اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مربیگری در مقیاس مناسب: بررسی اثربخشی مربیگری هوش مصنوعی

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه Oxford Brookes University مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1429

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): Oxford Brookes University

نام مجله: International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  مربیگری در مقیاس مناسب: بررسی اثربخشی مربیگری هوش مصنوعی

عنوان کامل انگلیسی:

Coaching at Scale: Investigating the Efficacy of Artificial Intelligence Coaching

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

شواهد محدودی از اثربخشی تجربی در مورد تلاقی هوش مصنوعی (AI) و مربیگری سازمانی و زندگی وجود دارد. مربیگری “اثربخش است” اما اغلب در دسترس نیست یا مقرون به صرفه نیست. هوش مصنوعی می‌تواند مربیگری را برای دستیابی به مخاطبان گسترده‌تر توسعه دهد، با این حال، ما هنوز نمی‌دانیم که AI-coaching چقدر اثربخش است. این مطالعه که یک کارآزمایی طولی کنترل‌شده همانند سازی شده است، کارآیی یک مربی هوش مصنوعی ربات چت به نام Vici را آزمایش می کند. یک گروه آزمایشی (۷۵ نفر) به مدت شش ماه از Vici استفاده کردند. هشت مقیاس در مورد دستیابی به هدف، تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و استرس ادراک شده از گروه آزمایش و کنترل (۹۴ نفر) جمع آوری شد. داده ها در ابتدا، پس از شش ماه استفاده از چت بات، و سه ماه بعد از آن جمع آوری شد. گروه آزمایش افزایش آماری معنی‌داری را در دستیابی به هدف نشان دادند، در حالی که سایر معیارها نتایج غیرمعنی‌داری داشتند. این نتایج را با استفاده از تئوری‌های  هدف و کنترل و هوش مصنوعی تفسیر می‌کنیم تا نشان دهیم که مربیگری هوش مصنوعی در یک گستره ی محدود مؤثر است، و همچنین نشان می‌دهیم که هوش مصنوعی می‌تواند مربیگری را به روشی مقرون‌به‌صرفه و اثربخش گسترش دهد.

کلمات کلیدی: مربیگری هوش مصنوعی، مربیگری AI ، مربی چت بات، دستیابی به هدف، بهزیستی روانشناختی، تاب آوری، استرس ادراک شده، روانشناسی مثبت

مقدمه

در سطح بین المللی، مربیگری یک صنعت چند میلیارد دلاری با رشد سریع (فدراسیون بین المللی مربیگری [ICF]، ۲۰۲۰a) و با مزایای گسترده و ثابت شده برای افراد (آتاناسوپولو و داپسون، ۲۰۱۸؛ بلکمن، موسکاردو و گری، ۲۰۱۶؛ گروور و فورنهام، ۲۲۰۱۶ ) می باشد. با این حال، مربیگری به طور گسترده در دسترس نیست (شوکری و کاکس، ۲۰۱۸) یا در همه جوامع مقرون به صرفه نیست (تربلانچ، پاسمور و مایبورگ، ۲۰۲۱). هوش مصنوعی (AI) که می تواند جایگزین تخصص های انسانی خاص با هزینه های بسیار کم شود، می تواند یک تغییر بالقوه برای  گسترش مربیگری باشد.(آکماوقلو و رسترپو، ۲۰۱۸).

