اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی روانشناسی ، علوم اجتماعی و علوم تربیتی مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

بررسی رابطه بین شادکامی و سلامت روان در دانشجویان دختر

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول:OL934 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت:۱۰۰۰۰ تومان فصل ۴ کامل نیست چکیده  ۶ فصل یک         ۷ کلیات تحقیق     ۷ مقدمه   ۸ بیان مساله :       ۹ اهمیت و ضرورت تحقیق :         ۱۱ اهداف تحقیق :  ۱۴ هدف کلی :      ۱۴ هدف جزئی:     ۱۴ فرضیه تحقیق :   ۱۴ متغیرهای …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیرهوش فرهنگی بر اثر بخشی گروهی دربین دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول:OL942 تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فرضیات تحقیق: فرضیه اصلی: بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیات فرعی: ۱.        بین هوش فرهنگی  فراشناختی و اثر بخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد . ۲.        بین هوش فرهنگی شناختی و اثربخشی …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر بازی بر رشد فکری کودکان ۸تا۱۲ سال

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول:OL940 تعداد صفحات: ۸۸ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰  تومان فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق مقدمه   ۱ بیان مسئله        ۲ اهمیت و ضرورت پژوهش         ۴ اهداف  تحقیق   ۴ متغیرهای پژوهش          ۵ تعریف واژگان و اصطلاحات      ۵ محدوده و دامنه تحقیق از حیث مکانی و زمانی     ۶ فصل …

مشاهده جزییات

تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس و تعیین راهکارهایی به منظور رشد سطح مشارکت آنان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول:OL939 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فصل اول : کلیات تحقیق بیان مسئله        ۱ اهمیت و ضرورت موضوع         ۴ فرضیه های تحقیق         ۵ روش تحقیق     ۶ ابزار اندازه گیری ۶ جامعه آماری     ۶ طرح تحقیق      ۶ اهداف جزئی     ۶ تعریف واژه ها، اصطلاحات و تعاریف …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین انواع سبک دلبستگی با سازگاری زوجین

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

 کد محصول:OL938 تعداد صفحات: ۷۱ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰   تومان چکیده تحقیق حاضر درصدد بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی (ایمن، دوسویه، اجتنابی) با سازگاری زوجین است. روش انجام آن توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوج هایی است که بین ۱ تا …

مشاهده جزییات

رابطه امید به زندگی و راهبردهای حل تعارض با رضایت مندی زناشویی دانشجویان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول:OL937 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول(کلیات) مقدمه   ۱ بیان مسئله        ۵ اهمیت پژوهش  ۷ هدفهای تحقیق  ۱۰ فرضیه ها         ۱۰ متغیرها و واژه ی کلیدی  ۱۰ تعاریف نظری متغیرها     ۱۰ تعاریف عملیاتی متغیرها  ۱۱ فصل دوم (پیشینه ی تحقیق) مقدمه   …

مشاهده جزییات

اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL936 تعداد صفحات: ۱۸۰صفحه فایل WORD قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنوان    صفحه فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه   …………..۱ ۱-۱ شرح و بیان مسئله پژوهش   ۲ ۱-۲ اهمیت و ارزش پژوهش      ۱۱ ۱-۳ اهداف پژوهش      ۱۳ ۱-۳-۱ هدف کلی         ۱۳ ۱-۳-۲ اهداف جزئی     ۱۳ ۱-۴ فرضیه¬های پژوهش          ۱۳ …

مشاهده جزییات

بررسی پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در هنرستان دختر انه

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL935 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنوان    صفحه فصل اول: طرح تحقیق مقدمه   ۲ بیان مسأله        ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴ اهداف پژوهش  ۵ الف) هدف کلی ۵ ب) اهداف جزئی          ۵ سئوالات پژوهش          ۶ فرضیه های تحقیق         ۶ تعریف …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر رسانه های نوین آموزشی را بر یادگیری دانش آموزان دختر راهنمایی از دیدگاه معلمان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL933 تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰  تومان چکیده: ‌م فصل اول کلیات مقدمه   ۲ بیان مساله، موضوع و سوال های اصلی تحقیق      ۳ اهداف پژوهش  ۳ اهداف کلی پژوهش       ۳ اهداف فرعی پژوهش     ۴ سؤالات پژوهش ۴ سؤال اصلی      ۴ سؤال فرعی       ۴ اهمیت و …

مشاهده جزییات

رابطه شوخ طبعی و سلامت عمومی و رضایتمندی زناشویی در متاهلین ۲۵ تا ۳۵ سال

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL932 تعداد صفحات: ۱۱۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فصل اول – کلیات پژوهش مقدمه    ۱ بیان مسئله           ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ اهداف تحقیق     ۱۰ سوالات تحقیق   ۱۱ اهداف کلی تحقیق         ۱۱ اهداف جزئی تحقیق       ۱۱ فرضیه های تحقیق          ۱۱ متغیرهای تحقیق ۱۱ واژه ها و …

مشاهده جزییات