اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ترکیب هیئت مدیره، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۳۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H701

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   International Journal of Disclosure and Governance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۵۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ترکیب هیئت مدیره ، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت: شواهد جدید از هند

عنوان کامل انگلیسی:

Board composition, ownership structure and firm performance: New Indian evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مقاله تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر حسابداری و همچنین عملکرد بازار شرکت های هندی را با وجود برخی مقررات قانونی منحصر به فرد مربوط به مدیران مستقل و محدودیت در تمرکز مالکیت بررسی می کند. این مطالعه نمونه ای از ۲۶۵ شرکت غیر مالی ، غیر بانکی و غیر PSU هندی فهرست شده در شاخص S&P 500 را بکار می گیرد و در ابتدا از مدل های OLS استفاده می کند. این مطالعه پس از شناسایی شواهدی از یک حلقه بازخورد احتمالی ، از متغیرهای ابزاری و مدل های ۲SLS برای بررسی این موضوع که چگونه عملکرد شرکت تحت تاثیر تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره قرار می گیرد، پس از کنترل ویژگی های سطح شرکت و سطح صنعت استفاده می کند. مجموعه ای از آزمون های استواری برای اثبات یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اصلی استفاده می شود. یک رابطه دو طرفه و “غیر خطی” بین عملکرد بازار و تمرکز مالکیت شناسایی شد. این مطالعه نشان می دهد که تمرکز مالکیت متوسط ​​تا زیاد بین ۲۵ تا ۷۵ درصد عملکرد شرکت را بهبود می دهد و سطح بسیار پایین تمرکز بر عملکرد تأثیر منفی می گذارد. عملکرد به طور مثبت تحت تاثیر اندازه هیئت مدیره می باشد ، اما استقلال هیئت مدیره بر عملکرد تاثیری ندارد. یافته های این مطالعه برای قانون گذاران و سرمایه گذاران در زمینه مقررات SEBI که حداکثر محدودیت سهام موسسان و وجود حداقل مدیران خارجی در هیئت مدیره شرکتهای فهرست شده هندی را تعیین می کند که ممکن است از نظر نقدشوندگی ، نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات بر عملکرد شرکت تأثیر داشته باشند، اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه نشان می دهد که تمرکز سهامداری بهینه و اندازه هیئت مدیره بزرگ با مدیران داخلی به جای بکارگیری درصد بالایی از مدیران مستقل خارجی منجر به ایجاد ارزش در شرکت های هندی می شود. این مقاله بینش جدیدی در مورد رابطه بین ترکیب هیئت مدیره ، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در زمینه مقررات ارائه شده توسط SEBI در هند ارائه می دهد. یافته های این مطالعه کاربردهای متفاوتی در کشورهای منشاء قانون عرفی(کامن لا) که دارای چارچوب قانونی قدرتمندی برای حمایت از سرمایه گذاران هستند، دارد.

کلمات کلیدی تمرکز مالکیت · اندازه هیئت مدیره · مدیران مستقل · توبین کیو · بازده دارایی ها

مقدمه

این مقاله به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت های هندی با وجود برخی مقررات قانونی منحصر به فرد SEBI ، نهاد تنظیم کننده بازار سرمایه هند می پردازد. SEBI حداکثر مالکیت مجاز سهام موسسان را ۷۵٪ برای شرکتهای فهرست شده هندی تعیین کرده است. همچنین الزام کرده است که هیئت مدیره یک شرکت فهرست شده هندی باید ترکیبی از مدیران داخلی و خارجی باشد ، به طوری که وقتی که رئیس هیئت مدیره داخلی (خارجی) باشد حداقل  %۵۰ (%۳۳.۳۳) مدیران باید خارجی باشند. تمرکز سهامداری شرکت های هندی از روش های زنجیره ای و متقابل توسط گانگلی و آگراوال (۲۰۰۹) به خوبی اثبات شده است…

