اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل کلیدی موفقیت در پروژه و مدیریت فرآیند در پیاده سازی استراتژی رقابتی

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه BJOPM مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1377

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): BJOPM

نام مجله: Brazilian Journal of Operations & Production Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۳۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  عوامل کلیدی موفقیت در پروژه و مدیریت فرآیند در پیاده سازی استراتژی رقابتی

عنوان کامل انگلیسی:

Critical Success Factors On Project And Process Management In Competitive Strategy Implementation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: در ادبیات مدیریت پروژه و فرآیند، بررسی عوامل کلیدی موفقیت مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی رقابتی با هدف رتبه بندی آنها و پیشنهاد دستورالعمل هایی برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی رقابتی، توسعه پیدا کرده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر، پژوهشی در ادبیات موضوعی انجام شد که امکان ساخت یک پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها  و استفاده از تحلیل فراوانی نسبی و اندازه گیری شاخص مرکزی را به عنوان پردازش آماری فراهم نمود.

یافته‌ها: تمامی ۴۲ الزام مطرح‌شده در ادبیات به‌عنوان عوامل موفقیت کلیدی برای اجرای استراتژی رقابتی مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ‌های متخصصان ۱۲ عامل کلیدی موفقیت مورد تایید قرار گرفت.

محدودیت های تحقیق شامل کوچک بودن حجم نمونه که به تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه توزیع شده به روش الکترونیکی مشروط شد و نامعلوم  بودن اندازه جمعیت می باشد که امکان تعمیم وجود ندارد.

مفاهیم عملی: یک توصیه برای شرکت ها از طریق چهار اقدام شاخص در اجرای استراتژی رقابتی ارائه شد. این تحقیق به این نتیجه رسید که فراتر از ارکان استراتژی، فرآیندها و پروژه ها ، افراد، اعم از مشتریان یا کارکنان، باید به عنوان یکی از پایه های مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند.

نوآوری / ارزش: طرح رتبه بندی ارتباط الزامات برای اجرای استراتژی رقابتی راهی برای حمایت از شرکت ها برای ترویج اقدامات به منظور انطباق با محیط شرکت است، به طوری که همه روابط تولیدی با اهداف استراتژیک همسو شوند.

۱.مقدمه

رقابت شرکت ها هر روز بیش از پیش شدت می گیرد، بنابراین باید برای کاربرد استراتژی مناسب پیشروی از رقبا، تصمیمات قاطعانه اتخاذ شود. این واقعیت مستلزم آن است که مدیریت راهبردی، از طریق رهبری، با هدایت عواملی که بر کسب و کار تأثیر می‌گذارند، باعث تعادل یکپارچه ی رقابت، رشد و علاقه کارکنان سازمانی شود (زولو و همکاران، ۲۰۱۷). با این حال، شرکت ها برای دستیابی به استراتژی ‌های تجاری با مشکلات متعددی در نتیجه ی پویایی بازار ناپایدار محصول تکامل فناوری ‌ها، تغییرات نظارتی، نوسانات اقتصادی، و انتظارات مختلف مشتریان مواجه می‌شوند (سوول ۲۰۰۷). از نظر کاندیدو و سانتوس (۲۰۱۵) تعیین دقیق میزان شکست روند استراتژی، به دلیل روش های مختلف محاسبه دشوار است. با این حال، در تحقیقات بیان شده است…

۶.نتیجه گیری

برای پاسخ به این نظرسنجی، فراوانی پاسخ های پرسشنامه تهیه شده با ۴۲ الزام مطرح شده در ادبیات موضوع  تجزیه و تحلیل شد و مرتبط بودن هر یک از الزامات مشخص شد و تایید شد که همه آن ها به عوامل حیاتی موفقیت مورد توجه قرار گرفته اند. در ضمن رتبه بندی ارتباط این آیتم ها به عنوان سه مورد بسیار مرتبط، از طریق حالت ارائه شد: R16 – تمرکز بر مشتری؛ R9 – مشارکت کارکنان؛ و R27 – رهبری متعهد. گذشته از این، با تجزیه و تحلیل پاسخ های گروه مورد مطالعه، ۱۲ عامل حیاتی موفقیت که بیش ترین اهمیت را برای اجرای استراتژی رقابتی داشتند، اقتباس شدند…

Abstract 

Goal: Raise in the literature of project and process management the critical success factors needed to implement a competitive strategy aiming to rank them and to recommend guidelines for a successful competitive strategy implementation.

Design / Methodology / Approach: In order to reach the desired objectives, a research was carried out in the literature, enabling the creation of the questionnaire applied as a data collection instrument and the use of relative frequency analysis and measure of central tendency, mode, as the statistical treatments.

Results: All the 42 requirements raised in the literature were considered as critical success factors for competitive strategy implementation and the analysis of the professionals’ answers made it possible to include a further 12 critical success factors.

Limitations of the investigation: The size of the sample, which was conditioned to the number of respondents of the questionnaire distributed by electronic means. And because the size of the population is unknown it is not possible to realize generalizations.

Practical implications: A recommendation for companies was prepared through four priority actions in the competitive strategy implementation. The research concluded that beyond the pillar’s strategy, processes and projects, people, in the figure of client or employees, need to be included as one of the bases for competitive advantage.

Originality / Value: The scheme ranking the requirements relevance for competitive strategy implementation is a way to support companies to promote actions to adapt the corporate environment so that all of productive links are aligned with the strategic objectives.

۱.INTRODUCTION

 Competitiveness is increasingly present in companies, thus generating the need to assertively decide which strategy should be used in order to stay ahead of competitors. This fact requires that strategic management, through leadership, make decisions guided by the factors that influence business, coherently balancing competitiveness, growth and interest of those involved with the organization (Zollo et al., 2017). However, with unstable market dynamics through the evolution of technologies, regulatory changes, fluctuations in the economy, and varying customer expectations, companies face difficulties in achieving business strategies (Sull, 2007). For Cândido and Santos (2015), failure rate in strategy implementation is difficult to determine with assertiveness due to the different calculation methods; however, it is expressive in the studies…

۶.CONCLUSION

 To answer the survey, an analysis of frequency of the questionnaire responses prepared with 42 requirements raised in the literature identified the relevance of each requirement, confirming that all were considered critical success factors. In addition, through the mode, the relevance ranking of these items was presented as the three most relevant: R16 – Customer focus; R9 – Employees’ engagement; and R27 – Committed leadership. Besides that, by analyzing the responses of the studied group, 12 critical success factors most important for the implementation of competitive strategy were extracted…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت پروژه با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت استراتژیک با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رقابت پذیری با ترجمه

دانلود مقاله ISI با ترجمه تخصصی