اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات مدیریت کارآفرینی

مقالات مدیریت دانش

مقالات بازاریابی

مقالات مزیت رقابتی

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مهندسی صنایع

مقالات مدیریت زیست محیطی

مقالات پایداری سازمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M674

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:۲۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار

عنوان انگلیسی:

The influence of entrepreneurial, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage

چکیده فارسی:

شرکت های بخش های مختلف اقتصادی نقش اساسی در پیشرفت توسعه پایدار در منطقه ای که در آن قرار دارد، دارند.با این حال، این شیوه های محیطی این سازمان ها است که تاثیرات سریع پایداری زیست محیطی را تعیین می کنند. به این معنا، تولیدکنندگان شوینده مسئول کاهش مصرف و انرژی منابع طبیعی و مواد هسته ای و نیز افزایش سیستماتیک انتشار آلاینده ها و زباله ها است.

بنابراین، شناسایی آن راهنماهای استراتژیک که قبل از تولیدکنندگان شوینده تولید شده بودند و در نتیجه، شرکت ها را برای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار پیش از رقبای خود هدایت می کردند مهم است.

در این راستا، هدف این تحقیق بررسی تاثیر محرک های استراتژیک (جهت گیری کارآفرینی، جهت گیری بازار و مدیریت دانش) بر تولید تمیز کننده و مزیت رقابتی پایدار است. این تحقیق در مورد یک بررسی انجام شد که به ۷۷۷۴ شرکت کوچک و متوسط در جنوب برزیل در بخش های صنعت تحول، تجارت و خدمات اعمال شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، آن را به عنوان یک تحقیق کمی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج نشان می دهد که تأثیرات شدید قبلی محرکان استراتژیک بر تولیدکنندگان شوینده وجود داشته است ، با اشاره به اینکه همبستگی بین سه مورد پیشین دارای شدت زیاد است، نشان می دهد که شرکت های تحقیقاتی به طور جداگانه از محرکان استراتژیک استفاده می کنند و زمانی که آنها ترکیب می شوند، احتمال موفقیتproduction Cleaner با افزایش قابل توجهی در مزیت رقابتی پایدار برای شرکت های کوچک و متوسط وجود دارد.

کلیدواژه ها: تولید پاک کننده، مزیت رقابتی پایدار، جهت گیری کارآفرینی، جهت گیری بازار، جهت مدیریت دانش، برزیل.

مقدمه

بررسی‌ها گواه آنند که مسئله مشکلات زیست‌محیطی، شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی را به کاهش پسماند، و بازیافت کالاها، و کاربرد و ساخت مجدد، ترغیب و وادار نموده است. از این رو، پایداری زیست‌محیطی ، محرک کاربرد روش‌های زیست‌محیطی در سازمان‌ها ست. از میان روش‌های مختلف زیست‌محیطی، به تولید پاک‌تر  (CP) می‌توان اشاره نمود که هدف آن، کاربرد منابع طبیعی  به صورت هوشمندانه، نوآوری در فرآیندهای سازمانی ، و حداقل نمودن تولید پسماند توسط بنگاه‌های اقتصادی است که سبب ارتقاء مزیت رقابتی پایدار  (SCA) در جمعیت رو به رشد جهان، و بالتبع، کمبود منابع طبیعی، می‌گردد.

در این زمینه، کشورهائی با اقتصادهای در حال گذار ، تحت فشار افزایش فعالیت‌های کارآفرینی می‌باشند که امکان رشد سریع؛ و بالتبع، حداقل نمودن اثر بر منابع طبیعی را فراهم می‌دارد (سیلادزیک و همکاران، ۲۰۱۵). مطابق با مطالعات دولوشیا و همکاران (۲۰۱۶)، از سال ۲۰۱۰، سال انقلاب سبز ۲.۰، کارآفرینی مبدل به فعالیتی پویا، و رقابتی در روزگار جهانی‌سازی شده- از طریق نوآوری مبتکرانه پایدار- گردیده است. به نحو یکپارچه، طرح‌های خلاقانه کافی، جهت کمک به ارتقاء خلاقیت و جهت‌گیری  در راستای کارآفرینی به هدف پایداری، ضروری هستند (دنتچو و همکاران، ۲۰۱۶؛ دولوشیا و همکاران، ۲۰۱۶).

