اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت – یک مورد از صنعت خودرو

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M679

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia Engineering

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ : تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت – یک مورد از صنعت خودرو

عنوان انگلیسی:

The Influence of Marketing Communication on Financial Situation of the Company – A Case from Automobile Industry

چکیده فارسی:

ارتباطات بازاریابی روشی است برای ارائه اطلاعات موردنیاز به مشتریان، در بهترین حالت و سریعترین و کارآمدترین شکل . ارتباطات بازاریابی خوب در شرکت می تواند موجب افزایش تعداد مشتریان شود که غالیا عامل مهمی در افزایش فروش می باشد .

با این حال، میزان هزینه ها با تبدیل ایده بازاریابی (با استفاده از کانال و ابزارهای ارتباطی بازاریابی) به شکل نهایی که مشتریان را دربر می گیرد، مرتبط هستند هدف این مقاله استفاده از دانش ارتباطات بازاریابی شرکت خودروسازی Tesla Motors ، به منظور کسب اطلاعات در مورد کانال های ارتباطی کارآمد و ابزارهای بازاریابی می باشد که در حال حاضر در این شرکت استفاده می شود. ما رابطه استراتژی بازاریابی را در مقایسه با وضعیت مالی مشاهده می کنیم که شامل ویژگی های مالی از کانال ها و ابزارهای ارتباطی است. نویسندگان با استفاده از مورد Tesla Motors ارتباطات بازاریابی کارآمد را در محیط کنونی پیشنهاد می کنند که شامل این دو مورد هستند: ۱) کارآمد از دیدگاه های مالی، ۲) سودمند در رابطه با ایجاد روابط با مشتری

کلمات کلیدی: بازاریابی؛ ارتباطات بازاریابی، امور مالی، بیانیه سود، حمل و نقل، تسلا.

Abstract

Marketing communication is a way how to provide selected information to customers, ideally with the fastest and in the most efficient form. Well set marketing communication of the company can presume the increment in the number of its customers which is often the significant factor of increase in sales. However, costs are linked with transforming marketing idea (using selected marketing communication channel and tool) into the final form which address customers.

The goal of this paper is to use knowledge from the marketing communication of automobile company Tesla Motors, Inc. in order to gain information about efficient communication channels and tools which are currently used. We observe the relation of marketing strategy compared to financial situation, respectively financial characteristics. of selected communication channels and tools. Using real case of Tesla Motors authors suggest recommendations of efficient marketing communication in current environment as: a) effective from financial perspective b) beneficial in terms of building relationships with customer

Keywords: marketing; marketing communication, finance, income statement, transport, Tesla.