AI به عنوان مفهومی شکل­گرفته در دهه ۱۹۵۰ شاهد افت و خیزهای بسیار بوده­است (هائنلین و کاپلان، ۲۰۱۹). بااین­وجود در سال‌های اخیر، کاربرد هوش مصنوعی در زمینه‌های متعدد حرفه­های یاورانه­ای چون روانشناسی، بهداشت­ودرمان (کامفورست، ۲۰۱۷) و اخیراً مربیگری مورد توجه دوباره قرارگرفته­است…

محدودیت ها و پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی

این پژوهش دو محدودیت کلی دارد. اولا، شرکت کنندگان دانشجویان کارشناسی بودند که همین باعث می شود تا تعمیم بخشی نتایج به عموم مردم امکان پذیر نباشد. در حالی که دانشجویان ممکن است از این مربی AI بهره ببرند ولی حیطه های دیگری نظیر محل کار نیز وجود دارند که می توان از مربیگری AI در آنها استفاده کرد. بنابراین واجب است که مربیگری AI را فراتر از محدوده آموزش عالی بررسی کنیم. دوما ما فقط نمرات ارائه شده توسط شرکت کنندگان را بررسی کردیم که جا را برای سوگیری باز می کند. گزارش نمره ها توسط خود شرکت کنندگان یک پدیده رایج در مربیگری است که معمولا مورد انتقاد قرار می گیرد. مقیاس های علمی و عینی می توانند اعتبار نتایج این پژوهش را تأیید کنند. این محدودیت ها را می توان تاحدودی به کمک طراحی تحقیق (طولی، RCT) و اندازه نسبتا بزرگ نمونه مورد نظر برطرف کرد…

 

Abstract

There is limited empirical efficacy evidence on the confluence of artificial intelligence (AI) andorganisational and life coaching. Coaching “works” but is often unavailable or unaffordable. AIcould scale coaching to reach a wider audience, however, we do not yet know how well AIcoaching “works”. This replication randomised controlled trial longitudinal study tested theefficacy of a chatbot AI coach called Vici. An experimental group (n=75) used Vici for sixmonths. Eight measurements on goal attainment, resilience, psychological wellbeing, andperceived stress were collected from the experimental and control group (n=94). Data wascollected at baseline, after each of the six chatbot usage months, and three-months later. Theexperimental group showed a statistically significant increase in goal attainment, while all othermeasures yielded non-significant results. Using AI, goal and control theories we interpret theseresults to indicate that AI coaching is effective in a narrow application, suggesting that AI coulddemocratise coaching in a cost-effective, scalable manner.

Keywords artificial intelligence coaching, AI coaching, chatbot coach, goal attainment, psychologicalwellbeing, resilience, perceived stress, positive psychology

Introduction

 Internationally, coaching is a fast-growing multi-billion dollar industry (International CoachingFederation [ICF], 2020a) with wide-ranging, proven benefits to individuals (Athanasopoulou &Dopson, 2018; Blackman, Moscardo and Gray, 2016; Grover & Furnham, 2016). However,coaching is not widely available (Shoukry & Cox, 2018) or affordable (Terblanche, Passmore andMyburgh, 2021) in all societies. Artificial intelligence (AI), able to replace certain human expertise ata vastly reduced cost, could be a potential game changer for coaching (Acemoglu & Restrepo,2018).

AI as a concept originated in the 1950s and has seen a number of surges and declines (Haenlein &Kaplan, 2019). However, in recent years there has been renewed interest in the application of AI innumerous contexts including helping professions such as psychology, healthcare (Kamphorst,2017) and, more recently, coaching…

Limitations and future research

 This study has two notable limitations. Firstly, participants were undergraduate students, whichsuggests that the results may not generalise to other populations. While students may well benefitfrom using an AI coach, there are other domains such as the workplace where AI coaching couldbe used. It is therefore imperative that AI coaching should be investigated beyond the currentlimited context of higher education. Secondly, we only measured self-scores by participants, whichopens the possibility of self-score bias. Self reporting measure are a common occurrence incoaching research and often criticised. Objective measures would enhance the validity of thepresent study. These limitations are offset to some degree by the research design (longitudinal,RCT) and the relatively large sample size…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله مدیریت با ترجمه

دانلود ترجمه مقاله در مورد هوش مصنوعی

دانلود ترجمه مقاله درباره استرس شغلی

دانلود ترجمه مقاله در مورد روانشناسی شغلی

دانلود مقاله با ترجمه