اطلاعیه

مقاله ترجمه شده هوش تجاری و یادگیری سازمانی: بررسی فرایندهای ایجاد ارزش

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده هوش تجاری

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M638

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Information & Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۹ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۷۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : هوش تجاری و یادگیری سازمانی: یک بررسی تجربی از فرایندهای ایجاد ارزش

عنوان انگلیسی:

Business intelligence and organizational learning: An empirical investigation of value creation processes

چکیده فارسی:

این پژوهش با هدف از بین بردن شکاف بین تحقیقات ثابت شده در زمینه ایجاد ارزشِ فناوری اطلاعات و تحقیقات جدید هوش تجاری، یک مدل ایجاد ارزش هوش تجاری را که در هر دو جریان پژوهش به طور قاطعانه ثابت شده را طراحی و آزمایش می کند به منظور فرضیه‌سازی در مورد مسیرهایی که دارایی‌ها و ظرفیت های هوش تجاری، ارزش کسب وکاری ایجاد می‌کنند، تجزیه و تحلیل بر روی دیدگاه مبتنی بر منابع و مفهومی‌سازی یادگیری سازمانی، انجام می‌شود. مدل تحقیق ابتدا در یک تحلیل اکتشافی بر روی داده‌های جمع‌آوری شده از طریق مصاحبه در سه شرکت، مورد بررسی قرار گرفته و سپس این مدل در یک تحلیل تاییدی بر روی داده‌های جمع‌آوری شده از طریق یک نظرسنجی، آزمون می‌شود.

Abstract

With the aim of bridging the gap between well-established research on information technology (IT) value creation and the emergent study of business intelligence (BI), this study develops and tests a model of BI value creation that is firmly anchored in both streams of research. The analysis draws on the resource- based view and on conceptualizations of organizational learning to hypothesize about the paths by which BI assets and BI capabilities create business value. The research model is first assessed in an exploratory analysis of data collected through interviews in three firms and then tested in a confirmatory analysis of data collected through a survey.