جمع بندی

این مقاله در ابتدا به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکتهای هندی با وجود برخی مقررات قانونی منحصر به فرد الزام شده توسط نهاد تنظیم کننده بازار سرمایه هند SEBI می پردازد. این مقررات به حداکثر مالکیت مجاز سهام موسسان و نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره مربوط می شود. چنین مقرراتی که در کشورهای دارای قوانین عرفی (کامن لا) تا حدودی منحصر به فرد می باشند با اهداف خاصی برای اطمینان از حمایت سهامداران اقلیت ایجاد شده است…

Abstract

This paper studies the impact of board composition and ownership structure on accounting as well as market performance of Indian firms in presence of certain unique statutory provisions relating to independent directors and limits on ownership concentration. The study uses a sample of 265 non-finance, non-banking and non-PSU Indian companies of S&P 500 index and applies OLS models initially. Having identified evidence of a possible feedback loop, the study then employs instrumental variables and 2 SLS models to explore how firm performance is impacted by ownership concentration and board composition after controlling for firm-level and industry-level characteristics. A series of robustness tests are used to substantiate the findings from the main analysis. A two-way relationship and ‘nonlinearity’ are recorded between market performance and ownership concentration. The study shows that a moderate-to-high ownership concentration between 25 and 75%enhances firm performance and very low level of concentration adversely impacts the same. Performance is positively impacted by board size but not by board independence. The findings of the study become particularly important for legislators and investors in the backdrop of SEBI’s regulations fixing a maximum limit on promoter’s shareholding and existence of a minimum external directors in the board for listed Indian companies that might have an implication on firm performance from liquidity, agency and information asymmetry perspective. The study documents that an optimal shareholding concentration and large board size with internal directors rather than a high percentage of independent external directors leads to value creation in Indian context. The paper provides new insights onto the relationship between board composition, ownership structure and firm performance in the backdrop of regulations brought out by SEBI in this behalf. The findings of the study have varying degree of application in common law origin countries with strong regulatory framework for investors’ protection.

Keywords: Ownership concentration · Board size · Independent directors · Tobin’s Q · Return on assets

Introduction

 This paper investigates the effect of ownership structure and board composition on the financial performance of Indian firms in the presence of some unique regulatory provisions by SEBI,1 the Indian capital market regulator. SEBI prescribes a maximum permissible ownership by promoter shareholders to 75% for listed Indian firms. It also prescribes that the board of directors of a listed Indian firm is required to have a combination of inside and outside directors, with not less than 50% (33.33%) consisting of outside directors where the chairman is an insider (outsider). The concentration of shareholding of the Indian firms through chain and crossholding has been well documented by Ganguli and Agrawal (2009). Besides illiquidity of shares in the capital market ownership concentration creates expropriation of minority shareholders by keeping the corporate resources out of reach of the latter. Thus, too much concentration acts as deterrent for value discovery due to: (a) illiquidity and (b) agency problem arising from conflict of interest between corporate insiders and outside investors. Given the context, SEBI perceives that dilution of holding to some extent and presence of significant proportion of independent directors in the board might have a role in addressing ‘agency problem’ by influencing the managers to act in the best interest of the investors and take value enhancing decisions specially in the context of concentrated shareholding…

Conclusion

 This paper primarily investigates the effect of ownership structure and board composition on financial performance of Indian firms in the presence of some unique regulatory provisions by the Indian capital market regulator SEBI. These regulations pertain to the maximum permissible ownership by promoter shareholders and proportion of outside directors in the board. Such regulations are somewhat unique within the common law countries initiated with certain objectives in mind to ensure protection of minority shareholders…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس حسابداری

دانلود مقاله بیس رشته مدیریت

دانلود مقاله  انگلیسی در مورد عملکرد شرکت

مقاله انگلیسی مدیریت مالی

مقاله انگلیسی درباره ساختار مالکیت

مقاله انگلیسی در مورد بازده سرمایه

مقاله انگلیسی در مورد ساختار هیئت مدیره

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه