اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا اجتناب مالیاتی شرکت ها باعث منفعت طلبی مدیریتی می شود؟

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۲۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۵۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H783

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Contemporary Accounting and Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۷۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ : آیا اجتناب مالیاتی شرکت ها باعث منفعت طلبی (ایجاد امپراتوری) مدیریتی می شود؟

عنوان کامل انگلیسی:

Does corporate tax avoidance promote managerial empire building?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در این مطالعه رابطه ی بین اجتناب مالیاتی شرکت‌ها و منفعت طلبی را با استفاده از ۳۵۰۶۰ مورد از مشاهدات سالانه شرکت های ایالات متحده (US) برای دوره ۱۹۹۱-۲۰۱۵ بررسی می‌کنیم. ما با انجام یک تحلیل عاملی بر روی چهار شاخص  متداول منفعت طلبی که در ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند، یک معیار ترکیبی از منفعت طلبی می سازیم. ما یک ارتباط مثبت بین این معیار ترکیبی و چهار شاخص اجتناب مالیاتی شرکت‌ها در نمونه مورد مطالعه خود پیدا کردیم. همانطور که نتایج ما نشان می دهد، مشکلات نمایندگی در شرکت هایی ایجاد می شود که از استراتژی های اجتناب مالیاتی استفاده می کنند که به نوبه خود، رانت خواهی مدیریتی را از طریق تهور در رشد و انباشت دارایی ها تسهیل می کند. علاوه بر این، رابطه اجتناب مالیاتی شرکت با منفعت طلبی مدیریتی در شرکت‌هایی با حاکمیت ضعیف، مکانیسم‌های نظارت ضعیف، قدرت بیشتر مدیر ارشد اجرایی (مدیرعامل) و عملکرد ضعیف مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) آشکارتر است. ما همچنین دریافتیم که اجتناب مالیاتی با انگیزه منفعت طلبی منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. نتایج ما در صورت استفاده از چندین آزمون استواری همچنان مورد تایید می باشد.

کلیدواژه: اجتناب مالیاتی، منفعت طلبی ، مشکلات نمایندگی، ارزیابی شرکت

مقدمه

همانطور که در ادبیات مربوط به انگیزه های اجتناب مالیاتی بحث شده است، فرصت طلبی مدیریتی می تواند از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید شود (دسای و دارماپالا، ۲۰۰۶؛ دسای و همکاران، ۲۰۰۷؛ دسای و دارماپالا، ۲۰۰۹؛ چن و همکاران، ۲۰۱۰؛ رگو و ویلسون. ، ۲۰۱۲).  دسای و همکاران (۲۰۰۷) نشان می دهند که چگونه یک سیستم مالیاتی ناکارآمد به مدیران اجازه می دهد تا رانت خواهی را با ایجاد هزینه برای دولت از طریق پرداخت کمتر مالیات افزایش دهند. چندین مطالعه شواهدی را ارائه می‌دهند که فرصت‌طلبی مدیریتی از طریق فعالیت‌های اجتناب مالیاتی ، همانند دستکاری درآمد و انحراف مستقیم منابع برای استفاده شخصی مدیران ، تسهیل می‌شود (دسای و دارماپالا، ۲۰۰۶؛ دسای و همکاران، ۲۰۰۷؛ دسای و دارماپالا، ۲۰۰۹؛ چن و همکاران، ۲۰۱۰). جریان های اصلی نظریه نمایندگی استدلال می کنند که مدیران انگیزه دارند از منابع شرکتی برای منفعت طلبی های تجاری در راستای منافع خصوصی خود برای مثال، دستیابی به پاداش بالاتر و ارضاء تمایل خود برای موقعیت، قدرت و اعتبار، استفاده کنند. (جنسن، ۱۹۸۶؛ هوپ و توماس، ۲۰۰۸). مدیران سودجو، از طریق جداسازی مالکیت از کنترل، فرصت بیشتری دارند تا به جای افزایش ثروت سهامداران، منافع خود را از طریق شیوه های اجتناب مالیاتی تامین کنند. ملاحظات نمایندگی ناشی از این جداسازی موضوع بررسی در چندین مطالعه اجتناب مالیاتی قبلی بوده است (اسلمرود، ۲۰۰۴؛ چن و چو، ۲۰۰۵؛ کراکر و اسلمرود، ۲۰۰۵). در یک مطالعه جدیدتر، اتوود و لولن (۲۰۱۹) نشان می‌دهند که مدیران شرکت‌های بهشت مالیاتی  با حمایت ضعیف از سرمایه‌گذار، صرفه جویی های مالیاتی را به سمت سرمایه‌گذاری بیش از حد و هزینه‌های تحقیق و توسعه بیش از حد (R&D) منحرف می‌کنند، و این احتمال را برجسته می‌کند که این مدیران از صرفه جویی های مالیاتی شرکت‌ها برای منفعت طلبی خود استفاده می‌کنند. در این زمینه، سوال مهمی که باید مطرح شود این است که آیا استراتژی‌های اجتناب مالیاتی شرکت‌ها با اقدامات منفعت طلبی مدیریتی ارتباط دارند یا خیر. مطالعه حاضر به این سوال می پردازد…

