اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش گفتمان عاطفی و بدنام سازی بیمارگونه در مشروعیت زدایی از شیوه های مصرف کننده

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه Oxford University Press مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۴۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1372

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): Oxford University Press

نام مجله:Journal of Consumer Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  نقش گفتمان عاطفی و بدنام سازی بیمارگونه در مشروعیت زدایی از شیوه های مصرف کننده

عنوان کامل انگلیسی:

The Role of Emotion Discourse and Pathic Stigma in the Delegitimization of Consumer Practices

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله با تکیه بر نظریه نهادی و روانشناسی گفتمانی، توضیح می دهد که چگونه فعالان از گفتمان عاطفی برای مشروعیت زدایی شیوه های مصرف کننده استفاده می کنند. بر اساس یک بررسی تجربی از مباحث مربوط به مسابقات گاوبازی در اسپانیا، مطالعه ما نشان می‌دهد که چگونه فعالان در تولید و رواج نمونه‌های اولیه عاطفی و قانع‌کننده رقبای خود شرکت می‌کنند. چنین نمونه‌های اولیه عاطفی، پایه‌های گفتمانی یک بدنام سازی بیمارگونه را تشکیل می‌دهند، که پس از استقرار، هویت گروه‌های اجتماعی مرتبط با این عمل را خدشه دار می‌سازد. مطالعه ما نقش محوری بدنام سازی بیمارگونه را به‌عنوان یک مکانیسم فرهنگی که رابطه بین گفتمان عاطفی و مشروعیت‌زدایی متعاقب شیوه‌های مصرف‌کننده را  میانجی گری می کند،نشان می‌دهد. ما سه کمک عمده به ادبیات داریم: ما دیدگاه بدیعی را در مورد احساسات و نقش آنها در فرآیندهای  نهادینه زدایی پیش می بریم، ما تئوری احساسات بازار را با نشان دادن اینکه چگونه احساسات در پایین دست عمل می کنند، توسعه می دهیم و ما شواهدی از مکانیسم‌های اجتماعی-فرهنگی را بر اساس بدگویی عاطفی، کلیشه‌ای و بدنام سازی گروه‌های مصرف‌کننده ارائه می‌کنیم.

واژگان کلیدی: مشاجرات مشروعیت، مشروعیت زدایی، بدنام سازی ، گفتمان عاطفی، احساسات، تحلیل بدیع

مقدمه

تعدد ارزش‌هایی که ساختار جوامع مصرف‌کننده معاصر را شکل می‌دهند، به طور جدایی‌ناپذیری با امکان اختلاف نظر و تضاد بر سر مشروعیت شیوه‌های مصرف‌کننده مرتبط است. به طور ضمنی، مشروعیت بازار به طور گسترده به عنوان یک دستاورد ضعیف و موقت در نظر گرفته می شود که در معرض رقابت و تغییر قرار دارد (گیسلر ، ۲۰۰۸؛ هامفریس ، ۲۰۱۰الف؛ ۲۰۱۰ب). عواملی که در مناقشات بازار شرکت می کنند، تمایل دارند با ایجاد تقسیم بندی بین عوامل بد-آنها- و قهرمانان یا قربانیان–ما، مخالفان خود را از پای درآورند (گیسلر، ۲۰۰۸؛ گوپالداس ، ۲۰۱۴). برای مثال، جوامع ضدفرهنگی موقعیت شان را با ایجاد تضاد فاحش بین خود و یک «مصرف کننده اصلی» خودخواه، مادی گرا و زودباور کلیشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند (کوزینتس و هندلمن ، ۲۰۰۴)؛ علاقه مندان به قهوه محلی دیدگاه های ضد و نقیص خود علیه شرکت را از طریق ارائه تصاویر تحقیرآمیز مصرف کنندگان بی تفاوت از نظر سیاسی و اخلاقی استارباکس  مشروعیت می بخشند (تامپسون و آرسل ، ۲۰۰۴)؛ صاحبان هامر  در معرض پیام های توهین آمیز اخلاقی قرار گرفته اند که مسئولیت آنها را در قبال تغییرات جوی، رانندگی خطرناک، یا مداخلات نظامی و تعارض ها بر سر منابع نفت برجسته می کند (لودیک، تامپسون و گیسلر ، ۲۰۱۰)؛ و بارگیرندگان موسیقی فعالیت‌های خود را از طریق ایجاد داستان‌های مربوط به بازار مشروعیت می بخشند که در آن به عنوان شخصیت‌های اخلاقی برتر ظاهر می‌شوند و با شرکت‌های ضبط موسیقی طماع، خودکامه، و از نظر فرهنگی بیگانه ‌مبارزه می‌کنند (گیسلر، ۲۰۰۸)…

