اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدل رفتار توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه KoreaScience مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول: H820

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): KoreaScience

نام مجله:   The Journal of Asian Finance, Economics and Business

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ : مدل رفتار توده وار (گله ای) در تصمیم گیری سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور: بررسی تجربی در اندونزی

عنوان کامل انگلیسی:

Herding Behavior Model in Investment Decision on Emerging Markets: Experimental in Indonesia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف این تحقیق بررسی مدل رفتار توده وار سرمایه گذاران در تصمیم گیری های سرمایه گذاری در بازار سرمایه اندونزی است که تحت تأثیر اثرات اجتماعی و اطلاعاتی موثر بر ارزش دفتری هر سهم (BVPS) می باشد. جدیدترین شرایط بازار سهام نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری که منجر به زیان می‌شود، اشتباهات یکسانی از خود بروز می دهند. این مطالعه شامل دو متغیر مستقل، یعنی اطلاعات در مورد BVPS و تاثیر اجتماعی است. در این مطالعه از روش تجربی طرح عاملی ۲×۲ استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق پردازش نمونه ای متشکل از ۱۰۰ سرمایه گذار فردی در بورس اوراق بهادار اندونزی انجام شد. برای آزمون تاثیر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از ابزار آماری آنالیز واریانس دو طرفه تک متغیره (ANOVA) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر اجتماعی ناشی از سرمایه‌گذاران خبره بیشتر از تاثیر اطلاعات ارزش دفتری هر سهم (BVPS) بر رفتار سرمایه‌گذاران توده ای در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است. این یافته ها نشان می دهد در صورتی که سرمایه گذاران عوامل روانشناختی خود را بشناسند ، مهارت های خودکنترلی و تحلیل سرمایه گذاری آنها افزایش می یابد. تحقیقات بیشتر می‌تواند از سوگیری روان‌شناختی و سایر شاخص‌های اطلاعات مرتبط حسابداری مانند سود هر سهم (EPS) برای بررسی رفتار توده وار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه استفاده کند. 

کلیدواژگان: توده وار، تصمیم گیری سرمایه گذاری، تاثیرات اجتماعی، BVPS، بررسی تجربی

۱.مقدمه

یک واقعیت شگفت انگیز وجود دارد که نشان می دهد اشتباهات مشابه در تصمیمات سرمایه گذاری یک الگوی متداول رفتاری در سرمایه گذاران بازار سرمایه می باشد. این موضوع توسط هاریتا و اوچیل (۲۰۱۶) به این صورت توضیح داده شد که این اشتباه معمولاً ناشی از اصرار سرمایه‌گذاران به تقلید از سایر سرمایه‌گذاران بدون بررسی دقیق است که متعاقبا موجب زیان مالی آن سرمایه‌گذاران می‌شود. کلیشه‌سازی(تقلید) به یک گزینه(انتخاب) تبدیل شده زیرا سرمایه‌گذاران به توانایی خود در تحلیل سرمایه‌گذاری اعتماد ندارند. این اشتباه منجر به رفتار غیرمنطقی در بازار سرمایه می شود. این وضعیت توسط چادهری و سام (۲۰۱۸) با این یافته توصیف می شود که رفتار غیرمنطقی بین سرمایه گذاران نشان می دهد که در بازار سرمایه، ناهنجاری وجود دارد زیرا سرمایه گذاران فعالیت سرمایه گذاران مستقر را بدون بررسی صحت اطلاعاتی که زیربنای آن فعالیت است را تشکیل می دهد، یکدست می کنند. این رفتار غیرمنطقی رفتار توده وار نامیده می شود که نوسانات بازده سهام را تغییر می دهد (کامدا و هستی، ۲۰۱۵)…

۵.بحث و نتیجه‌گیری

این تحقیق یک تحلیل سرمایه‌گذاری را با استفاده از رویکرد تئوری مالی رفتاری انجام می‌دهد. این تئوری بیان می‌کند که رفتار سرمایه گذاران در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری شان بیشتر تحت‌تاثیر عوامل غیرمنطقی است تا عوامل منطقی. عامل غیرمنطقی (روانشناسی) به روان‌شناسی متعصبانه اشاره می‌کند، که اغلب در رفتار توده‌وار سرمایه گذاران در یک بازار درحال‌ظهور مانند اندونزی یافت می‌شود. این تحقیق ثابت کرده‌است که اکثر سرمایه گذاران اندونزی تمایل به انتخاب رفتار توده‌وار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری خود پس از دریافت تاثیر مثبت اجتماعی و کسب اطلاعات در مورد افزایش BVPS دارند که برخلاف سرمایه گذارانی است که تاثیر اجتماعی منفی و اطلاعاتی در مورد کاهش BVPS دریافت می‌کنند…

Abstract

This research aims to examine the model of investor herding behavior in making investment decisions in the Indonesian capital market, which is influenced by social and information impacting on the value of the Book Value Per Share (BVPS). The latest stock market conditions show that most investors make the same error pattern in making investment decisions that result in losses. The experiment involves two independent variables, namely, information about BVPS and social influence. This study used a 2×2 factorial design laboratory experimental method. Data collection was carried out through treatment of a sample of 100 individual investors listed on the Indonesia Stock Exchange. Univariate Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) statistical tool was used to test the independent variable on the dependent variable. Research results showed that the social influence originating from expert investors is more influential than the Book Value Per Share (BVPS) information on the behavior of herding investors in making investment decisions. These findings suggest that investors know their psychological factors, thereby increasing self-control and investment analysis skills. Further research can use psychological bias and other indicators of accounting relevant information such as Earning Per Share (EPS) to test herding behavior in investment decision making in the capital market.

Keywords: Herding, Investment Decision, Social Effect, BVPS, Experimental

۱.Introduction

 There is a surprising fact that making the same mistake in investment decision has been the general pattern of investor behavior in the capital market. It was explained by Haritha and Uchil (2016) that this mistake is usually caused by investors’ persistence to stereotyping (imitating) other investors without caution, which later provokes those investors to lose money. Stereotyping becomes an option because investors lack self-confidence in their capability in investment analysis. The mistake leads to unreasonable behavior in the capital market. This situation was described by Chaudhry and Sam (2018) through a finding that unreasonable behavior among investors indicates that there is an anomaly in the capital market because investors stereotype the action of the established investors without checking the accuracy of information that underlies that action. Such unreasonable behavior is called herding behavior, which can change stock return volatility (Kameda & Hastie, 2015)…

۵.Discussion and Conclusion

 This research carries out an investment analysis using Behavioral Finance Theory approach. This theory states that investors’ behavior in their investment decision-making is more dominantly affected by irrational factors rather than rational factor. Irrational factor (psychology) refers to biased psychology, which is often found in herding behavior of investors in an emerging market like Indonesia. This research has proved that most Indonesia investors tend to choose herding behavior in their investment decision-making after they receive positive social influence and obtain information about BVPS increase, which is in contrast to the investors who receive negative social influence and obtain information about BVPS decrease…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله رشته حسابداری

دانلود رایگان مقاله در مورد اقتصاد

دانلود مقاله  در مورد سرمایه گذاری

دانلود مقاله در مورد بازارهای مالی

دانلود مقاله در مورد مالی رفتاری

دانلود مقاله در مورد تصمیم گیری

دانلود مقاله در مورد بازارهای نوظهور

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه