اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی احتمالی از موضع کنترل و حسابداری مدیریت

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۳۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H544

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی احتمالی از موضع کنترل و حسابداری مدیریت

عنوان کامل انگلیسی:

A systematic analysis of environmental management systems in SMEs: Possible research directions from a management accounting and control stance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به طور سیستماتیک محرک ها ، فرایندهای اجرایی و نتایج عملکردی سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS) را در شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SME) از موضع کنترل و حسابداری مدیریت (MAC) بررسی می کند که نشان می دهد چارچوب های متنوعی از زمینه ها ، کنترل و عملکرد وجود دارد که نیاز به تحقیقات بیشتر دارند. با توجه به زمینه ها ، این نیازها وجود دارد: الف) بررسی رابطه بین اندازه شرکت و توسعه ابزارهای پایداری ،ب) ارزیابی اثرات زمینه برای بهبود عملکرد زیست محیطی و ج) در مورد انگیزه های بکارگیری؛ و د) بررسی این که EMS چگونه بر مسئولیت سازمانی و فردی تأثیر می گذارد. با توجه به کنترل ، این نیاز وجود دارد: الف) بررسی گونه شناسی کنترلی برای شرکتهای کوچک و متوسط از نظر تئوری، ب) شناخت بهتر نوع کنترل (یعنی رسمی یا غیر رسمی) و ماهیت کنترل (یعنی محکم و سخت یا انعطاف پذیر) و ج) شناخت بهتر کنترلهای اجتماعی و ایدئولوژیکی برای بهبود پایداری. در نهایت ، در مورد عملکرد ، این نیاز وجود دارد: الف) درک چگونگی عملکرد تعریف شده زیست محیطی و تعامل بین ابعاد آن  وب) بررسی رابطه بین EMS و عملکرد زیست محیطی در شرکتهای کوچک و متوسط. این مقاله با برجسته کردن مباحث اخیر برای اقدامات پایداری علمی و شغلی به عنوان اولین قدم برای درک MAC در شرکتهای کوچک و متوسط ، عمل می کند.

واژه‌های کلیدی: سیستم های مدیریت زیست محیطی ، EMAS ، ISO 14001 ، کنترل و حسابداری مدیریت ، SME ها ، پایداری

۱.مقدمه

  طی سالهای اخیر ، تحقیقات زیادی در مورد بکارگییری و اجرای سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS) در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) انجام شده است. با توجه به طرح های صدور گواهینامه “اختیاری” ، EMS از ادغام پایداری در خط مشی های شرکت حمایت می کند (هان و همکاران ، ۲۰۱۵). در ادبیات کنترل  و حسابداری مدیریت (MAC) ، EMS  به عنوان بخشی از یک  چارچوب گسترده تر از ابزارهای حسابداری برای بهبود استراتژیک نتایج عملکرد مالی و غیر مالی (رجوع کنید به گونتر و همکاران ، ۲۰۱۶) یا به عنوان “کنترل های مدیریتی که ناشی از چارچوب های انطباق است”، دیده می شود (آرنس و خلیفه ، ۲۰۱۵ ، ص ۱۵). با این وجود ، تحقیقات در مورد EMS به ندرت در جریان MAC نمایان می شود (رجوع کنید به هراس-سایزاربیتوریا و همکاران ، ۲۰۱۱) ، حتی اگر EMS به طور فزاینده ای توسط شرکت ها – بزرگ و کوچک – مورد استفاده قرار گیرد تا به طور خاص مدیریت زیست محیطی و به طور کلی  توسعه پایدار را نشان دهد (کوررا و همکاران ، ۲۰۰۸)…

۵ نتیجه گیری

 هدف از این مطالعه سیستماتیک ، ترکیب تحقیقات زمینه ای-تجربی در مورد بکارگیری و اجرای سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS) در شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) است. بر اساس شکاف تجربی و نظری ، این اولین قدم برای هدایت تحقیقات آینده در مورد مدیریت زیست محیطی در شرکتهای کوچک و متوسط با بهبود نظریه ها از موضع کنترل و حسابداری مدیریت می باشد…

Abstract

This paper systematically reviews the drivers, implementation processes and performance outcomes of environmental management systems (EMS) in small to medium-sized enterprises (SMEs) from a management accounting and control (MAC) stance. It finds that there are various contextual, control and performance themes which require research attention. Regarding context, there is the need to: a) explore the relationship between firm size and the development of sustainability tools; b) assess the impact of context for better environmental performance and c) on adoption motivations; and d) explore how EMS affect corporate and individual accountability. Regarding control, there is the need to: a) theoretically explore the control typologies for SMEs; b) better understand the type (i.e. formal or informal) and nature (i.e. tight or flexible) of this control; and c) develop understandings of socio-ideological controls for improved sustainability. Finally, regarding performance, there is the need to: a) understand how environmental performance is defined and the interaction between its dimensions; and b) explore the relationship between EMS and environmental performance in SMEs. The paper serves as a first step to understanding MAC in SMEs, highlighting contemporary issues that are relevant for academic and professional sustainability practice

Keywords: environmental management systems, EMAS, ISO 14001, management accounting and control, SMEs, sustainability

۱.Introduction

 Over recent years, much research has been conducted on the adoption and implementation of environmental management systems (EMS) in small to mediumsized enterprises (SMEs). Regarded as ‘voluntary’ certification schemes, EMS support the integration of sustainability into corporate policy (Hahn et al., 2015). In the management accounting and control (MAC) literature, EMS are seen as part of a broader framework of accounting tools to strategically improve both financial and nonfinancial performance outcomes (see Guenther et al., 2016) or as “management controls that arise from compliance frameworks” (Ahrens and Khalifa, 2015, p. 15). Nevertheless, research into EMS rarely features in the MAC stream (see Heras- Saizarbitoria et al., 2011), even though EMS are increasingly adopted by firms – big and small – to demonstrate environment management in particular and sustainable development in general (see Aragón-Correa et al., 2008).

۵ Conclusion

 The aim of this systematic review was to synthesise empirically-ground research on the adoption and implementation of environmental management systems (EMS) in small to medium-sized enterprises (SMEs). Founded upon both an empirical and theoretical gap, it serves as a first step to guide future research on environmental management in SMEs by improving theorisations from a management accounting and control stance. This review not only synthesises the antecedents, processes and outcomes of EMS adoption and use in SMEs from a limited research base, it also draws out nuanced thematic areas of relevance for future sustainability management accounting and control studies. To this end, more research is required on the contextual factors that affect the type and nature of control for effective environmental performance outcomes. This is necessary for the conceptual and theoretical development of environmental management in SMEs within the management accounting and control field.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری مدیریت با ترجمه

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

مقالات انگلیسی درباره شرکت های کوچک و متوسط

مقالات انگلیسی درباره پایداری سازمان