تولید پاک‌تر، قالب تازه‌ای از نوآوری ست که بهبودهای قابل توجه در فرآیندها و روش‌های مدیریت را مورد استفاده قرار می‌دهد. در این مجموعه، هدف شفاف‌سازی درخصوص این مسئله است که نوآوری‌ها، پایداری زیست‌محیطی را به منظور حداقل نمودن اثرات فعالیت اقتصادی-خواه از رهگذر کاهش تولید پسماند، کاهش مصرف منابع طبیعی، یا کاربرد منابع جایگزین انرژی، آنچنان که توسط بنگاه‌هائی با مشوق‌های سیاست عمومی ترغیب گردیده- بیشتر میسر نموده است (دو الیویرا و همکاران، ۲۰۱۶؛ برایان و جرج لموس، ۲۰۱۷؛ رنتالا و همکاران، ۲۰۱۸).

Abstract

Enterprises from different economic sectors play a fundamental role in furthering a sustainable development in the region where it is inserted. However, it is the environmental practices of these organizations which determine the prompt impacts on environmental sustainability. In this sense, Cleaner Production is responsible for the decrease in natural and material resources’ consumption and energy, as well as for the systematic decrease in waste and pollutants emission. Thus, it is important to identify the strategical guides which came before Cleaner Production and, consequently, lead the enterprises to achieve a Sustainable Competitive Advantage before their competitors.

In this context, this research aims at analysing the influence of strategic drivers (Entrepreneurial Orientation, Market Orientation and Knowledge Management Orientation) on Cleaner Production and the Sustainable Competitive Advantage. This research was about a survey applied to 1774 small and medium enterprises in Southern Brazil, in the sectors of transformation industry, commerce and services, and it was analysed by the Structural Equation Modelling, typifying it as a quantitative and descriptive research. The results show there is an intense previous influence of strategic drivers over Cleaner Production, pointing out that the correlations among the three antecedents have a high intensity, showing that the enterprises researched use the strategic drivers separately, and that, when they are combined, there is a higher chance of Cleaner Production success, with a significant increase in Sustainable Competitive Advantage for the small and medium enterprises.

Introduction

The concern raise on environmental problems forces citizens and enterprises to reduce waste, encourages goods recycling, reuse and remanufacture. Thus, environmental sustainability foments the use of environmental practices in the organizations. Among the several environmental practices there is the Cleaner Production (CP), which aims at using natural resources wisely, the innovation in the organizational processes and the minimization of waste production by the enterprises, which excels for a Sustainable Competitive Advantage (SCA) in a progressive world population and, consequently, shortage of natural resources.

Within this context, the countries with economy in transition are under pressure to increase the entrepreneur activities which will allow for a rapid growth, thus minimizing the impact on natural resources (Silajd zi[1]c et al., 2015). According to De Lucia et al. (2016), since 2010, the year of the 2.0 green revolution, entrepreneurship has been active and competitive in the globalized world, through sustainable initiatives innovation. Coherently, adequate initiatives are necessary to help promote creativity and orientation for entrepreneurship aiming at sustainability (Dentchev et al., 2016; De Lucia et al., 2016).

CP is a new form of innovation which incorporates significant improvements to the management’s processes and methods. We highlight that the innovations have drawn near the environmental sustainability in order to minimize the economic activity impacts, whether in decreasing the residue generation, reducing the natural resources’ consumption or using alternative sources of energy, as encouraged by the enterprises with some public policy incentive (De Oliveira et al., 2016; Bryan and Jorge Lemus, 2017; Rantala et al., 2018)