جمع بندی

ما با ذکر این نکته که فرهنگ مصرف جدا از گذار معاصر در مباحث سیاسی و استدلال عمومی به سمت موج جدیدی از پوپولیسم نیست، این مقاله را به پایان می رسانیم.پوپولیسم استفاده زیاد از رسانه‌های اجتماعی را با جذابیت قابل توجه برای احساسات، به‌ویژه خشم، رنجش و ناامیدی ، به عنوان وسیله‌ای برای تحریک افکار عمومی سرخورده ترکیب می‌کند. به نظر می‌رسد که مناقشات مصرف‌کننده به طور فزاینده‌ای با چنین مضامین پوپولیستی آغشته شده است. در این زمینه، مطالعه ما توجهات را به اهمیت درک  چگونگی آشکار کردن جنگ های کلامی بر سر شیوه های مصرف جلب می کند، زیرا طرف های مختلف برای برتری اخلاقی رقابت می کنند. به‌ویژه، ما نشان داده‌ایم که چگونه گفتمان احساسی دقیقاً با کمک به جناح بندی، انگ زدن و غیرانسانی کردن گروه‌های هدف، نقش مهمی در فرآیندهای مشروعیت زدایی ایفا می‌کند. از آنجایی که این گونه چارچوب های قطبی کننده گفتمان احساسی، به ویژه از طریق رسانه های اجتماعی عادی می شوند، این خطر وجود دارد که مناقشات در مورد محصولات، برند ها، یا شیوه های مصرف کننده به طور فزاینده ای به زمینه ای مساعد برای ابراز نفرت، تعصب و تبعیض تبدیل شود.

Abstract 

Drawing on institutional theory and discursive psychology, this article elucidates how actors use emotion discourse to undermine the legitimacy of consumer practices. Based on an empirical investigation of the bullfighting controversy in Spain, our work shows how activists engage in the production and circulation of compelling emotional prototypes of their adversaries. Such emotional prototypes constitute the discursive foundations of a pathic stigma, which, once established, taints the identity of the social groups associated with the practice. Our work frames the centrality of pathic stigmatization as a cultural mechanism mediating the relationship between emotion discourse and the subsequent delegitimization of consumer practices. We make three key contributions to the literature: we advance a rhetorical perspective on emotions and their role in deinstitutionalization processes; we further develop the theory of marketplace sentiments by showing how sentiments operate downstream; and we provide evidence of the sociocultural mechanisms underpinning the emotional vilification, stereotyping and stigmatization of consumer collectives.

Keywords: legitimacy contests, delegitimization, stigmatization, emotion discourse, sentiments, rhetorical analysis

Introduction

 The pluriverse of values shaping the fabric of contemporary consumer societies is inextricably linked with the possibility of disagreements and conflicts over the legitimacy of consumer practices. By implication, marketplace legitimacy is widely regarded as a fragile, temporary accomplishment, which is subject to contestation and change (Giesler 2008; Humphreys 2010a, 2010b). The actors partaking in marketplace controversies tend to anathematize their opponents by drawing a divide between the villains—they—and heroes or victims—us (Giesler 2008; Gopaldas 2014). For example, countercultural communities moralize their position by drawing a stark contrast between themselves and a stereotyped selfish, materialistic, and gullible “mainstream consumer” (Kozinets and Handelman 2004); local coffee aficionados legitimize their anticorporate views through disparaging depictions of politically and morally apathetic Starbucks customers (Thompson and Arsel 2004); Hummer owners are exposed to morally reproving messages highlighting their responsibility for climate change, dangerous driving, or military interventions and conflicts over oil resources (Luedicke, Thompson, and Giesler 2010); and music downloaders legitimize their activities through the creation of marketplace dramas wherein they appear as morally superior characters fighting against greedy, totalitarian, and culturally alienating record companies (Giesler 2008)…

Conclusion

We conclude by noting that consumer culture is inseparable from a contemporary shift in the political debate and public argumentation toward a new wave of populism. The latter combines a heavy use of social media with a marked appeal to sentiments, particularly anger, resentment, and frustration, as a means to galvanize disenchanted publics. Consumer controversies seem to be increasingly imbued with such populist overtones. In this context, our work draws attention to the importance of understanding how rhetorical battles over consumption practices unfold as different parties compete for the moral high ground. In particular, we have shown how emotion discourse plays a capital role in delegitimization processes precisely by contributing to categorizing, stigmatizing, and dehumanizing the targeted collectives. As such polarizing forms of emotion discourse become normalized, especially through social media, there is a risk that controversies over products, brands, or consumer practices would increasingly turn into fertile ground for the expression of hatred, bigotry, and prejudice.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقاله جدید در مورد رفتار مشتری

مقالات جدید روانشناسی کار

دانلود رایگان مقاله ISI