اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه استراتژی و امنیت سایبری سازمانی: چشم انداز دانش – مسئله

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M975

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Intellectual Capital

نوع مقاله: مقاله مفهومی (Conceptual paper)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۱۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  استراتژی و امنیت سایبری سازمانی: چشم انداز دانش – مسئله

عنوان کامل انگلیسی:

Strategy and organisational cybersecurity: a knowledge-problem perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله ارائه چارچوب امنیت سایبری سازمانی از طریق یک دیدگاه استراتژیک به عنوان تابعی از اثرات متقابل عمل گرایی ، تفسیر ، کل نگری و سازگاری می باشد. نویسندگان به بررسی وضعیت وخیم معرفت شناختی مدیریت سرمایه فکری پرداخته اند که توسط پویایی امنیت سایبری به عنوان یک پدیده ارائه شده است. عوامل موثر بر این .وضعیت وخیم مشخص شده و پیامدهای آن برای تحقیق و اقدام مورد بحث قرار می گیرد.

طرح / روش شناسی / رویکرد – مبانی فلسفی امنیت سایبری در رابطه با استراتژی ، دانش و سرمایه فکری از طریق مرور ادبیات به عنوان سازوکاری برای کمک به زمینه های نوظهور نظری در حوزه امنیت سایبری مورد بررسی قرار می گیرد.

یافته ها – این مقاله ی مفهومی بیان می کند که یک چشم انداز مبتنی بر دانش می تواند با توجه به ماهیت چند زمینه ای خود ، به عنوان یک بستر لازم برای یک دیدگاه مبتنی بر پدیدار شناختی امنیت سایبری سازمانی باشد.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – با شناخت مسیرهای مرتبط با دانش ، سازوکار ها و تمایلات تاثیرگذار ، می توان دیدگاه جدیدی در مورد این موضوع ارائه کرد: امنیت سایبری به عنوان “یک مسئله دانش”.  برای تسهیل چنین دیدگاهی ، این مقاله یک دیدگاه شناختی نوظهور که ریشه در تفکر سیستمی و عمل گرایی دارد را ارائه می دهد.

مفاهیم عملی – در عمل ، تفسیر “مسئله- دانش” می تواند زمینه ساز توسعه سیستم ها و ساختارهای حمایتی سازمانی جدید باشد. اینها می توانند تمایز چالش های استراتژیکی را که امنیت سایبری برای افزایش اعتماد به عملیاتی سازی سرمایه فکری ایجاد می کند ، شناسایی کنند.

اصالت / ابتکار – این تحقیق یک تحلیل مبتنی بر دانش جدید درباره امنیت سایبری سازمانی را ارائه می دهد ، که مفاهیم مهمی برای پژوهش های بین رشته ای در رابطه با علم و اقدام دارد.

واژه‌های کلیدی: استراتژی ، پیچیدگی ، دیدگاه شناختی (معرفت شناختی) ، سرمایه فکری ، نظریه سیستم ها ، مسئله- دانش ، نظریه امنیت سایبری

۱.مقدمه

۱.۱ فناوری اطلاعات و مسئله امنیت سایبری

از زمان گسترش  فناوری اطلاعات و ارتباطات ، خلق ارزش اقتصادی از نو به این صورت تعریف شده است: توانمند کردن مشاغل به منظور کاهش وابستگی خود به دارایی و سرمایه ملموس و افزایش بکارگیری سرمایه فکری. این به نوبه خود ، موجب شده است که بیشتر بازارها به آنچه که کوئل (۲۰۰۹) به عنوان اولین حوزه ساخت بشر تفسیر می کند ، اعتماد کنند. مزیت بهره برداری از حوزه های سایبری ، ایجاد توانمندی بدیع در کسب و کارها برای کنترل محدودیت های نسبی زمانی و جغرافیایی به عنوان توانمند سازهای مدل های تجاری جدید می باشند. با این حال ، یک اثر جانبی فزاینده  از این اعتماد در حوزه آسیب پذیری ناشی از آن نهفته است. تهدیدات سایبری می تواند امنیت و ثبات و پایداری سازمان ها را با تأثیرگذاری بر محرمانه بودن ، یکپارچگی و در دسترس بودن سرمایه اطلاعاتی / ساختاری مختل کند. نمونه هایی از این پتانسیل ایجاد اختلال و اثرات خارجی شامل سقوط سازمانی (به عنوان مثال اشلی مادیسون – بارانیوک ، ۲۰۱۵) ، تا ناتوان ساختن زیرساختهای کشورها -ایالات می باشد (کایسر، ۲۰۱۵؛ زتر، ۲۰۱۶). حتی هنگام بحث درباره تأثیرات اجتماعی امنیت سایبری ، سازمانها با توجه به نقش دوگانه توسعه دهندگان فن آوری و تسهیل کننده گان استفاده از آن ، خود را به عنوان محورهای اصلی اقدام معرفی می کنند…

۴.۱ تحقیقات آتی

این تحقیق با تمرکز بر ماهیت میان رشته ای امنیت سایبری ، بر اهمیت یک رویکرد دانش محور برای مطالعه مفهوم ، که نمایانگر یک دیدگاه جدید در موضوع است ، تأکید کرده است. نگاه به امنیت سایبری سازمانی به عنوان یک “مسئله دانش” حوزه های جدیدی را برای مطالعه مفاهیم فراتر از بعد فنی آن ارائه می کند…

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to frame organisational cybersecurity through a strategic lens, as a function of an interplay of pragmatism, inference, holism and adaptation. The authors address the hostile epistemic climate for intellectual capital management presented by the dynamics of cybersecurity as a phenomenon. The drivers of this hostility are identified and their implications for research and practice are discussed.

Design/methodology/approach – The philosophical foundations of cybersecurity in its relation with strategy, knowledge and intellectual capital are explored through a review of the literature as a mechanism to contribute to the emerging theoretical underpinnings of the cybersecurity domain. Findings – This conceptual paper argues that a knowledge-based perspective can serve as the necessary platform for a phenomenon-based view of organisational cybersecurity, given its multi-disciplinary nature.

Research limitations/implications – By recognising the knowledge-related vectors, mechanisms and tendencies at play, a novel perspective on the topic can be developed: cybersecurity as a “knowledge problem”. In order to facilitate such a perspective, the paper proposes an emergent epistemology, rooted in systems thinking and pragmatism.

Practical implications – In practice, the knowledge-problem narrative can underpin the development of new organisational support constructs and systems. These can address the distinctiveness of the strategic challenges that cybersecurity poses for the growing operational reliance on intellectual capital.

Originality/value – The research narrative presents a novel knowledge-based analysis of organisational cybersecurity, with significant implications for both interdisciplinary research in the field, and practice.

Keywords: Strategy, Complexity, Epistemology, Intellectual capital, Systems theory, Knowledge-problem, Cybersecurity theory

۱.Introduction

۱.۱ Information technology and the cybersecurity problem

Since its popularisation, information and communication technology has redefined economic value creation by enabling businesses to decrease their dependence on tangible assets and capital, in favour of intellectual capital. This, in turn, has made most markets rely on what Kuehl (2009) describes as the first man-made domain. A benefit of exploiting the cyber domain is the newfound ability of businesses to leverage its relative absence of temporal and geographical constraints as an enabler of novel business models. However, an increasingly meaningful side effect of this reliance lies in the scope of the vulnerability it entails. Cyber threats can disrupt the security, stability and sustainability of organisations by affecting the confidentiality, integrity and availability of informational/structural capital. Examples of this potential for disruption and the externalities it imposes range from organisational collapse (i.e. Ashley Madison – Baraniuk, 2015), to the incapacitation of the infrastructures of nation-states (Kaiser, 2015; Zetter, 2016). Even when discussing the societal effects of cybersecurity, organisations still present themselves as the core vectors of action, given their dual role of technology developers and facilitators of its use…

۴.۱.Future work

 By focussing on the multi-disciplinary nature of cybersecurity, this research has highlighted the importance of a knowledge-based approach to the study of the concept, which represents a novel perspective on the subject. The view of organisational cybersecurity as a “knowledge problem” opens new areas for the study of the concept beyond its technological dimension…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ISI رشته مدیریت

مقالات ISI رفتار سازمانی

مقاله ISI درباره  سرمایه فکری

مقاله ISI مدیریت فناوری اطلاعات

مقالات ISI مدیریت دانش

مقالات ISI مدیریت استراتژیک