینی و نوآوری در پلتفرم ها توسط مقالات منتشر شده بین ۲۰۱۶-۲۰۱۷ نشان داده شده است.

Abstract

The rise of social media has led to changes in how entrepreneurs carry out their day-to-day activities. Studies on social media and entrepreneurship are relatively new and fragmented in their focus, however there is increasing interest from academia and practitioners for further research and investigation within this area. This study systematically reviews research carried out in the domain of social media and entrepreneurship. A total of 160 papers, published between 2002 and 2018 were synthesised to identify critical theories and research methods used in the domain. Based on the extent review, an integrative framework was developed to identify relationships amongst elucidated constructs. While most papers investigated the factors that drive social media adoption and use by entrepreneurs, it was found that the use of social media by entrepreneurs had transcended marketing and it is now used in business networking, information search and crowdfunding for their business. This has led to significant impact with improved firm performance and innovation enhancement being the essential outcomes. The literature review and framework further understanding of social media and entrepreneurship research, providing a useful basis for future studies and informs practice in this area.

Keywords: Social media ,Entrepreneur, SMEs, Literature review ,Integrated framework

Introduction

Social media (SM) as defined by Kaplan and Haenlein (2010, p. 61) is “a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and allow the creation and exchange of user-generated content”. SM has altered the way people interact with each other. By exploiting SM functionalities, entrepreneurs have been using it in managing their business activities, e.g. marketing (Alalwan, Rana, Dwivedi, & Algharabat, 2017; Misirlis & Vlachopoulou, 2018). As reported by Lister (2018), over 50 million businesses use Facebook business pages including 2 million who use it for direct advertising. A similar trend can be observed in other dominant social media platforms like Instagram, where half of users follow a business page (Pickard-Whitehead, 2018).

Both academics and practitioners have explored social media in recent years. Entrepreneurs use social media for several reasons and purposes which is vital to their business activities. Social media’s openness and connectivity overcomes the inability or difficulty entrepreneurs experience in identifying and reaching out for expert advice (Kuhn, Galloway, & Collins-Williams, 2016; Nylander & Rudström, 2011). This is particularly crucial in the early stages of entrepreneurship where there is a need for information and support on setting up and running a business which is essential to its survival. Furthermore, entrepreneurs use social media mainly to market their product/services. The ability to interact and network with co-entrepreneurs is another vital factor. To a considerable extent, SM has allowed entrepreneurs to connect and establish relationships based on similar interests (e.g. Quinton & Wilson, 2016) which allows for partnerships that drives co-creation and innovation (Bhimani, Mention, & Barlatier, 2018; Rathore, Ilavarasan, & Dwivedi, 2016). Usage of these platforms has been shown to improve their firm performance (Alarcón-del-Amo, Rialp-Criado, & Rialp-Criado, 2018; Franco, Haase, & Pereira, 2016; Tajvidi & Karami, 2017) which is essential to the growth of the entrepreneur’s business.

۵.Conclusion

This paper presents the systematic review of 160 papers in the field of social media and entrepreneurship. The findings of the review were A.-S.T. Olanrewaju, et al. International Journal of Information Management 50 (2020) 90–۱۱۰  analysed to identify evident theories, methods and constructs. This informed the development of our integrative framework for social media and entrepreneurship research in a bid to understand and drive development in social media use by entrepreneurs. Based on the review some key conclusion can be reached:

۱ Focus has been heavily placed on factors that drive social media usage amongst entrepreneurs with recent studies investigating the impact of social media use

۲ Firm performance has been the fundamental yardstick in studying the impact of social media amongst SME’s

۳ Social media is primarily used by entrepreneurs to market their products; however, there is a paradigm shift towards co-creation and innovation on the platforms has evidenced by papers published between 2016-2017…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات رسانه های اجتماعی

مقالات مدیریت کارآفرینی

مقالات فناوری اطلاعات

مقالات تجارت الکترونیک