نتیجه گیری

اگرچه عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی شرکت ها به طور کامل در ادبیات موجود مورد بررسی قرار گرفته اند، پیامدهای اجتناب مالیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر یک بررسی جامع از یکی از پیامدهای احتمالی اجتناب مالیاتی را با بررسی اینکه آیا جریان‌های نقدی انباشته شده از طریق اجتناب مالیاتی شرکت به سمت سودجویی مدیران منحرف می‌شوند و در راستای منفعت طلبی تجاری استفاده می‌شوند ، انجام می‌دهیم. بنابراین، مطالعه ما به ادبیات موجود کمک می‌کند و شواهد تجربی ای را آشکار می‌کند که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، قانون گذاران و سایر ذینفعان شرکت‌ها مفید باشد. برای ارائه شواهد قوی، چهار شاخص اجتناب مالیاتی و یک معیار ترکیبی از منفعت طلبی با استفاده از یک گروه از آزمون های اقتصاد سنجی پیشرفته تحلیل می‌شوند…

Abstract

We examine the association between corporate tax avoidance and empire building using 35,060 firm-year observations from the United States (US) for the period 1991–۲۰۱۵. We build a composite empire building measure by conducting a factor analysis on four popular empire building proxies used in the literature. We find a positive association between this composite measure and the four proxies used to represent the tax avoidance of firms in our sample. As our results suggest, agency problems are inflicted upon firms employing tax avoidance strategies which, in turn, facilitate managerial rent extraction through aggressiveness in growth and the accumulation of assets. Furthermore, the relationship of corporate tax avoidance to managerial empire building is found to be more pronounced in firms with weak governance, poor monitoring mechanisms, greater Chief Executive Officer (CEO) power and weak corporate social responsibility (CSR) performance. We also find that empire building-motivated tax avoidance leads to lower firm valuation. Our results remain insensitive even when employing several robustness tests.

Keyword: Tax avoidance, Empire building, Agency problems, Firm valuation

Introduction

As argued in the literature on tax avoidance motives, managerial opportunism can be exacerbated by corporate tax avoidance activities (Desai and Dharmapala, 2006; Desai et al., 2007; Desai and Dharmapala, 2009; Chen et al., 2010; Rego and Wilson, 2012).1 Desai et al. (2007) show how a tax system without proper enforcement allows managers to extract rents at a cost to the state in the form of lower taxes. Several studies provide evidence that managerial opportunism is facilitated by tax avoidance activities, as shown by earnings manipulation and the outright diversion of resources for managers’ personal use (Desai and Dharmapala, 2006; Desai et al., 2007; Desai and Dharmapala, 2009; Chen et al., 2010). The protagonists of agency theory argue that managers are motivated to use corporate resources to build business empires for their own private interests by, for example, achieving higher compensation and satisfying their desire for status, power and prestige (Jensen, 1986; Hope and Thomas, 2008). Self-interested managers have an enhanced opportunity, through the separation of ownership from control, to involve themselves in tax avoidance practices for their own benefit, rather than using these practices to increase shareholders’ wealth. Agency considerations fuelled by this separation have been the subject of investigation in several prior tax avoidance studies (Slemrod, 2004; Chen and Chu, 2005; Crocker and Slemrod, 2005). In a more recent study, Atwood and Lewellen (2019) show that managers of tax haven firms with weak investor protections divert tax savings into overinvestment and excessive research and development (R&D) expenditure, highlighting the possibility that these managers use corporate tax savings for empire building purposes. In this context, a sensible question to be raised is whether corporate tax avoidance strategies have any link with managerial empire building exercises. The current study addresses this question…

Conclusion

 Although the determinants of corporate tax avoidance have been thoroughly investigated in the extant literature, the consequences of tax avoidance have received scant attention. In the current study, we conduct a comprehensive investigation of one possible consequence of tax avoidance by examining whether cash flows saved by avoiding corporate tax are diverted to managers’ coffers and used to build business empires. Thus, our study contributes to the existing literature and uncovers empirical evidence that can be useful to investors, regulators and other stakeholders of firms. To provide robust evidence, four tax avoidance proxies and a composite measure of empire building are analysed by employing a battery of advanced econometric tests…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقاله در مورد حسابداری

دانلود ترجمه مقاله مدیریت مالی

مقاله ISI در مورد حسابداری رفتاری

دانلود ترجمه مقاله در مورد اجتناب مالیاتی

دانلود ترجمه مقاله در مورد اخلاق سازمانی

ترجمه مقاله در مورد مالی رفتاری

دانلود ترجمه مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود ترجمه مقاله درباره سبک های مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه