اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۵ صفحه  انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h537

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۱۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسیترجمه شده  ۲۰۲۰ :  قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی: تجزیه و تحلیل شرکتهای برزیلی

عنوان کامل انگلیسی:

Large shareholders’ power and the quality of corporate governance: An analysis of Brazilian firms

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به آنالیز انگیزه سهامداران عمده برای پیاده سازی سیستم حاکمیت شرکتی می پردازد که در چارچوب مالکیت متمرکز و حمایت ضعیف قانونی از سرمایه گذاران ، از منافع آنها حمایت می کند. از یک معیار استاندارد برای حاکمیت شرکتی مبتنی بر اجرای قوانین غیر اجباری حاکمیت شرکتی خوب، استفاده شده است. برآوردهای سیستم GMM (روش گشتاورهای تعمیم یافته) برای داده های پانل متوازن شرکت های برزیلی نشان می دهد که تمرکز مالکیت برای کیفیت مدیریت شرکت و کیفیت ترکیب هیئت مدیره مضر است. بر اساس تاثیر سلب مالکیت بر تعارض های مالک-مالک(تعارض بین سهامداران عمده و اقلیت) ، با تضعیف سیستم حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت مدیره ، سهامداران عمده( کنترل کننده) ممکن است از مزایای شخصی کنترل استفاده کنند. بر اساس پیشنهاد اثر جانشینی ، به روش متمم ، سهامداران کنترل کننده ممکن است از استخدام هیئت مدیره قوی خودداری کنند و مستقیماً نظارت بر مدیریت را انجام دهند ، که تعارض نمایندگی با مدیران را کاهش دهد. در نهایت ، توانایی سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی ، برای به چالش کشیدن قدرت آنها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی ،کافی نیست. این مطالعه شواهدی از اهمیت تعارض مالک-مالک در یک بازار نوظهور را  با تجزیه و تحلیل تأثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سیستم حاکمیت شرکتی و همچنین اینکه سایر سهامداران بزرگ غیره کنترل کننده قادر به رقابت با قدرت سهامداران اصلی نیستند، ارائه میدهد.

واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، تمرکز مالکیت ، نظریه آژانس ، مدل تعارض مالک – مالک ، برزیل

۱.مقدمه

تحقیقات اخیر بر چشم انداز دستورالعمل های ملی برای حاکمیت شرکتی و اهمیت درک تفاوت حاکمیت شرکتی در سراسر جهان که به دیدگاه غنی از نهادهای ملی نیاز دارد ، تأکید کرده اند (فیلاتوتچو و همکاران ، ۲۰۱۳ ؛ اسچیهل و همکاران ، ۲۰۱۴). محیط نهادی و حقوقی ملی طبق قوانین محلی دارای تفاوت های اندکی در حاکمیت شرکتی است که باعث ایجاد انگیزه برای انجام تحقیقات در کشورهای خاص می شود (چاوچاریا و لاون ، ۲۰۰۹). در بازارهایی که حمایت جدی از سهامداران به عمل می آید ، محیط نهادی به ایجاد سیستم های حاکمیت شرکتی بهتر با تنوع کمتر در بین شرکت ها کمک می کند (دورنف و کیم ، ۲۰۰۵). برعکس ، حمایت ضعیف قانونی از سهامداران می تواند منجر به فشارهای بازار برای بهبود سیستم حاکمیت شرکتی از طریق سیستم حقوقی یا ترویج پذیرش داوطلبانه شیوه های درست حاکمیتی شود. (کلاسنس و یورتوگلو ,  ۲۰۱۳;  کلاپر و لاو, ۲۰۰۴)…

۵.نتایج

ما آنالیز می کنیم که چگونه برخی از مسائل مربوط به ساختار مالکیت ، یعنی توزیع قدرت در بین سهامداران عمده بر کیفیت حاکمیت شرکتی در یک بازار مهم نوظهور تأثیر می گذارد. برزیل یک مورد جذاب است زیرا برخلاف کشورهای آنگلوساکسون ، حمایت قانونی ضعیفی را به سرمایه گذاران ارائه می کند و مالکیت شرکت های برزیلی بسیار متمرکز است. این توزیع مالکیت یک تعارض مالک-مالک را در بین سهامداران ایجاد می کند ، به طوری که احتمالاً بین بزرگترین سهام دار کنترل کننده و سایر سهام داران عمده تعارض منافع ایجاد می شود. اگرچه تأثیر چنین تعارضاتی بر ارزش شرکت ها بطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما هنوز هم در مورد تأثیر این تعارضات بر طراحی سازوکارهای کنترل شرکت ها و کیفیت حاکمیت شرکت ها نیاز به تحقیقات جدید وجود دارد …

Abstract

This paper analyzes the incentives of large shareholders to implement the corporate governance system that favors their interests within a framework of highly concentrated ownership and poor legal protection for investors. A metric for corporate governance based on the fulfillment of nonmandatory rules of good corporate governance is used. System GMM (Generalized Method of Moments) estimates for a balanced panel data of Brazilian firms reveal that the ownership concentration is detrimental to corporate governance quality and the quality of board composition. In accordance with the expropriation effect on principal-principal agency conflicts, by weakening the corporate governance system and board composition, large controlling shareholders may use private benefits of control. As proposed by the substitution effect, in a complementary way, controlling shareholders may renounce strong boards and directly perform management monitoring, mitigating agency conflicts with managers. Finally, the ability of large shareholders other than the main blockholder is not enough to contest his/her power to shape the corporate governance system. The work provides evidence of the prominence of the principal– principal agency problem in an emerging market, by analyzing the effect of ownership concentration over the quality of the corporate governance system, and also that other large noncontrolling shareholders are not able to contest the power of the main blockholder.

Keywords: Corporate governance, Ownership concentration, Agency theory ,Principal–principal agency model, Brazil

۱.Introduction

 Recent research has stressed the national bundles perspective to corporate governance and the importance of understanding how corporate governance differs around the world which requires a rich view of national institutions (Filatotchev et al., 2013; Schiehll et al., 2014). The national institutional and legal environment has specific corporate governance nuances according to local rules which motivates research in specific countries (Chhaochharia and Laeven, 2009). In markets with strong shareholder protection, the institutional environment tends to promote better corporate governance systems with lower variability among firms (Durnev and Kim, 2005). Conversely, weak legal protection can lead to market pressures to improve the corporate governance system through the legal system or promoting the voluntary adoption of good governance practices (Claessens and Yurtoglu, 2013; Klapper and Love, 2004)…

۵.Conclusions

We analyze how some issues of the ownership structure, namely, the distribution of power among blockholders affects the quality of corporate governance in an important emerging market. Brazil is an interesting framework because, unlike the Anglo-Saxon countries, it provides poor legal protection for investors, and Brazilian firm ownership is extremely concentrated. This distribution of the ownership raises a principal–principal agency problem among shareholders, so that conflicts of interests are likely to arise between the largest controlling shareholder and other blockholders. Although the effects of such conflicts on firm value have been widely studied, new research is still needed on the effect of these conflicts on the design of the mechanisms for corporate control and on the quality of corporate governance…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات انگلیسی مدیریت مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی حاکمیت شرکتی با ترجمه

مقالات انگلیسی ساختار مالکیت با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت سرمایه با ترجمه