اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تسهیل سرعت بین المللی سازی: نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1147

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۵۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تسهیل سرعت بین المللی سازی: نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی

عنوان کامل انگلیسی:

Facilitating speed of internationalization: The roles of business intelligence and organizational agility

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه با هدف پر کردن فاصله بین تحقیقات مرتبط با سرعت بین المللی سازی شرکت و پژوهش های نو ظهور در مورد هوش تجاری (BI) ، از تحول دانش به عنوان یک رویکرد نظری برای بررسی این موضوع که چگونه هوش تجاری ، چابکی سازمانی را برای ارتقا سرعت بین المللی سازی بکار می گیرد ، استفاده می کند. با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از ۲۵۸ شرکت چینی در حوزه دلتا رودخانه یانگ تسه ، نتیجه می گیریم که: (۱) هوش تجاری تأثیر معناداری در سرعت بین المللی سازی دارد و چابکی سازمانی به طور مثبت این رابطه را میانجی گری می کند. (۲) فاصله فرهنگی به طور منفی رابطه بین چابکی سازمانی و سرعت بین المللی سازی را تعدیل می کند.در پایان پیامدهای مدیریتی این یافته ها و دستورالعمل های تحقیقاتی آینده در مورد سرعت بین المللی سازی شرکت مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه ها: هوش تجاری، چابکی سازمانی، سرعت بین المللی سازی، فاصله فرهنگی

۱.مقدمه

با تشدید رقابت در عرصه بین المللی ، شتاب بین المللی سازی در حال تبدیل شدن به مسیری مهم  برای مزیت رقابتی شرکت های بین المللی است (هیلمرسون و جانسون، ۲۰۱۶؛ لین و سی، ۲۰۱۹؛ تان و ماتئوس، ۲۰۱۵). شرکت هایی که مشتاقانه در جستجوی ورود به تجارت بین المللی هستند، در حال افزایش می باشند (یوهانسون و کالینیچ ، ۲۰۱۶) ، با این انتظار که یک استراتژی در بین المللی سازی سریعتر شرکت ، مسیرآنها را برای استفاده از فرصت های جدید ، ورود به بازارهای جهانی و ایجاد مزیت پیشرو بودن، تسهیل می کند.(آکدو و جونز ، ۲۰۰۷ ؛ جیانگ ، بیامیش و ماکینو ، ۲۰۱۴ ؛ ورمولن و بارکما ، ۲۰۰۲). سرعت شرکت در بین المللی سازی که یکی از جنبه های اصلی تصمیم گیری استراتژیک بین المللی می باشد ، به یک موضوع مهم برای گسترش بازارهای بین المللی تبدیل شده است (چتی، جوهانسون، و مارتین، ۲۰۱۴؛ کوویلو و کاکس، ۲۰۰۶؛ پراشانتام و یانگ، ۲۰۱۱). این امر به ویژه برای شرکت های چینی که معمولاً انگیزه های قوی برای پیشی گرفتن سریعتر از رقبا در بازارهای پیشرفته دارند ، بسیار مهم است (چنگ و یانگ، ۲۰۱۷؛ دنگ، ۲۰۱۲).

۶.نتیجه گیری

یافته های این مقاله رابطه بین BI و سرعت بین المللی سازی شرکت را آشکار می کند. از طریق رویکرد نظری تحول دانش ، ما یک چارچوب میانجیگری تعدیل شده را ارائه می دهیم تا بررسی کنیم که چگونه سرعت بین المللی سازی شرکت تعیین می شود. نتیجه تجزیه و تحلیل نشان می دهد که BI به طور مستقیم بر سرعت بین المللی سازی شرکت تأثیر می گذارد. در همین حال ، رابطه بین BI و سرعت بین المللی سازی شرکت ها به طور کامل توسط چابکی سازمانی میانجیگری می شود. این نتیجه نشان می دهد که اجرای ساده BI برای بهبود سرعت بین المللی شدن شرکت ها کافی نیست. ایجاد چابکی سازمانی که بتواند به عنوان خط لوله ای برای انتقال دانش صریح ارائه شده توسط BI به دانش ضمنی که برای بهبود سرعت بین المللی سازی شرکت بسیار مهم باشد، عمل کند، بسیار حیاتی است. این مطالعه همچنین نقش تعدیل کننده فاصله فرهنگی بین چابکی سازمان و سرعت بین المللی شدن شرکت را نشان می دهد…

Abstract

With the aim of bridging the gap between the firm’s internationalization speed research and the emerging study of business intelligence (BI), this study draws on knowledge transformation as the theoretical lens for exploring how business intelligence leverages organizational agility to promote the speed of internationalization. By analyzing data collected from 258 Chinese firms in the Yangtze River Delta area, we conclude that: (1) Business intelligence has a significant influence on the speed of internationalization, and the organizational agility positively mediates such causal relationship. (2) Cultural distance negatively moderates the relation between organizational agility and speed of internationalization. The managerial implications of these findings and future research directions regarding the firm’s internationalization speed are discussed.

Keywords: Business intelligence, Organizational agility, Speed of internationalization ,Cultural distance

۱.Introduction

 With the intensified international competition, the accelerating internationalization has been becoming an increasingly important route to competitive advantage for international companies (Hilmersson & Johanson, 2016; Lin & Si, 2019; Tan & Mathews, 2015). firms eagerly seeking to participate in international business are on the rise (Johanson & Kalinic, 2016), with the expectation that a faster internationalization strategy will facilitate them to seize fresh opportunities, enter into potentially global niches, and build first-mover advantages (Acedo & Jones, 2007; Jiang, Beamish, & Makino, 2014; Vermeulen & Barkema, 2002). The firm’s speed of internationalization, a key aspect of international strategic decision-making, has become an important issue for expanding international markets (Chetty, Johanson, & Martín, 2014; Coviello & Cox, 2006; Prashantham & Young, 2011). It is particularly relevant for Chinese companies, which usually have strong motivations to catch up with competitors from developed markets as quickly as possible (Cheng & Yang, 2017; Deng, 2012)…

۶.Conclusions

 The findings of this paper shed lights on the relationship between BI and firm’s internationalization speed. Through the theoretical lens of knowledge transformation, we propose a moderated mediation framework to examine how firm’s internationalization speed is determined. The result of analysis reveals that BI directly affects firm’s speed of internationalization. Meanwhile, the relationship between BI and firms’ internationalization speed is fully mediated by organizational agility. This result showcases that simply implementing BI is not sufficient to improve firms’ internationalization speed. It is vital to build organizational agility which can be used as the pipeline to transfer the explicit knowledge provided by BI to tacit knowledge which is instrumental to improve firm’s internationalization speed. This study also displays the cultural distance’s moderating role between organizational agility and firm’s internationalization speed….

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی بین الملل

مقاله در مورد چابکی سازمانی

مقاله فرهنگ سازمانی

مقاله در مورد رقابت پذیری سازمان

مقاله رفتار سازمانی

مقاله هوش تجاری