خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش

مقاله انگلیسی نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M910

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش در میان دانشگاهیان در آموزش عالی

عنوان کامل انگلیسی:

The role of organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher education

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M910)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

سازمانها اغلب برنامه های مدیریت دانش را به منظور ارتباط بهتر کارکنان و توسعه اشتراک دانش(KS)  پیاده سازی کرده اند. در زمینه موسسات آموزش عالی (HEI ها)، این موضوع به طور ویژه به عنوان خلق دانش و انتشار مستقیم اهداف و چشم اندازهای آنها مورد تایید می باشد. دانشگاهیان یکی از ارکان HEI ها هستند، جایی که دانش ایجاد شده و به اشتراک گذاشته می شود. با این وجود، به دلیل این که HEI ها در تلاش برای ارتقاء فرهنگ اشتراک دانش در دانشگاهیان هستند، دانشگاهیان ممکن است به دلیل مسائل متعدد، مانند مسائل سازمانی، از بروز رفتار واقعی خود، خودداری کنند. تحقیقات پیشین عمدتا به جنبه های فردی، تکنولوژیکی و نادری از عناصر سازمانی متمرکز شده است. بنابراین،  این تحقیق، نقش جو سازمانی که توسط رهبری سازمانی و اعتماد سازمانی در زمینه اشتراک دانش دانشگاهیان  در HEI ها  عملیاتی شده است را ارزیابی می کند. در این مطالعه از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (SEM) استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی ۲۵۷ نفر از دانشگاهیان نشان داد که جو سازمانی تاثیر بسیار زیادی بر اقدامات KS دانشگاهیان دارد. علاوه بر این، رهبری و اعتماد سازمانی رابطه مثبتی با رفتار KS دانشگاهیان داشتند. این یافته ها نشان می دهد که لازم است عناصر سازمانی و تعاملات آنها در هنگام درک و تقویت رفتار اشتراک دانش دانشگاهیان در زمینه HEI ها  در نظر گرفته شود.

کلیدواژگان: جو سازمانی، اشتراک دانش، آموزش عالی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده

۱.مقدمه

قدرت دانش هنگامی که دانش به اشتراک گذاشته شود افزایش می یابد (Nonaka & Takeuchi، ۱۹۹۵) و اشتراک دانش (KS) مسلما پایه و اساس بسیاری از برنامه های مدیریت دانش می باشد (Hislop، ۲۰۱۳). برنامه های مدیریت دانش (KM) به عنوان موضوعی مهم برای تحقیق، به ویژه در زمینه های دانشگاهی تبدیل شده است (Al-Kurdi, El-Haddadeh, & Eldabi, 2018; Fauzi, Tan, Thurasamy, & Ojo, 2019; Sunalai & Beyerlein, 2015). نقش بالقوه KM به طور کلی در کمک به موفقیت سازمان ها و و به طور خاص در دانشگاه ها نباید نادیده گرفته شود. KM از طریق جتسجوی سریعتر و کارآمد تر اطلاعات و منابع مرتبط، موجب تقویت فرایند تصمیم گیری می شود (Beadles، Aston، Lowery، Johns، ۲۰۰۵؛ Lopez-Nicolas & Soto-Acost، ۲۰۱۰)….

۹.نتیجه گیری و پژوهش های آینده

بر طبق ادبیات، رفتار فعال اشتراک دانش، نمی تواند اجباری باشد، بلکه باید با کمک مشوق های مرتبط با اهداف دانشگاهی برای به اشتراک گذاشتن دانش با دیگران، تقویت شود. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که دانشگاهیان انتخاب شده برای این مطالعه معتقد بودند که جو سازمانی، فرهنگ رهبری و اعتماد در بین همکاران و مدیران دانشگاهی در موسسات وجود داشته است. آنها همچنین معتقد بودند که رهبری سازمانی (مدیریت) به نوعی باید در حمایت و تقویت پشتیبانی از فعالیت های اشتراک دانش نقش بسزایی ایفا کند.   بخش بعدی، یافته های کلیدی مطالعه را خلاصه می کند…

Abstract

Organizations have often implemented Knowledge Management programs to connect employees better and promote knowledge sharing (KS). In the context of Higher Education Institutions (HEIs), this is particularly valid as knowledge creation and dissemination direct their mission and vision. Academics are one of the pillars of HEIs, where knowledge is created and shared. Nonetheless, as HEIs strive to promote academics’ knowledge sharing culture, the actual behaviour of academics might remain inhibited by numerous issues, namely the organizational. Prior research has been focused primarily on individual, technological and scarce aspects of organizational elements. Therefore, this study assesses the role of organizational climate operationalized by organizational leadership and trust in academics’ KS in HEIs. Partial Least Square (PLS) method where variancebased Structural Equation Modelling (SEM) was applied in this study. Results from 257 surveyed academics indicate that organizational climate has an exceptionally strong influence on academics’ KS practices. Additionally, organizational leadership and trust had a positive relationship with academics’ KS behaviour. These findings indicate that it is necessary to consider organizational elements and their interactions when understanding and fostering academics’ knowledge sharing behaviour in HEIs context.

Keywords: Organisational climate, Knowledge sharing, Higher education ,Theory of planned behavior

۱.Introduction

The power of knowledge is enhanced when knowledge is shared (Nonaka & Takeuchi, 1995), and knowledge sharing (KS) has been arguably the foundation of many knowledge management programs (Hislop, 2013). Knowledge management (KM) programs have been gaining more importance as an essential topic for research, particularly in the academic field (Al-Kurdi, El-Haddadeh, & Eldabi, 2018; Fauzi, Tan, Thurasamy, & Ojo, 2019; Sunalai & Beyerlein, 2015). The potential role of KM in contributing to the success of organizations in general and universities, in particular, should not be overlooked. KM enhances the decision-making process by making it faster and efficient to find relevant information and resources (Beadles, Aston, Lowery, & Johns, 2005; Lopez-Nicolas & Soto-Acost, 2010). A large number of studies have examined the factors that influence KS in various settings (Bock, Zmud, Kim, & Lee, 2005; Hislop, 2013; Jiacheng, Lu, & Francesco, 2010; Qureshi & Evans, 2015). Few studies addressed knowledge sharing in universities and particularly among academics. Although academics play a crucial role as expert knowledge workers engaged in knowledge activities through teaching and research (Fullwood & Rowley, 2017; Kim & Ju, 2008), Increased number of researchers argued that knowledge-hoarding continues to be a challenge in academic institutions (Cheng, Ho, & Lau, 2009, Fullwood & Rowely, 2013; Charband & Jafari Navimipour, 2018; Fauzi et al., 2019).

۹.Conclusion and future research

According to the literature, active knowledge-sharing behaviour cannot be forced but must be fostered with the help of motivators associated with academics’ intentions to share knowledge with others. Based on the findings, it can be concluded that the selected academics for this study believed that organizational climate, leadership and trust culture existed among peers and academic management in their institutions. They also believed that organizational leadership (management) somehow need to play a more significant role in supporting and promoting support knowledge sharing activities. The next section will summarise the key findings of the study. …

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت دانش

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید مدیریت آموزشی