اطلاعیه

مقاله ترجمه شده الگوهای رفتاری برنامه های ارزیابی عملکرد زیست محیطی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M689

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Environmental Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت : الگوهای رفتاری برنامه های ارزیابی عملکرد زیست محیطی

عنوان انگلیسی:

Behavioral patterns of environmental performance evaluation programs

چکیده فارسی:

در چند دهه ی گذشته برنامه های ارزیابی عملکرد زیست محیطی متعددی توسعه یافته و در مقیاس های مختلف جغرافیایی به اجزا گذاشته شده اند. این مقاله یک طبقه بندی از الگوهای رفتاری مدیریت محیط زیست را به منظور فراهم کردن یک ابزار مقایسه ی عملی برای برنامه های ارزیابی عملکرد محیط زیستی ارائه میدهد. ده برنامه ی این چنینی هدفمند انتخاب شده در مقابل شناسایی چهار الگوی رفتاری در قالب تشخیص، مذاکره، یادگیری، و اجتماعی شدن و یادگیری ترسیم شدند. به طور کلی، ما متوجه شدیم طرحهایی که در خدمت تشخیص اختلالات زیست محیطی هستند عمدتا از خارج تحمیل شده اند و درنتیجه ی بحث های فنی در رابطه با منابع داده، روش ها و معیارهای رتبه بندی توسعه یافته اند.

یادگیری طرح جهت دار از طریق فرایند هایی نمایان میشود که از طریق آنها تبادل ازاد ایده ها ، یادگیری متقابل و سازگار می تواند رخ دهد. طرحی که توسط متخصص بالاتری برای تأثیرگذاری بر رفتار سطوح پایین تر دولت توسعه یافته است، به وسیله ی ارزیابی سازگار میشود تا عملکرد زیست محیطی عالی خود را نشان دهند. طرح های ارزیابی طبقه بندی شده ی روابط اجتماعی و یادگیری، گفت و گو، مشارکت، و ظرفیت سازی را در طراحی برنامه گنجانیده اند. در نتیجه ما تناسب هدف طرح های مختلف، محاسن مدل تحلیلی مان و احتمالات آینده ی پرورش ظرفیت سازی در حوزه چالش های زیست محیطی نامناسب را بررسی میکنیم.

۱. مقدمه

از سال ۱۹۷۰، حفاظت از محیط زیست تبدیل به یکی از وظایف اصلی دولت شده است. سیاست گذاران جهانی، منطقه ای و ملی آرزوهای خود را برای بهبود محیط زیست اعلام کرده اند و به دنبال توسعه پایدار ایجاد شده از طریق اصول و اهداف جهانی توافق شده و اهداف موجود در همایش سازمان ملل متحد مربوط به محیط زیست، اهداف تکامل هزاره (به خصوص هدف شماره ۷ مربوط به پایداری محیط زیست) و بر اساس پیاده سازی های مختلف از دستور کار ۲۱ ریزشی به سطح ملی و محلی هستند. اندازه گیری عملکرد خدمات عمومی، علاقه ای را در استفاده از طرح های ارزیابی کمی در بخش دولتی از سال ۱۹۸۰ به منظور بهبود بهره وری و نیز به منظور افزایش کنترل و پاسخگویی رفتارهای مدیریتی، از جمله مدیریت زیست محیطی ایجاد کرده است. با توجه به این تحولات گسترده، روند جهانی استفاده از اطلاعات کمی برای نشان دادن وضعیت محیط زیست و ارزیابی تلاش های صورت گرفته برای بهبود آن اشکار شده است. این امر در سطوح جغرافیای- سیاسی، جهانی ، منطقه ای و ملی متفاوت رخ داده است و با توجه به چارچوب های مختلف مرجع که مهمترین آنها، توسعه پایدار، مدیریت عملکرد زیست محیطی و کیفیت زندگی میباشند، است.

این تلاش ها به منظور تسهیل تشخیص مشکلات زیست محیطی و عوامل کنترلی، به ویژه دولتها که قادر به ایجاد تفاوت هستند در نظر گرفته شد. در همان زمان، ماهیت بسیار بد بسیاری از مشکلات محیط زیستی ، ایده ی کنترل را زیر سوال میبرد اما خواستار مدیران دولتی است تا نقشی را به عنوان سازنده ظرفیت های مشترک به منظور تسهیل یادگیری، معاشرت ذینفعان محیط زیست و مشروعیت بخشیدن به اقدامات زیست محیطی اجرا کنند. وبر و خادمیان اخیرا سه ویژگی قابل توجه ای را که به شدت با زمینه مسائل زیست محیطی بد را که در اینجا در ارتباط هستند بررسی کردند. در ابتدا مشکلات بد بدون ساختار شدند زیرا در انها شناسایی و مدل سازی علت ها و معلول ها بسیار دشوار است. دوم، مشکلات بد، زیر مجموعه ای از مسائل به هم پیوسته و تداخلی چندگانه را تشکیل می دهند که از میان دامنه های خطی مشی چندگانه و سطوح دولتی عبور میکنند. در نهایت، وبر و خادمیان خاطر نشان میکنند که مشکلات بد، بی رحم هستند.

Abstract

During the past decades numerous environmental performance evaluation programs have been developed and implemented on different geographic scales. This paper develops a taxonomy of environmental management behavioral patterns in order to provide a practical comparison tool for environmental performance evaluation programs.

Ten such programs purposively selected are mapped against the identified four behavioral patterns in the form of diagnosis, negotiation, learning, and socialization and learning. Overall, we found that schemes which serve to diagnose environmental abnormalities are mainly externally imposed and have been developed as a result of technical debates concerning data sources, methodology and ranking criteria. Learning oriented scheme is featured by processes through which free exchange of ideas, mutual and adaptive learning can occur.

Scheme developed by higher authority for influencing behaviors of lower levels of government has been adopted by the evaluated to signal their excellent environmental performance. The socializing and learning classified evaluation schemes have incorporated dialogue, participation, and capacity building in program design. In conclusion we consider the ‘fitness for purpose’ of the various schemes, the merits of our analytical model and the future possibilities of fostering capacity building in the realm of wicked environmental challenges.