مقاله انگلیسی ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی سازمانی براساس مدل جستجوی تصویر

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۲۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H593

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی سازمانی براساس مدل جستجوی تصویر

عنوان کامل انگلیسی:

Quality Evaluation of Enterprise Environmental Accounting Information Disclosure Based on Projection Pursuit Model

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H593)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله مجموعه ای از سیستم های ارزیابی را برای تقویت نظارت چین بر کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی و بهبود این کیفیت ، ارائه کرده است. بر اساس اصول “مربوط بودن” و “قابلیت اطمینان” ، ۲۸ شاخص ارزیابی انتخاب شد و یک مدل جستجوی تصویر(Projection Pursuit) ابتکاری ، با توجه به ویژگی های داده های ارزیابی در این مطالعه معرفی شد. این مدل نه تنها می تواند بر تداخل موزون مصنوعی و محدودیت های موجود در ساختار داده های روش ارزیابی سنتی فائق شود،  همچنین می تواند به استواری ، توانایی ضد تداخل و دقت بهتر هنگام پردازش داده های غیرخطی با ابعاد بالا، دست یابد. این مطالعه برای بررسی سادگی و کارایی این روش ، ۳۴ شرکت بورسی در زمینه نیروگاه حرارتی در چین را به عنوان نمونه انتخاب کرده است. نتایج ارزیابی شاخص های اصلی کمّی نشان داد که سطح افشاء کل نمونه پایین است ، که نشان می دهد اطلاعات افشاء شده توسط هر شرکت قابل توجه نیست. پس از بررسی  مشخص شد نتایج اساساً با داده های اصلی سازگار هستند. در نهایت ، این مقاله مسائل مربوط به افشاء نتایج ارزیابی را آنالیز کرده و پیشنهادات عملی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: اطلاعات حسابداری زیست محیطی؛ کیفیت افشاء، مدل جستجوی تصویر

۱.مقدمه

از زمان اصلاحات و گشایش ها در چین و توسعه سریع اقتصادی ناشی از آن ، مسائل زیست محیطی به طور فزاینده ای برجسته شده اند. حفاظت زیست محیطی چین تا حدی پیشرفت کرده است ، اما وضعیت هنوز امید بخش نیست. افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی (EAID) اولین روش برای ارائه اطلاعات اساسی در مورد فعالیت های حفاظت زیست محیطی یک شرکت است ، به این معنی که مسائل زیست محیطی در اطلاعات حسابداری شرکت گنجانده شده است. از نظر سیستمی ، تشویق برای افشاء اطلاعات زیست محیطی شرکت های بورسی در دستورالعمل های بورس اوراق بهادار شنژن در راستای  مسئولیت اجتماعی شرکت و راهنمای افشاء اطلاعات زیست محیطی شرکت های بورسی (پیش نویس برای اظهار نظر) ایجاب می کند که صنایع به شدت آلوده کننده به تناوب اطلاعات حسابداری زیست محیطی خود را افشاء کرده و افشاء داوطلبانه در سایر صنایع را تشویق کنند ، که نشان دهنده بهبود تدریجی سیستم افشاء اطلاعات است …

۶.جمع بندی

  این مقاله کیفیت EAID شرکت های نیروگاه های حرارتی بورسی چین را با ساخت یک سیستم شاخص ارزیابی کیفیت EAID و مدل جستجوی تصویر ارزیابی و تحلیل می کند ، و نتایج ذیل را ارائه می دهد:

(۱) این مطالعه محتوای سیستم ارزیابی اطلاعات حسابداری زیست محیطی را براساس مطالعات قبلی غنی ، تکمیل و تصحیح می کند. تا حدودی، بی طرفی ارزیابی را بهبود می بخشد ، ادبیات موجود در چین را غنی می کند ، و مرجعی را برای شرکت ها و دولت ها برای ارزیابی کیفیت EAID ارائه می کند …

Abstract                                                                                                     

To strengthen China’s supervision of the quality of environmental accounting information disclosure and improve this quality, this paper established a set of evaluation systems. Based on the principles of “relevance” and “reliability”, ۲۸ evaluation indicators were selected, and a projection pursuit model was innovatively introduced according to the characteristics of the evaluation data in this study. This model can not only overcome the artificially weighted interference and restrictions on the data structure of the traditional evaluation method but also can achieve better robustness, anti-interference ability and accuracy when processing high-dimensional nonlinear data. To test whether the method is simple and effective, the study selected 34 thermal power listed companies in China as a sample. The evaluation results of the key quantitative indicators showed that the disclosure level of the whole sample is low, which indicates that the information disclosed by each enterprise is not substantial. After verification, the results are basically consistent with the original data. Finally, this paper analyzed the problems in the disclosure of the evaluation results and proposed feasible suggestions.

Keywords: environmental accounting information; disclosure quality; projection pursuit model

۱.Introduction

 Since China’s reform and opening up and with its rapid economic development, environmental problems have become increasingly prominent. China’s environmental protection has made some progress, but the situation is still not optimistic. The environmental accounting information disclosure (EAID) is the first method to provide essential information on an enterprise’s environmental protection work, which means that environmental issues are included in an enterprise’s accounting information. In terms of the system, the Encouragement of Environmental Information Disclosure in Listed Companies in the Shenzhen Stock Exchange Guidelines to Enterprise Social Responsibility and the Guide to Environmental Information Disclosure of Listed Companies (Draft for Comment) require that heavily polluting industries should regularly disclose their environmental accounting information and encourage voluntary disclosure in other industries, reflecting the gradual improvement of the disclosure system…

۶.Conclusion

This paper evaluates and analyzes the EAID quality of the listed thermal power enterprises in China by constructing an EAID quality evaluation indicator system and projection pursuit model, and draws the following conclusions.

(۱) This research enriches, completes and refines the content of the environmental accounting information evaluation system based on previous studies. To a certain extent, it improves the objectivity of the evaluation, enriches the existing literature in China, and provides a reference for enterprises and governments to evaluate EAID quality…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری ۲۰۲۱

مقالات ۲۰۲۱ حسابداری مالی

مقاله درباره کیفیت حسابداری

مقاله درباره مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات حسابداری زیست محیطی

مقاله درباره افشا اطلاعات

مقالات مدیریت زیست محیطی

مقاله درباره سیستم های اطلاعات حسابداری

مقاله ۲۰۲۱ درباره گزارشگری مالی