اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مرور نظام مند مبانی مدیریت منابع انسانی پایدار

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M815

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله:Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  مرور نظام مند مبانی مدیریت منابع انسانی پایدار

عنوان انگلیسی:

Systematic Literature Review on Sustainable Human Resource Management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه با هدف آنالیز مدیریت منابع انسانی پایدار بر اساس آخرین پیشرفت های علمی و شناسایی عناصر کلیدی، تمایلات و شکاف موجود در تحقیقات انجام شده است. یک بررسی ادبی نظام مند با استفاده از مقالات پایگاه داده اسکوپوس از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ ،که نتیجه آن ۱۱۵ مقاله علمی بود،انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ابزار آنالیز محتوا و پردازش آماری چکیده ی مقالات با استفاده از نرم افزار Alceste 2015 انجام شد. نتایج، مقالات را به چهار دسته تقسیم کرد، که شامل ۷۴٪ از مقالات آنالیز شده است.

دسته ی اول شامل مطالعات بر روی رهبری پایدار بر مبنای قدرت فردی و گروهی ، اصول، فرآیندها، اقدامات و ارزش های سازمانی آن بود . دومین  دسته شامل بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی، پایداری محیطی و عملکرد سازمانی بود. دسته سوم شامل تنش ها و پارادوکس ها بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و پایداری بود: از یک سو، مدیریت منابع انسانی باید بر کاهش هزینه ها و سودآوری شرکت ها تمرکز کند (در کوتاه مدت)؛ از سوی دیگر، اقدامات آنها باید پایداری طولانی مدت عملکرد سازمانی را فراهم کند. آخرین دسته مربوط به ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و بعدِ اجتماعیِ پایداری است، به خصوص با توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانی و ارتباط شرکت با ذینفعان آن. به این ترتیب،  هدف این مقاله کمک به مباحث موجود در زمینه مدیریت منابع انسانی پایدار ، با تحلیل آخرین پیشرفت های علمی و جهت گیری های آینده مطالعات منابع انسانی می باشد .

کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی پایدار، پایداری، مسئولیت اجتماعی، رهبری پایدار، مرور نظام مند ادبیات.

مقدمه

فرآیند مدیریت در محیط کسب و کار برای مدت زمان طولانی تمرکز خود را در راستای دستیابی به اهداف کوتاه مدت مالی و نادیده گرفتن اهداف درازمدت مرتبط با مسائل انسانی ،قرار داده است(مالی،۲۰۱۴). از سوی دیگر، آگاهی عمومی در رابطه با مشکلات اجتماعی و  محیط اقتصادی که می تواند درون سناریوی کسب و کار پدیدار شود، به سازمان ها برای نشان دادن تعهد خود به پایداری ، کمک بیشتری می کند (Ehnert و همکاران، ۲۰۱۶). علاوه بر این، توسعه پایدار در جامعه بدون تضمین پایداری در دنیای کسب و کار امکان پذیر نیست (Schaltegger et al.، ۲۰۱۲؛ Zink 2014؛ Wagner، ۲۰۱۵).

قابل ذکر است که در بخش آکادمیک نگرانی های جدید برای مطالعاتی که بر پایداری و توسعه پایدار تمرکز دارند، وجود دارد (Linnenluecke and Griffiths، ۲۰۱۰). اگر چه تعداد تحقیقات در سال های اخیر افزایش یافته است (Roca and Searcy، ۲۰۱۲)، با این حال هنوز هم در از لحاظ مفهومی تفاوت وجود دارد (Glavič و Lukman، ۲۰۰۷؛ Presley et al.، ۲۰۰۷؛ Lozano، ۲۰۰۸)؛  اخیرا پایداری خود را به عنوان بخشی از موضوعات علمی مختلف ارائه داده است. علاوه بر این، در نهایت  مفاهیم به عنوان یک عبارت نظری و ابزار سیاسی و یا به عنوان یک «فرآیند زودگذر»، واقعیت هایی که از معنای واقعی پایداری می کاهد ،اعمال می شود (Leal Filho، ۲۰۰۰).

Abstract

This study aims to analyze the state-of-the-art of sustainable human resources management and to identify key elements, trends and research gaps. A systematic literature review was carried out using Scopus database, covering the period from 2001 to 2018, which resulted in a corpus of 115 scientific articles. Data analysis occurred through content analysis tools and statistical processing of the abstracts by the Alceste software, version 2015. The results showed four categories, which comprise 74% of the elementary units of the corpus analyzed.

The first comprised studies on sustainable leadership, based on individual and group power and embedded in its principles, processes, practices and organizational values. The second demonstrated the relationship among human resources management, environmental sustainability and organizational performance. The third category considered the tensions and paradoxes between human resources management practices and sustainability: on the one hand, human resources management should focus on cost reduction and corporate profitability (in the short-term); on the other, their actions should provide long-term sustainability of organizational performance. The last category dealt with the link between human resources management and the social dimension of sustainability, especially with regard to organizational social responsibility and the company’s relationship with its stakeholders. In conclusion, this paper aims to contribute to the ongoing discussion on the topic of sustainable human resources management by analyzing the state of the art and future directions of human resources studies.

Keywords: Sustainable Human Resources Management, Sustainability, Social Responsibility, Sustainable Leadership, Systematic Literature Review.

Introduction

The management process in the business environment has been concentrated for a long time in the achievement of short term financial goals, ignoring broader long-term objectives linked to human issues (Maley, 2014). On the other hand, the popular awareness in relation to the economical environmental and social problems that can emerge from the business scenario contributed more for organizations to show their commitment to sustainability (Ehnert et al., 2016). Moreover, the sustainable development in society is not possible without the sustainability assertion being present in the business world (Schaltegger et al., 2012; Zink, 2014; Wagner, 2015).

 It is noticed that there is an emerging concern in the academic sector for studies which focus on sustainability and the sustainable development (Linnenluecke and Griffiths, 2010). Although the number of researches has increased in recent years (Roca and Searcy, 2012), there are still divergencies on conceptual terms (Glavič and Lukman, 2007; Presley et al., 2007; Lozano, 2008), once sustainability presents itself as part of various scientific subjects. Furthermore, the term eventually is applied only as a theoretical expression and with political means or as a “fad”, facts that detract from the real meaning of sustainability (Leal Filho, 2000).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت منابع انسانی

مقالات رفتار سازمانی

مقالات پایداری سازمان